بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زَهر است عطای خلق هر چند که دوا باشد حاجت ازکی طلبی جایی که خداباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به تنهاییت قسم ما را به آنچه که قسمت مان نیست عادت نده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش که همواره در گرفتاری هایم دنیا را از تو خواسته ام الهی دستانی عطا کن که تو را برایم از تو بخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار خدا نشد ندارد ، او خوب می داند چطور در و تخته را به هم جور کند خواسته هایت را به او بسپار ، او حتما راهی برای رسیدن ، به تو نشان خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد چه کسی بهتر از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻌﺎﻉ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﺭا ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﺭا ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺩﻫﻲ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪاﻱ ﻧﻴﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد و باور و ایمان قوی داشته باشید هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهــــی چون در تــــو نگریـم شاهیـــم و تــــاج برســـر و چون به خــــود نگیریـم ، خاکیــــم و خاک برســــر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپاریم که همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است آرام  ،  بی صدا  ، همیشگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو می دانی آنچه را که من نمی دانم در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطم ها تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی همنشین از همنشین رنگ می گیرد خوشا آنکه با تو همنشین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست سخت کار ما بُوَد کز ما خدا برگشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک دارم که خالق دانه های انار زندگی مرا بی نظم چیده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا مهارت مراقبت از آنچه را که به ما بخشیده ای در قلبمان بکار زیرا ما در از دست دادن استاد شده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح پلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند سطر اول همیشه این است : خدا همیشه با ماست پس دوست عزیز بخوانش با لبخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن شبا فرشته ها از آرزوی آدما قصه می گن واسه خدا خدا کنه همین حالا رویای تو هرچی باشه گفته بشه پیش خدا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زَهر است عطای خلق هر چند که دوا باشد حاجت ازکی طلبی جایی که خداباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به تنهاییت قسم ما را به آنچه که قسمت مان نیست عادت نده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش که همواره در گرفتاری هایم دنیا را از تو خواسته ام الهی دستانی عطا کن که تو را برایم از تو بخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار خدا نشد ندارد ، او خوب می داند چطور در و تخته را به هم جور کند خواسته هایت را به او بسپار ، او حتما راهی برای رسیدن ، به تو نشان خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد چه کسی بهتر از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻌﺎﻉ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﺭا ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﺭا ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺩﻫﻲ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪاﻱ ﻧﻴﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد و باور و ایمان قوی داشته باشید هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهــــی چون در تــــو نگریـم شاهیـــم و تــــاج برســـر و چون به خــــود نگیریـم ، خاکیــــم و خاک برســــر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپاریم که همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است آرام  ،  بی صدا  ، همیشگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو می دانی آنچه را که من نمی دانم در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطم ها تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی همنشین از همنشین رنگ می گیرد خوشا آنکه با تو همنشین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست سخت کار ما بُوَد کز ما خدا برگشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک دارم که خالق دانه های انار زندگی مرا بی نظم چیده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا مهارت مراقبت از آنچه را که به ما بخشیده ای در قلبمان بکار زیرا ما در از دست دادن استاد شده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح پلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند سطر اول همیشه این است : خدا همیشه با ماست پس دوست عزیز بخوانش با لبخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن شبا فرشته ها از آرزوی آدما قصه می گن واسه خدا خدا کنه همین حالا رویای تو هرچی باشه گفته بشه پیش خدا