بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایا همه از تو می خواهند ، بدهی من از تو می خواهم ، بگیری خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا اگر داشتن ، ذلیل داشتنم می کند ندارم کن اگر کاشتن ، اسیر چیدنم می کند بیکارم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از پاداش ، معافم کن از بخشش ، نا امیدم کن از بهشت، مایوسم کن تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ارزان نفروشیم ما تکه ای از روح خدا را در خود داریم درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند قیمت = خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برکت پروردگار مثل بارونه اگر خیس نمی شم ، جایم را عوض می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ذره بین نگاه قوی باشد در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود چه بچه گانه است که فکر می کنیم همه اش را به تنهایی رنگ کرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای فقط محکم بنشین و شاد باش خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی بدی در زندگی آدم می رسد، که هیچ کسی حتی نمی پرسد خوبی؟ برای چنین روزهای بدی ، نیاز به یگانه مهربانِ دلسوزی داری به شرطی که در روزهای خوب فراموشش نکرده باشی و نامش چه زیباست خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک نکن درست در لحظه ی آخر ، در اوج توکل و در نهایت تاریکی نوری نمایان می شود ، معجزه ای رخ می دهد خدا از راه می رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا نگاه به آینده و اعتماد به خدا نگاه به اطراف و جستجوی خدا نگاه به درون و دیدن خدا لحظه تان سرشار از بوی خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت دعا خجالت نکش ، نگو من گناهکارم و صدامو نــمی شنوه اونـی که اون بالاست بیشتر از اونی که تو فکر می کنی هــــواتـو داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا شکرت که مرا از تمام وابستگی ها می رهانی و ترس از دست دادن را از من دور کردی و چنان روحم را بزرگ کردی که دلبسته  باشم نه وابسته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایا همه از تو می خواهند ، بدهی من از تو می خواهم ، بگیری خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا اگر داشتن ، ذلیل داشتنم می کند ندارم کن اگر کاشتن ، اسیر چیدنم می کند بیکارم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از پاداش ، معافم کن از بخشش ، نا امیدم کن از بهشت، مایوسم کن تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ارزان نفروشیم ما تکه ای از روح خدا را در خود داریم درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند قیمت = خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برکت پروردگار مثل بارونه اگر خیس نمی شم ، جایم را عوض می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ذره بین نگاه قوی باشد در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود چه بچه گانه است که فکر می کنیم همه اش را به تنهایی رنگ کرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای فقط محکم بنشین و شاد باش خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی بدی در زندگی آدم می رسد، که هیچ کسی حتی نمی پرسد خوبی؟ برای چنین روزهای بدی ، نیاز به یگانه مهربانِ دلسوزی داری به شرطی که در روزهای خوب فراموشش نکرده باشی و نامش چه زیباست خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک نکن درست در لحظه ی آخر ، در اوج توکل و در نهایت تاریکی نوری نمایان می شود ، معجزه ای رخ می دهد خدا از راه می رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا نگاه به آینده و اعتماد به خدا نگاه به اطراف و جستجوی خدا نگاه به درون و دیدن خدا لحظه تان سرشار از بوی خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت دعا خجالت نکش ، نگو من گناهکارم و صدامو نــمی شنوه اونـی که اون بالاست بیشتر از اونی که تو فکر می کنی هــــواتـو داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا شکرت که مرا از تمام وابستگی ها می رهانی و ترس از دست دادن را از من دور کردی و چنان روحم را بزرگ کردی که دلبسته  باشم نه وابسته