بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا از تو یاری می جویم ، یاری ام ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب از برکت امان و آسایش محرومم مدار و عذاب آتش را از من به دور ساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ما را نومید مساز و از رحمت واسعه ی خود تهی دستمان مدار و از عطایای خویش ناکاممان مفرمای و سر شکسته و دلشکسته مان مخواه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ! امشب رو به سوی تو آورده ام در چنین شب به جناب تو روی آوردم و تو را به حق حسین که آبروی عالم است قسمت می دهم بزرگوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا می دانم که باید با تو بگویم و همه چیز را از تو بخواهم می دانم که می توانم با اراده ای که تو به آدمی عطا کرده ای از دریای عظیم فراوانی ها و نعمات به آنچه آرزویش را دارم برسم یاری ام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا عشق ده تمام مخلوقاتت را که لذتی بالاتر از دوست داشتن و دوست داشته شدن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا نظر کن بر تمام بندگانت چه ارباب و چه رعیت که همه محتاج توجه توایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا برده و بنده  توام برده فرمانبردار تا هستم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شادی و سرور و خنده ای در دل زندگی کنید در این صورت خدا نیایش شما را خواهد شنید حتی اگر کلمه ای هم بر زبان نرانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید کمتر خطوط قلبمان را اشغال کنیم شاید خدا پشت خط باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا زمانیکه هراس مرگ میدزد د سکوتت را یکی همچون نسیم دشت میگوید کنارت هستم ای تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه روح به خدا نزدیک تر باشد، مشکلات و انحراف آن کمتر است زیرا کمترین حرکت در دایره رسو شده توسط پرگار مرکز ان می باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است و شاید به رسم همین وفاداریست که دوستانم را به او میسپارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق به خدا از کسی که سجاده دلتنگ حضور اوست پذیرفتنی نیست نماز نجوای عاشقانه با محبوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خدا خواستم تا روحم را رشد دهد خدا گفت : نه تو خودت باید رشد کنی ولی من تو را می پیرایم تا میوه دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نکن که هر چه رخ دهد همواره در آغوش خدا هستی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا از تو یاری می جویم ، یاری ام ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب از برکت امان و آسایش محرومم مدار و عذاب آتش را از من به دور ساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ما را نومید مساز و از رحمت واسعه ی خود تهی دستمان مدار و از عطایای خویش ناکاممان مفرمای و سر شکسته و دلشکسته مان مخواه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ! امشب رو به سوی تو آورده ام در چنین شب به جناب تو روی آوردم و تو را به حق حسین که آبروی عالم است قسمت می دهم بزرگوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا می دانم که باید با تو بگویم و همه چیز را از تو بخواهم می دانم که می توانم با اراده ای که تو به آدمی عطا کرده ای از دریای عظیم فراوانی ها و نعمات به آنچه آرزویش را دارم برسم یاری ام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا عشق ده تمام مخلوقاتت را که لذتی بالاتر از دوست داشتن و دوست داشته شدن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا نظر کن بر تمام بندگانت چه ارباب و چه رعیت که همه محتاج توجه توایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا برده و بنده  توام برده فرمانبردار تا هستم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شادی و سرور و خنده ای در دل زندگی کنید در این صورت خدا نیایش شما را خواهد شنید حتی اگر کلمه ای هم بر زبان نرانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید کمتر خطوط قلبمان را اشغال کنیم شاید خدا پشت خط باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا زمانیکه هراس مرگ میدزد د سکوتت را یکی همچون نسیم دشت میگوید کنارت هستم ای تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه روح به خدا نزدیک تر باشد، مشکلات و انحراف آن کمتر است زیرا کمترین حرکت در دایره رسو شده توسط پرگار مرکز ان می باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است و شاید به رسم همین وفاداریست که دوستانم را به او میسپارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق به خدا از کسی که سجاده دلتنگ حضور اوست پذیرفتنی نیست نماز نجوای عاشقانه با محبوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خدا خواستم تا روحم را رشد دهد خدا گفت : نه تو خودت باید رشد کنی ولی من تو را می پیرایم تا میوه دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نکن که هر چه رخ دهد همواره در آغوش خدا هستی