بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   من بی تو دمی قرار نتوانم کرد   احسان ترا شمار نتوانم کرد   گر بر تن من زبان شود هر مویی   یک شکر تو از هزار نتوانم کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، خداوندا   قرارم باش و یارم باش   جهان تاریکی محض است   می‌ترسم   کنارم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گرچه سیه روی و بدم یا الله   از درگه خود مکن ردم یا الله   گفتم که من و این همه عصیان چه کنم؟   گفتی که بیا من آمدم یا الله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا   برای همسایه که نان مرا ربود، نان   برای عزیزانی که قلب مرا شکستند، مهربانی   برای کسانی که روح مرا آزردند، بخشش   و برای خویشتن خویش ، آگاهی و عشق می طلبم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو را می خواهم ای از خاکیان برتر   تو را می گریم ای در کهکشان جاری   سکوت بغضهایم را جوابی ده   غریبی های اشکم را پناهی باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا   گرفتار آن دردم که تو درمان آنی بنده آن ثنایم که تو سزای آنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا    مرا واسطه عشق خود میان آدمیان کن   تا آنجا که نفرت است عشق را ارزانی کنم   آنجا که تقصیر وگناه است ببخشایم   آنجا که تفرقه وجدایی است پیوند بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همه چیز را در یک روز خلق نکرده،   ولی امان از این آدمیزاد که می خواد همه چیز رو یک روزه   بدست بیاره و داشته باشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یک ساله باش   وقتی او را به هوا می اندازی، می خندد   چون ایمان دارد که تو او را خواهی گرفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم          به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا کرده گناه در جهان کیست ؟ بگو   آن کَس که گنه نکرده چون زیست؟بگو   من بد کنم وتو بد مکافات دهی   پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یا گر نبخشی آنچه خواهم/گر ببخشی درد وبلا تو با هم   به نام حکمت آنرا می پذیرم/که عشق غیر تو باشد گناهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   راهی نمیبینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست   همین کافیست که تو راه را میبینی و من تو را  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من حواسم به همه هست به جز تو   پس تو هم حق داری، حواست به همه باشه به جز من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا در دستی است که به یاری میگیری   درقلبی که شاد میکنی   درلبخندی که به لب می نشانی   خدا با من است. خدا با توست…خدایمان را آشکار کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیس قلب خود تنها خدا کن / خدا را در دل شبها صدا کن   ز خوف حق چو اشکی را چکاندی / به حال ما زمینی ها دعا کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   من بی تو دمی قرار نتوانم کرد   احسان ترا شمار نتوانم کرد   گر بر تن من زبان شود هر مویی   یک شکر تو از هزار نتوانم کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، خداوندا   قرارم باش و یارم باش   جهان تاریکی محض است   می‌ترسم   کنارم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گرچه سیه روی و بدم یا الله   از درگه خود مکن ردم یا الله   گفتم که من و این همه عصیان چه کنم؟   گفتی که بیا من آمدم یا الله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا   برای همسایه که نان مرا ربود، نان   برای عزیزانی که قلب مرا شکستند، مهربانی   برای کسانی که روح مرا آزردند، بخشش   و برای خویشتن خویش ، آگاهی و عشق می طلبم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو را می خواهم ای از خاکیان برتر   تو را می گریم ای در کهکشان جاری   سکوت بغضهایم را جوابی ده   غریبی های اشکم را پناهی باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا   گرفتار آن دردم که تو درمان آنی بنده آن ثنایم که تو سزای آنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا    مرا واسطه عشق خود میان آدمیان کن   تا آنجا که نفرت است عشق را ارزانی کنم   آنجا که تقصیر وگناه است ببخشایم   آنجا که تفرقه وجدایی است پیوند بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همه چیز را در یک روز خلق نکرده،   ولی امان از این آدمیزاد که می خواد همه چیز رو یک روزه   بدست بیاره و داشته باشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یک ساله باش   وقتی او را به هوا می اندازی، می خندد   چون ایمان دارد که تو او را خواهی گرفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم          به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا کرده گناه در جهان کیست ؟ بگو   آن کَس که گنه نکرده چون زیست؟بگو   من بد کنم وتو بد مکافات دهی   پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یا گر نبخشی آنچه خواهم/گر ببخشی درد وبلا تو با هم   به نام حکمت آنرا می پذیرم/که عشق غیر تو باشد گناهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   راهی نمیبینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست   همین کافیست که تو راه را میبینی و من تو را  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من حواسم به همه هست به جز تو   پس تو هم حق داری، حواست به همه باشه به جز من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا در دستی است که به یاری میگیری   درقلبی که شاد میکنی   درلبخندی که به لب می نشانی   خدا با من است. خدا با توست…خدایمان را آشکار کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیس قلب خود تنها خدا کن / خدا را در دل شبها صدا کن   ز خوف حق چو اشکی را چکاندی / به حال ما زمینی ها دعا کن