بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رفیق دارم اسمش خداس... بحثش از همه جداس... تااون پشتمه... بیخیال مخاطب خاص... مخاطب خاص من فقط خداس......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! تو گفتی «اِنّا لِله و اِنّا اِلیهِ راجعون» «اِلیهِ راجعون» یعنی پیش خودت؛ درست است؟ پیش خودت که جهنم نمی‌شود! می‌شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه سلام کردیم.. یه سلامی هم کنیم: . . . . به خدا..  خدایا سلام! ببخش که به خاطر هرکس و ناکس یه وقتایی از تو زدیم..  تو این آشفته بازار زندگی فقط نذار گمت کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا به تو ضرری خواهد هیچکس دفع آن ضرر نتواند و اگر خیر و رحمتی  خواهد باز احدی منع آن نتواند که فضل و رحمت حق به هرکس از بندگان  بخواهد البته میرسد و اوست آمرزنده ی مهربان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رفیق دارم.... اسمش """خداس """ بحثش از همه جداس.... تا اون پشت منه.... بی خیال مخاطب خاص..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبروی هیچ کس جز خدا زانو نخواهم زد... حتی اگر آسمان کوتاه تر از قامتم گردد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا شکفته نباشم.......""" " خدا سبب ساز است... دری که بنده ببندد...""" دری دیگر باز است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه عاشق ميشويم خــــــــــــــــــــــدا رو گــم ميكنيم ! خوشا به حال زليخا ... عاشق كه شد خـــــــــــــــــدا را پيدا كرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا کم آوردی،حوصله نداشتی... گرفته بودی،پول نداشتی... باطریت تموم شد،کار نداشتی... در آرامش بشین و بگو (استغفرالله)منو ببخش خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهد آرام صدایت کنم و بگویم تو خود آرامشی ومن خود بیقرار خدایا ! خرابت می شوم ! مرا هر گونه که می خواهی بساز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...! نه آنقدر پاکم که مرا کمک کنی و نه آنقدر بدم که رهایم کنی، میان این دو گم شده ام! هم خود و هم تو را آزار می دهم. هرچه تلاش کردم نتوانستم آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلاش بیفایده ای …؛ خودش رو از قرصهای آرامبخش پر کرده بود ، اونکه قلبش رو از یاد خدا خالی کرده بود … آخر سالتون با یادخدا باشه انشالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تورو دوس داره توسرت روانداختی پایین دنبال دلت رفتی.. اون همیشه منتظرته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا میگویند برو دعایت را به فلانی بگو.پیش خدا ابرو دارد شاید پذیرفته شود خدایا نگو که پارتی بازی به عرش هم رسیده؟!! من به این جماعت دیوانه کافر شده ام .فقط تو را میشناسم و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی: خداوند متعال آنقدر عزیزت کنه که.. وجودت آرام بخش دیگران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من این روزا حالو روزم بده به هر کی که شد غیر تو رو زدم... فقط از یه دنیا تو موندی برام مبادا توهم رو بگیری ازم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رفیق دارم اسمش خداس... بحثش از همه جداس... تااون پشتمه... بیخیال مخاطب خاص... مخاطب خاص من فقط خداس......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! تو گفتی «اِنّا لِله و اِنّا اِلیهِ راجعون» «اِلیهِ راجعون» یعنی پیش خودت؛ درست است؟ پیش خودت که جهنم نمی‌شود! می‌شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه سلام کردیم.. یه سلامی هم کنیم: . . . . به خدا..  خدایا سلام! ببخش که به خاطر هرکس و ناکس یه وقتایی از تو زدیم..  تو این آشفته بازار زندگی فقط نذار گمت کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا به تو ضرری خواهد هیچکس دفع آن ضرر نتواند و اگر خیر و رحمتی  خواهد باز احدی منع آن نتواند که فضل و رحمت حق به هرکس از بندگان  بخواهد البته میرسد و اوست آمرزنده ی مهربان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رفیق دارم.... اسمش """خداس """ بحثش از همه جداس.... تا اون پشت منه.... بی خیال مخاطب خاص..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبروی هیچ کس جز خدا زانو نخواهم زد... حتی اگر آسمان کوتاه تر از قامتم گردد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا شکفته نباشم.......""" " خدا سبب ساز است... دری که بنده ببندد...""" دری دیگر باز است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه عاشق ميشويم خــــــــــــــــــــــدا رو گــم ميكنيم ! خوشا به حال زليخا ... عاشق كه شد خـــــــــــــــــدا را پيدا كرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا کم آوردی،حوصله نداشتی... گرفته بودی،پول نداشتی... باطریت تموم شد،کار نداشتی... در آرامش بشین و بگو (استغفرالله)منو ببخش خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهد آرام صدایت کنم و بگویم تو خود آرامشی ومن خود بیقرار خدایا ! خرابت می شوم ! مرا هر گونه که می خواهی بساز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...! نه آنقدر پاکم که مرا کمک کنی و نه آنقدر بدم که رهایم کنی، میان این دو گم شده ام! هم خود و هم تو را آزار می دهم. هرچه تلاش کردم نتوانستم آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلاش بیفایده ای …؛ خودش رو از قرصهای آرامبخش پر کرده بود ، اونکه قلبش رو از یاد خدا خالی کرده بود … آخر سالتون با یادخدا باشه انشالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تورو دوس داره توسرت روانداختی پایین دنبال دلت رفتی.. اون همیشه منتظرته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا میگویند برو دعایت را به فلانی بگو.پیش خدا ابرو دارد شاید پذیرفته شود خدایا نگو که پارتی بازی به عرش هم رسیده؟!! من به این جماعت دیوانه کافر شده ام .فقط تو را میشناسم و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی: خداوند متعال آنقدر عزیزت کنه که.. وجودت آرام بخش دیگران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من این روزا حالو روزم بده به هر کی که شد غیر تو رو زدم... فقط از یه دنیا تو موندی برام مبادا توهم رو بگیری ازم...