بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی   در جلال، رحمانی ، در کمال، سبحانی   نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی   نه کَس به تو ماند و نه به کَس مانی   پیداست که در میان جانی، بلکه زنده به چیزی است که تو آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیز چو خورشید دلم زنده به عشق است   راه دل خود را نتوانم که نپویم   هر صبح در آیینه جادویی خورشید   چون می نگرم او همه من، من همه اویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو خود میدانی انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است   چه زجر میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئله این نیست که خدا را می بینیم یا نمی بینیم،   مسئله اینست که با خداست که می بینیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا   یاری ام ده ، تا بدون اینکه از ایمان افراد بپرسم   و بدون اینکه بدردم بخورند، همدل و همدردشان باشم .   زیرا در سودای هر انسانی ” روح تو ” خانه گزیده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی   در شگفتم از آنکه کوه را می شکافد تا به معدن جواهر دست یابد   ولی خویش را نمیکاود تا به مخزن حقائق برسد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب تو کریمی و کریمی کرم است / عاصی ز چه رو  برون ز باغ ارم است   با گریه اگر ببخشی ام نیست کرم / با معصیتم اگر ببخشی کرم است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   خوش به حال آنکه قلبش مال توست   حال و روزش هر نفس، احوال توست   خوش به حال آنکه چشمانش تویی   آرزوهایش همه آمال توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

GODISNOWHERE……………. This can be read as "GOD IS NO WHERE" or as "GOD IS NOW HERE" Every thing in life depends on how u look at them.!! Always think POSITIVE

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شادی و سرور و خنده ای در دل زندگی کنید در این صورت خدا نیایش شما را خواهد شنید حتی اگر کلمه ای هم بر زبان نرانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من همان خداییست که بدون هیچ انتظاری همه را دوست دارد و وفادارترین معشوق هم اوست که انسان را پس از همه خطاها و دل دادن به دنیا و اهل دنیا در آغوش عشق می پذیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! در دلِ دوستان تو نور عنایت پیداست و جان ها در آرزوی وصال تو حیران و شیداست چون تو مولا که راست؟ و چون تو دوست کجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید کمتر خطوط قلبمان را اشغال کنیم شاید خدا پشت خط باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا زمانیکه هراس مرگ میدزد د سکوتت را یکی همچون نسیم دشت می گوید کنارت هستم ای تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه روح به خدا نزدیک تر باشد مشکلات و انحراف آن کمتر است زیرا کمترین حرکت در دایره رسم شده توسط پرگار مرکز آن می باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی   در جلال، رحمانی ، در کمال، سبحانی   نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی   نه کَس به تو ماند و نه به کَس مانی   پیداست که در میان جانی، بلکه زنده به چیزی است که تو آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیز چو خورشید دلم زنده به عشق است   راه دل خود را نتوانم که نپویم   هر صبح در آیینه جادویی خورشید   چون می نگرم او همه من، من همه اویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو خود میدانی انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است   چه زجر میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئله این نیست که خدا را می بینیم یا نمی بینیم،   مسئله اینست که با خداست که می بینیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا   یاری ام ده ، تا بدون اینکه از ایمان افراد بپرسم   و بدون اینکه بدردم بخورند، همدل و همدردشان باشم .   زیرا در سودای هر انسانی ” روح تو ” خانه گزیده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی   در شگفتم از آنکه کوه را می شکافد تا به معدن جواهر دست یابد   ولی خویش را نمیکاود تا به مخزن حقائق برسد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب تو کریمی و کریمی کرم است / عاصی ز چه رو  برون ز باغ ارم است   با گریه اگر ببخشی ام نیست کرم / با معصیتم اگر ببخشی کرم است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   خوش به حال آنکه قلبش مال توست   حال و روزش هر نفس، احوال توست   خوش به حال آنکه چشمانش تویی   آرزوهایش همه آمال توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

GODISNOWHERE……………. This can be read as "GOD IS NO WHERE" or as "GOD IS NOW HERE" Every thing in life depends on how u look at them.!! Always think POSITIVE

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شادی و سرور و خنده ای در دل زندگی کنید در این صورت خدا نیایش شما را خواهد شنید حتی اگر کلمه ای هم بر زبان نرانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من همان خداییست که بدون هیچ انتظاری همه را دوست دارد و وفادارترین معشوق هم اوست که انسان را پس از همه خطاها و دل دادن به دنیا و اهل دنیا در آغوش عشق می پذیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! در دلِ دوستان تو نور عنایت پیداست و جان ها در آرزوی وصال تو حیران و شیداست چون تو مولا که راست؟ و چون تو دوست کجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید کمتر خطوط قلبمان را اشغال کنیم شاید خدا پشت خط باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا زمانیکه هراس مرگ میدزد د سکوتت را یکی همچون نسیم دشت می گوید کنارت هستم ای تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه روح به خدا نزدیک تر باشد مشکلات و انحراف آن کمتر است زیرا کمترین حرکت در دایره رسم شده توسط پرگار مرکز آن می باشد