بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ یک جرعه ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانی حدیث درد فراق تو با تو بگذارم وگرنه این چه نمازی بود که من باتو نشسته روی به محراب و دل به بازارم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا مرحم تمام دردهاست هرچه عمق خراش های وجودت بیشتر باشد خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند امید شجاعان است نه بهانه ی ترسوها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او همیشه آغوشش باز است نگفته تو را می‌خواند اگر هیچکس نیست خدا که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا خالقی دارم چه بخشنده خدای عاشقی دارم که می خواند مرا با آنکه می داند گنه کارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش راه آسمان باز است ، پر بکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروزت ، فردا هم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در ۲ راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده نکند که با نسیمی راهم را کج کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ترس ها ، دلهره ها ، دلتنگی ها ، تنهایی ها و همه دردا رو خط می زنم با یه واژه ! خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گوش کن به التماسهای من ! شرمسارم که با حال مستی به سوی تو کرده ام دست نیاز دراز مرا گوش کن مرا بپذیر که جز تو ندارم قبله ای برای نماز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دستور زبان عرفان فعل اینگونه صرف می شود : من نیستم ، تو نیستی ، او ( خدا ) همیشه هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا پر داد تا پرواز باشد گلویی داد تا آواز باشد خدا می خواست باغ آسمان ها به روی ما همیشه باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت بعضی از ماها مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست پرستش راه تسکینه پرستیدن تجارت نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ یک جرعه ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانی حدیث درد فراق تو با تو بگذارم وگرنه این چه نمازی بود که من باتو نشسته روی به محراب و دل به بازارم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا مرحم تمام دردهاست هرچه عمق خراش های وجودت بیشتر باشد خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند امید شجاعان است نه بهانه ی ترسوها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او همیشه آغوشش باز است نگفته تو را می‌خواند اگر هیچکس نیست خدا که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا خالقی دارم چه بخشنده خدای عاشقی دارم که می خواند مرا با آنکه می داند گنه کارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش راه آسمان باز است ، پر بکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروزت ، فردا هم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در ۲ راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده نکند که با نسیمی راهم را کج کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ترس ها ، دلهره ها ، دلتنگی ها ، تنهایی ها و همه دردا رو خط می زنم با یه واژه ! خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گوش کن به التماسهای من ! شرمسارم که با حال مستی به سوی تو کرده ام دست نیاز دراز مرا گوش کن مرا بپذیر که جز تو ندارم قبله ای برای نماز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دستور زبان عرفان فعل اینگونه صرف می شود : من نیستم ، تو نیستی ، او ( خدا ) همیشه هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا پر داد تا پرواز باشد گلویی داد تا آواز باشد خدا می خواست باغ آسمان ها به روی ما همیشه باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت بعضی از ماها مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست پرستش راه تسکینه پرستیدن تجارت نیست