بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا کمکم کن ، به من مدد بده که با تو حرف بزنم ، خالصانه با تو صحبت کنم ، و در همه کارها از تو یاری بجویم . به من نشان بده که هرچه غیر توست ، همه هیچ است و پوچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و ( ای خدا ) خالصانه ترین کلام بیچارگان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مگر در این عالم ، با این همه پستی و بلندی که دارد پناهی جز خدا میماند که هرکه جز اوست ، ناقص است و خود محتاج . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذکرپروردگار ، برای همه انسانهای خاکی ، نیازی بی جایگزین است مگر میشود بدون پشت و پناه زندگی کرد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی بود که وقتی در دشت و بیابانی خلوت میرسید ، فریاد میزد : ای خدا نمیدانم از خدا چه میخواست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو بخواهی ، تا صبح صدایت میزنم ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین غرق گناه شدم لحظه ای به من بنگر ، رحمی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نه،من تمام امیدم به سوی توست و آنچه از تو سراغ دارم غیر از این ببین رو سیاه شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه باید کرد ؟ آیا مرا رها میکنی ؟ آیا مرا،با سیاهی قلبم تنها میگذاری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا میدانم ، هرگاه که کار بدی انجام دهم توفیق همنشینی و هم کلامی با تو از من گرفته میشود یا اگرهم با تو حرف بزنم ،قلبم آنگونه که باید ،سخن نمیگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا الله یا الله یا الله اجازه بده حد اقل اسمت را به زبان بیاورم یا الله یا الله یا الله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگار من رحمی کن آخه اگه نمیخواستی رحمی کنی ، اجازه نمیدادی همین اندازه هم با تو حرف بزنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا، ازخودم به تو شکایت میکنم ازقلب خرابم ازچشم بی اشکم نکنه به خاطر گناهانم منو از در خونت روندی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم به همه چیز جمع است غیر از تو ! آخه مگه غیر تو میتونه برام کاری کنه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در مقابل تو می نشینم و قصد می کنم با تو حرف بزنم این قلب خرابم ، اینقدر جای این و اون شده ، که نمی تونه با تو ارتباط برقرار کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا یک نگاه بکن آخه این درسته ؟ من نمیتونم با تو حرف بزنم این نفسم به من اجازه نمیده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا کمکم کن ، به من مدد بده که با تو حرف بزنم ، خالصانه با تو صحبت کنم ، و در همه کارها از تو یاری بجویم . به من نشان بده که هرچه غیر توست ، همه هیچ است و پوچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و ( ای خدا ) خالصانه ترین کلام بیچارگان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مگر در این عالم ، با این همه پستی و بلندی که دارد پناهی جز خدا میماند که هرکه جز اوست ، ناقص است و خود محتاج . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذکرپروردگار ، برای همه انسانهای خاکی ، نیازی بی جایگزین است مگر میشود بدون پشت و پناه زندگی کرد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی بود که وقتی در دشت و بیابانی خلوت میرسید ، فریاد میزد : ای خدا نمیدانم از خدا چه میخواست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو بخواهی ، تا صبح صدایت میزنم ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین غرق گناه شدم لحظه ای به من بنگر ، رحمی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نه،من تمام امیدم به سوی توست و آنچه از تو سراغ دارم غیر از این ببین رو سیاه شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه باید کرد ؟ آیا مرا رها میکنی ؟ آیا مرا،با سیاهی قلبم تنها میگذاری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا میدانم ، هرگاه که کار بدی انجام دهم توفیق همنشینی و هم کلامی با تو از من گرفته میشود یا اگرهم با تو حرف بزنم ،قلبم آنگونه که باید ،سخن نمیگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا الله یا الله یا الله اجازه بده حد اقل اسمت را به زبان بیاورم یا الله یا الله یا الله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگار من رحمی کن آخه اگه نمیخواستی رحمی کنی ، اجازه نمیدادی همین اندازه هم با تو حرف بزنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا، ازخودم به تو شکایت میکنم ازقلب خرابم ازچشم بی اشکم نکنه به خاطر گناهانم منو از در خونت روندی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم به همه چیز جمع است غیر از تو ! آخه مگه غیر تو میتونه برام کاری کنه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در مقابل تو می نشینم و قصد می کنم با تو حرف بزنم این قلب خرابم ، اینقدر جای این و اون شده ، که نمی تونه با تو ارتباط برقرار کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا یک نگاه بکن آخه این درسته ؟ من نمیتونم با تو حرف بزنم این نفسم به من اجازه نمیده