بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستانم خالی ودلم غرق در آرزوهاست.   یا با قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان   یا دلم را از ارزوهای دست نیافتنی خالی کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فصل زمستان و خزان می گردیم / با نیت خوشحالی شان می گردیم   افکار شهید جنگ را ول کردیم / دنبال پلاک و استخوان می گردیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   اگر بناست بسوزیم طاقتمان ده   و اگر بناست بسازیم قدرتمان ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   شکرت میکنم بخاطر نداشته هام ، که اگه داشتم ارزششون  رو نمیدونستم   شکرت میکنم بخاطر هیچ چیز  و  همه چیز  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   همه دنیا بخواد و تو بگی نه /  نخواد و تو بگی آره ، تمومه   همین که اول و آخر تو هستی /  به محتاج تو محتاجی حرومه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بنده تو سخت بی وفایی ، از لطف به سوی ما نیایی   هر دم که ترا دهم دردی ، نالان شوی و به سویم ایی   هر دم که ترا دهم شفایی ، یاغی شوی و دگر نیابی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت   با هر چه رود نام تو را می توان سرود   بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍   با دستهای روشن تو می توان گشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا !   من چیزی نمیبینم .   آینده پنهان است.   ولی آسوده ام ،   چون تو را می بینم   و تو همه چیز را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن شبا فرشته ها از آرزوی آدما ، قصه میگن واسه خدا   خدا کنه همین شبا گفته بشه قصه ی تو واسه خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی دانایی ده که در راه نیفتم   و بینایی ده که در چاه نیفتم   الهی پایی ده که با آن کوی مهر تو پوییم   و زبانی ده که با آن شکر آلای تو گوییم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خود ساخته هایی که مرا سوخت ، و چه سوختن هایی که مرا ساخت   ای خدای من ، مرا فهمی عطا کن ، که از سوختنم   ساخته ای آباد از من بجا ماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم : به من همه چیز بده ، تا از زندگی لذت ببرم   خداوند فرمود : به تو زندگی دادم تا از همه چیز لذت ببری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم   خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود   و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا !   خدایاچگونه تورابخوانم درحالی که من، من هستم   (بااین همه گناه ومعصیت)   وچگونه ازرحمت توناامیدشوم درحالی که تو، توهستی   (باآن همه لطف ورحمت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد!   ما بهترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست بدارید   حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستانم خالی ودلم غرق در آرزوهاست.   یا با قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان   یا دلم را از ارزوهای دست نیافتنی خالی کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فصل زمستان و خزان می گردیم / با نیت خوشحالی شان می گردیم   افکار شهید جنگ را ول کردیم / دنبال پلاک و استخوان می گردیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   اگر بناست بسوزیم طاقتمان ده   و اگر بناست بسازیم قدرتمان ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   شکرت میکنم بخاطر نداشته هام ، که اگه داشتم ارزششون  رو نمیدونستم   شکرت میکنم بخاطر هیچ چیز  و  همه چیز  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   همه دنیا بخواد و تو بگی نه /  نخواد و تو بگی آره ، تمومه   همین که اول و آخر تو هستی /  به محتاج تو محتاجی حرومه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بنده تو سخت بی وفایی ، از لطف به سوی ما نیایی   هر دم که ترا دهم دردی ، نالان شوی و به سویم ایی   هر دم که ترا دهم شفایی ، یاغی شوی و دگر نیابی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت   با هر چه رود نام تو را می توان سرود   بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را‍‍   با دستهای روشن تو می توان گشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا !   من چیزی نمیبینم .   آینده پنهان است.   ولی آسوده ام ،   چون تو را می بینم   و تو همه چیز را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن شبا فرشته ها از آرزوی آدما ، قصه میگن واسه خدا   خدا کنه همین شبا گفته بشه قصه ی تو واسه خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی دانایی ده که در راه نیفتم   و بینایی ده که در چاه نیفتم   الهی پایی ده که با آن کوی مهر تو پوییم   و زبانی ده که با آن شکر آلای تو گوییم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خود ساخته هایی که مرا سوخت ، و چه سوختن هایی که مرا ساخت   ای خدای من ، مرا فهمی عطا کن ، که از سوختنم   ساخته ای آباد از من بجا ماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم : به من همه چیز بده ، تا از زندگی لذت ببرم   خداوند فرمود : به تو زندگی دادم تا از همه چیز لذت ببری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم   خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود   و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا !   خدایاچگونه تورابخوانم درحالی که من، من هستم   (بااین همه گناه ومعصیت)   وچگونه ازرحمت توناامیدشوم درحالی که تو، توهستی   (باآن همه لطف ورحمت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد!   ما بهترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست بدارید   حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید . . .