بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فصل زمستان و خزان می گردیم با نیت خوشحالی شان می گردیم افکار شهید جنگ را ول کردیم دنبال پلاک و استخوان می گردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر بناست بسوزیم طاقتمان ده و اگر بناست بسازیم قدرتمان ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا شکرت میکنم بخاطر نداشته هام که اگه داشتم ارزششون رو نمیدونستم شکرت میکنم بخاطر هیچ چیز و همه چیز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو این مهربانم مرا یاد کن آن دم که خدا را تلاوت میکنی شاید به صداقت قلب پاکت من نیز اجابت شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه دنیا بخواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آره ، تمومه همین که اول و آخر تو هستی به محتاج تو محتاجی حرومه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام چیزایی که داری خدا رو جدا کن ! چی داری؟ هیچ حالا به همه نداشته هایت خدا رو اضافه کن ! چه کم داری؟ هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بنده تو سخت بی وفایی ، از لطف به سوی ما نیایی هر دم که ترا دهم دردی ، نالان شوی و به سویم ایی هر دم که ترا دهم شفایی ، یاغی شوی و دگر نیابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت با هر چه رود نام تو را می توان سرود بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍ با دست های روشن تو می توان گشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! من چیزی نمیبینم آینده پنهان است ولی آسوده ام چون تو را می بینم و تو همه چیز را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن شبا فرشته ها از آرزوی آدما ، قصه میگن واسه خدا خدا کنه همین شبا گفته بشه قصه ی تو واسه خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی دانایی ده که در راه نیفتم و بینایی ده که در چاه نیفتم الهی پایی ده که با آن کوی مهر تو پوییم و زبانی ده که با آن شکر آلای تو گوییم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خود ساخته هایی که مرا سوخت و چه سوختن هایی که مرا ساخت ای خدای من ، مرا فهمی عطا کن ، که از سوختنم ساخته ای آباد از من بجا ماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته های دلت را به بازارخدا ببر خدا خود بهای شکسته دلان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست، خداست او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که : بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فصل زمستان و خزان می گردیم با نیت خوشحالی شان می گردیم افکار شهید جنگ را ول کردیم دنبال پلاک و استخوان می گردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر بناست بسوزیم طاقتمان ده و اگر بناست بسازیم قدرتمان ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا شکرت میکنم بخاطر نداشته هام که اگه داشتم ارزششون رو نمیدونستم شکرت میکنم بخاطر هیچ چیز و همه چیز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو این مهربانم مرا یاد کن آن دم که خدا را تلاوت میکنی شاید به صداقت قلب پاکت من نیز اجابت شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه دنیا بخواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آره ، تمومه همین که اول و آخر تو هستی به محتاج تو محتاجی حرومه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام چیزایی که داری خدا رو جدا کن ! چی داری؟ هیچ حالا به همه نداشته هایت خدا رو اضافه کن ! چه کم داری؟ هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بنده تو سخت بی وفایی ، از لطف به سوی ما نیایی هر دم که ترا دهم دردی ، نالان شوی و به سویم ایی هر دم که ترا دهم شفایی ، یاغی شوی و دگر نیابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت با هر چه رود نام تو را می توان سرود بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍ با دست های روشن تو می توان گشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! من چیزی نمیبینم آینده پنهان است ولی آسوده ام چون تو را می بینم و تو همه چیز را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن شبا فرشته ها از آرزوی آدما ، قصه میگن واسه خدا خدا کنه همین شبا گفته بشه قصه ی تو واسه خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی دانایی ده که در راه نیفتم و بینایی ده که در چاه نیفتم الهی پایی ده که با آن کوی مهر تو پوییم و زبانی ده که با آن شکر آلای تو گوییم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خود ساخته هایی که مرا سوخت و چه سوختن هایی که مرا ساخت ای خدای من ، مرا فهمی عطا کن ، که از سوختنم ساخته ای آباد از من بجا ماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته های دلت را به بازارخدا ببر خدا خود بهای شکسته دلان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست، خداست او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که : بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من