بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها تو نادیده میگیری من هم نادیده میگیرم تو خطاهایـم را من عطاهایت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویت را برآورد میکند آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم مهر تو باشد دگرم هیچ مباد دو جهان را چه کند گر تو کنی احسانش آنکه دل پیش تو دارد چه غم از بود و نبود وانکه ره سوی تو پوید چه غم از پایانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا نگاه به آینده و اعتماد به خدا نگاه به اطراف و جستجوی خدا نگاه به درون و دیدن خدا لحظه هایتان سرشار از بوی خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا در دستی است که به یاری میگیری درقلبی که شاد میکنی درلبخندی که به لب می نشانی خدا با من است  خدا با توست خدایمان را آشکار کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنهاترین تنها شوم باز هم خدا هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین ستایش نثار کسی که کاستی هایم را می داند و باز هم دوستم دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیس قلب خود تنها خدا کن خدا را در دل شبها صدا کن ز خوف حق چو اشکی را چکاندی به حال ما زمینی ها دعا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها تو نادیده می گیری من هم نادیده می گیرم تو خطاهایـم را و من عطاهایت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم و شاکر داشته هایم نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویت را برآورد می کند آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب مکن از لطف پریشان ما را هر چند که هست جرم و عصیان ما را ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم محتاج بغیر خود مگردان ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است آرام ، بی صدا ، همیشگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وقتی نا امید می شوم خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد! ما بهترین معرف خداییم آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها تو نادیده میگیری من هم نادیده میگیرم تو خطاهایـم را من عطاهایت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویت را برآورد میکند آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم مهر تو باشد دگرم هیچ مباد دو جهان را چه کند گر تو کنی احسانش آنکه دل پیش تو دارد چه غم از بود و نبود وانکه ره سوی تو پوید چه غم از پایانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا نگاه به آینده و اعتماد به خدا نگاه به اطراف و جستجوی خدا نگاه به درون و دیدن خدا لحظه هایتان سرشار از بوی خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا در دستی است که به یاری میگیری درقلبی که شاد میکنی درلبخندی که به لب می نشانی خدا با من است  خدا با توست خدایمان را آشکار کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنهاترین تنها شوم باز هم خدا هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین ستایش نثار کسی که کاستی هایم را می داند و باز هم دوستم دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیس قلب خود تنها خدا کن خدا را در دل شبها صدا کن ز خوف حق چو اشکی را چکاندی به حال ما زمینی ها دعا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها تو نادیده می گیری من هم نادیده می گیرم تو خطاهایـم را و من عطاهایت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم و شاکر داشته هایم نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویت را برآورد می کند آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب مکن از لطف پریشان ما را هر چند که هست جرم و عصیان ما را ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم محتاج بغیر خود مگردان ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است آرام ، بی صدا ، همیشگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وقتی نا امید می شوم خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد! ما بهترین معرف خداییم آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟