بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا: نميگويم دستم بگير عمرى گرفته اى مبادا رها كنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب میشد این روزا خدا میومد میبوسیدمون و میگفت همه سختی های این چند سال شوخی بود میخواستم ببینم جنبه دارین یا نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیست رفتار ما!!!  خداوند میبیند و میپوشاند مردم نمیبینند و فریاد میزنند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دوستانى دارم رسمشان معرفت و يادشان صفاى دل، پس آنگاه كه دست نيازسوى تو میاورند، پركن از آنچه درمرام خدايى توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا:  کودکان گل فروش را می بینی ؟! مردان خانه به دوش*زبانهای عشق فروش* انسانهای آدم فروش* همه را می بینی؟ میخواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم،دیگر زمینت بوي زندگی نمیدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا راحت تر از آنچه که فکر میکنی همیشه به حکمتت تن خواهم داد تنها چشم به راه کمی از رحمتت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آساني خدا را بياد آور تا در سختي وقتي صدايش ميزني صدايت برايش آشنا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که دوست داری همواره کسی به یادت باشد به یاد من باش که من همیشه به یاد تو هستم . ( از طرف بهترین دوست تو خدا )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي تو چه بي انتها ميبخشي ما چه حسابگرانه تسبيح ميگوييم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهى! ذكر تو مرا دين است و مهر تو مرا آيين و نظر تو عين اليقين ، من تو را جويم كه در ملكوت تو كمتر از تار مويم.  الهى! باغم و حسرتم و بى توبه حيرتم ،در زندان محنتم بستهء مشيتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سرنوشت هر راهی که می خواهد برود, ما راهمان جداست .  بگذار این ابر ها تا می توانند ببارند !  یادت باشد ما چترمان خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در نگاه آنانی دیدم که خود نیازمند محبت بودند ولی باز محبت می کردند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا  هم روز را تو ميسازي هم روزگار را، پس امروز را زيباتر بساز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که میشود با ایمان با خدا راه برویم. دیگر نیازی نیست با ترس بدویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافته هایت را با باخنه هایت مقایسه کن....  اگر خدا را یافتی باخته هایت مهم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا دستم به آسمانت نميرسد اما دست تو به زمين كه ميرسد ... بلندم كن .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا: نميگويم دستم بگير عمرى گرفته اى مبادا رها كنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب میشد این روزا خدا میومد میبوسیدمون و میگفت همه سختی های این چند سال شوخی بود میخواستم ببینم جنبه دارین یا نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیست رفتار ما!!!  خداوند میبیند و میپوشاند مردم نمیبینند و فریاد میزنند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دوستانى دارم رسمشان معرفت و يادشان صفاى دل، پس آنگاه كه دست نيازسوى تو میاورند، پركن از آنچه درمرام خدايى توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا:  کودکان گل فروش را می بینی ؟! مردان خانه به دوش*زبانهای عشق فروش* انسانهای آدم فروش* همه را می بینی؟ میخواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم،دیگر زمینت بوي زندگی نمیدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا راحت تر از آنچه که فکر میکنی همیشه به حکمتت تن خواهم داد تنها چشم به راه کمی از رحمتت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آساني خدا را بياد آور تا در سختي وقتي صدايش ميزني صدايت برايش آشنا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که دوست داری همواره کسی به یادت باشد به یاد من باش که من همیشه به یاد تو هستم . ( از طرف بهترین دوست تو خدا )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي تو چه بي انتها ميبخشي ما چه حسابگرانه تسبيح ميگوييم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهى! ذكر تو مرا دين است و مهر تو مرا آيين و نظر تو عين اليقين ، من تو را جويم كه در ملكوت تو كمتر از تار مويم.  الهى! باغم و حسرتم و بى توبه حيرتم ،در زندان محنتم بستهء مشيتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سرنوشت هر راهی که می خواهد برود, ما راهمان جداست .  بگذار این ابر ها تا می توانند ببارند !  یادت باشد ما چترمان خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در نگاه آنانی دیدم که خود نیازمند محبت بودند ولی باز محبت می کردند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا  هم روز را تو ميسازي هم روزگار را، پس امروز را زيباتر بساز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که میشود با ایمان با خدا راه برویم. دیگر نیازی نیست با ترس بدویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافته هایت را با باخنه هایت مقایسه کن....  اگر خدا را یافتی باخته هایت مهم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا دستم به آسمانت نميرسد اما دست تو به زمين كه ميرسد ... بلندم كن .