بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا شرمسارم از این همه ریا و دقل بازی دل هایی که نور تورا ندیده اند اما زبان و ظاهر آنها تو را فریاد می زندژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فرش به عرش و از عرش به فرش می برد پادشاه ابدی جهان هستی  خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گرچه تن پر ز گناهم وگرچه روی من بس شرمگین است ولی دانی خدایا این دل من که از شرم رخت سایه نشین است چگونه تاب دیدارت توانم که رویم از گناهم چرک وچین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاهی که به بن بست می رسی نا امید نشو راه آسمان همیشه به روی تو باز است خداوند مهربان تمام درها را به روی بنده گانش نمی بندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند آه غیر قابل توصیف است در اعماق یک روح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا دست بگیر و ببر پیش از آنکه مردم مرا سردست در کوچه ها ببرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه خدا رو حس کرد تو لحظه‌های ساده تو اضطراب عشق و گناه بی‌اراده بی‌عشق عمر آدم بی‌اعتقاد می‌ره هفتاد سال عبادت یک شب به باد می‌ره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای مهربانم ! از امروز تمامی مشکلاتم را با مداد و نعمتهایم را با خودکار می نویسم ! می دانم که مشکلاتم را با پاک کن مهربانیت پاک خواهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند از پشت دست هایش را روی چشمانم گذاشت از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از صبرت همین بس که داری مرا تحمل می‌کنی از بخششت همین بس که به من ناسپاس هم روزی می‌دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب گناه جمله جهان را به ما ببخش ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش هر چند ما نه ایم سزاوار رحمتت ما را بدانچه نیست سزاوار ما ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران زیبا ترین ترانه ی  خداست که طنینش زندگی را برای ما زیبا تر می کند نکند فقط به گل آلوده ی کفش هایمان بیندیشیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابیدرانات تاگور : خدایا آنان که همه چیز دارند مگر تو را به سخره می گیرند آنانی را که هیچ ندارند مگر تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستانم خالی ودلم غرق در آرزوهاست یا با قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از ارزوهای دست نیافتنی خالی کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم : بیا جهان را قسمت کنیم آسمون واسه من ابراش مال تو دریا مال من موجش مال تو ماه مال من خورشید مال تو … خدا خندید و گفت :  تو بندگی کن ، همه دنیا مال تو … من هم مال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جـمـلـه بـیکـسـان عـالـم را کَـس یـک جـو کرمـت تـمـام عـالـم را بـَس مـن بـیکـَسَـم و کـسی نـدارم جز تـو یا رب به فریاد من بی کَس رَس برگرفته از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا شرمسارم از این همه ریا و دقل بازی دل هایی که نور تورا ندیده اند اما زبان و ظاهر آنها تو را فریاد می زندژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فرش به عرش و از عرش به فرش می برد پادشاه ابدی جهان هستی  خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گرچه تن پر ز گناهم وگرچه روی من بس شرمگین است ولی دانی خدایا این دل من که از شرم رخت سایه نشین است چگونه تاب دیدارت توانم که رویم از گناهم چرک وچین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاهی که به بن بست می رسی نا امید نشو راه آسمان همیشه به روی تو باز است خداوند مهربان تمام درها را به روی بنده گانش نمی بندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند آه غیر قابل توصیف است در اعماق یک روح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا دست بگیر و ببر پیش از آنکه مردم مرا سردست در کوچه ها ببرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه خدا رو حس کرد تو لحظه‌های ساده تو اضطراب عشق و گناه بی‌اراده بی‌عشق عمر آدم بی‌اعتقاد می‌ره هفتاد سال عبادت یک شب به باد می‌ره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای مهربانم ! از امروز تمامی مشکلاتم را با مداد و نعمتهایم را با خودکار می نویسم ! می دانم که مشکلاتم را با پاک کن مهربانیت پاک خواهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند از پشت دست هایش را روی چشمانم گذاشت از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از صبرت همین بس که داری مرا تحمل می‌کنی از بخششت همین بس که به من ناسپاس هم روزی می‌دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب گناه جمله جهان را به ما ببخش ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش هر چند ما نه ایم سزاوار رحمتت ما را بدانچه نیست سزاوار ما ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران زیبا ترین ترانه ی  خداست که طنینش زندگی را برای ما زیبا تر می کند نکند فقط به گل آلوده ی کفش هایمان بیندیشیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابیدرانات تاگور : خدایا آنان که همه چیز دارند مگر تو را به سخره می گیرند آنانی را که هیچ ندارند مگر تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستانم خالی ودلم غرق در آرزوهاست یا با قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از ارزوهای دست نیافتنی خالی کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم : بیا جهان را قسمت کنیم آسمون واسه من ابراش مال تو دریا مال من موجش مال تو ماه مال من خورشید مال تو … خدا خندید و گفت :  تو بندگی کن ، همه دنیا مال تو … من هم مال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جـمـلـه بـیکـسـان عـالـم را کَـس یـک جـو کرمـت تـمـام عـالـم را بـَس مـن بـیکـَسَـم و کـسی نـدارم جز تـو یا رب به فریاد من بی کَس رَس برگرفته از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری