بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایا   همه از تو می خواهند ، بدهی   من از تو می خواهم ، بگیری   خـــــدایا   این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا   اگر داشتن، ذلیل داشتنم میکند   ندارم کن   اگر کاشتن، اسیر چیدنم میکند   بیکارم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا   از پاداش، معافم کن   از بخشش، نا امیدم کن   از بهشت، مایوسم کن   تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ارزان نفروشیم   درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند   قیمت = خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان   تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است   تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ذره بین نگاه قوی باشد   در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود   چه بچه گانه است که فکر می کنیم   همه اش را به تنهایی ، رنگ کرده ایم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای   فقط محکم بنشین و شاد باش   خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که :   بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن   و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد   که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها   تو نادیده میگیری   من هم نادیده میگیرم   تو خطاهایـم را   من عطاهایت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهى بى پناهان را پناهى   به سوى خسته حالان کن نگاهى   مرا شرح پریشانى چه حاجت   که بر حال پریشانم گواهى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه بر لب ، سبحه بر کف ، دل پر از شوق گناه   معصیت را خنده می آید ز استغفار ما . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چه اندازه به من لطف دارى با این نادانى عظیم من   و چقدر به من مهر دارى با این کردار زشت من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عبارت ” خدا را به یاد داشته باش ” را می خوانم   در ذهنم و در قلبم گزینه ” همیشه ” را برایش تیک می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! نان از تو می خوریم و فرمان از شیطان می بریم.   ما را ببخش . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایا   همه از تو می خواهند ، بدهی   من از تو می خواهم ، بگیری   خـــــدایا   این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا   اگر داشتن، ذلیل داشتنم میکند   ندارم کن   اگر کاشتن، اسیر چیدنم میکند   بیکارم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا   از پاداش، معافم کن   از بخشش، نا امیدم کن   از بهشت، مایوسم کن   تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ارزان نفروشیم   درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند   قیمت = خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان   تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است   تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ذره بین نگاه قوی باشد   در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود   چه بچه گانه است که فکر می کنیم   همه اش را به تنهایی ، رنگ کرده ایم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای   فقط محکم بنشین و شاد باش   خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که :   بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن   و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد   که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها   تو نادیده میگیری   من هم نادیده میگیرم   تو خطاهایـم را   من عطاهایت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهى بى پناهان را پناهى   به سوى خسته حالان کن نگاهى   مرا شرح پریشانى چه حاجت   که بر حال پریشانم گواهى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه بر لب ، سبحه بر کف ، دل پر از شوق گناه   معصیت را خنده می آید ز استغفار ما . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چه اندازه به من لطف دارى با این نادانى عظیم من   و چقدر به من مهر دارى با این کردار زشت من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عبارت ” خدا را به یاد داشته باش ” را می خوانم   در ذهنم و در قلبم گزینه ” همیشه ” را برایش تیک می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! نان از تو می خوریم و فرمان از شیطان می بریم.   ما را ببخش . . .