بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا بیشتر می جوئیم و کمتر می یابیم وقتی تو را در نظر نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست با لالایی مهربان خود آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا گرفتار آن دردم که تو درمان آنی بنده آن ثنایم که تو سزای آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

×××××××××××××(  الله )××××××××××××× اینو براتون فرستادم تا بندازین گردنتون تا همیشه نگهدارتون باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خدا بودن یونیفورم نمی خواهد فقط یه دل پاک و زلال کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون خدای بزرگم برم که اگه خطا کنم نهایت قهرش بین دو اذانه دوباره صدام می کنه ، خدا عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فرق های انسان با خدا این است که انسان تمام خوبی ها را با یک بدی فراموش می کند ولی خدا تمام بدی ها را با یک خوبی فراموش می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تلفن ندارد ، اما من با او صحبت می کنم فیسبوک ندارد ، اما من دوست او هستم توییتر ندارد ،  اما من او را دنبال می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت می زنی لبخند خداست به بنده اش اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه  تمام مشکلاتو حل می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا آن بنده با عهد و پیوند که دارد بازگشتی با خداوند به کام خویش اگر چندی رود راه چو باز آید نیاز آرد به درگاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت دیگر منت زمین را نکش راه آسمان باز است پر بکش او همیشه آغوشش باز است نگفته تو را می خواند اگر هیچکس نیست خدا که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانبندی خدا بی نظیر است نه هیچ گاه دیر نه هیچ گاه زود کمی بردباری می طلبد و ایمان بسیار اما ارزش انتظار را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیایش بعضی از ما آدم ها با خدا و درخواست از او برای حضور در زندگی مان مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم نه خوشی ها را زیرا خوشی آن است که تو می خواهی و خوبی آن است که خدا برای تو می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا دعوا کردم باهم قهر کردیم فکر کردم دیگه دوسم نداره رفتم تو رختخواب چند قطره اشک ریختم و خوابم برد صبح که بیدار شدم مامانم گفت نمیدونی از دیشب تا صبح چه بارونی میومد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كسى كه يادت مايه آبروى يادكنندگان است و اى كسى كه شكرت موجب كامروائى شاكران است و اى كسى كه طاعتت باعث نجات مطيعان است بر محمد و آلش رحمت فرست و دل هاى ما را بياد خود از هر ياد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا بیشتر می جوئیم و کمتر می یابیم وقتی تو را در نظر نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست با لالایی مهربان خود آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا گرفتار آن دردم که تو درمان آنی بنده آن ثنایم که تو سزای آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

×××××××××××××(  الله )××××××××××××× اینو براتون فرستادم تا بندازین گردنتون تا همیشه نگهدارتون باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خدا بودن یونیفورم نمی خواهد فقط یه دل پاک و زلال کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون خدای بزرگم برم که اگه خطا کنم نهایت قهرش بین دو اذانه دوباره صدام می کنه ، خدا عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فرق های انسان با خدا این است که انسان تمام خوبی ها را با یک بدی فراموش می کند ولی خدا تمام بدی ها را با یک خوبی فراموش می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تلفن ندارد ، اما من با او صحبت می کنم فیسبوک ندارد ، اما من دوست او هستم توییتر ندارد ،  اما من او را دنبال می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت می زنی لبخند خداست به بنده اش اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه  تمام مشکلاتو حل می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا آن بنده با عهد و پیوند که دارد بازگشتی با خداوند به کام خویش اگر چندی رود راه چو باز آید نیاز آرد به درگاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت دیگر منت زمین را نکش راه آسمان باز است پر بکش او همیشه آغوشش باز است نگفته تو را می خواند اگر هیچکس نیست خدا که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانبندی خدا بی نظیر است نه هیچ گاه دیر نه هیچ گاه زود کمی بردباری می طلبد و ایمان بسیار اما ارزش انتظار را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیایش بعضی از ما آدم ها با خدا و درخواست از او برای حضور در زندگی مان مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم نه خوشی ها را زیرا خوشی آن است که تو می خواهی و خوبی آن است که خدا برای تو می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا دعوا کردم باهم قهر کردیم فکر کردم دیگه دوسم نداره رفتم تو رختخواب چند قطره اشک ریختم و خوابم برد صبح که بیدار شدم مامانم گفت نمیدونی از دیشب تا صبح چه بارونی میومد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كسى كه يادت مايه آبروى يادكنندگان است و اى كسى كه شكرت موجب كامروائى شاكران است و اى كسى كه طاعتت باعث نجات مطيعان است بر محمد و آلش رحمت فرست و دل هاى ما را بياد خود از هر ياد