بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خداوندا   تقدیر عزیزانم را زیبا بنویس تا من جز لبخند آنها چیزی نبینم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیست رفتار ما   خداوند می بیند و می پوشاند   مردم نمی بینند و فریاد می زنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   عجب از آدمی، که نشانه‌هایت را می‌بیند و انکارت می‌کند   و عجب از تو که انکارش را میبینی و مهربانی میکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا   دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست ، با لالایی مهربان خود ، آرام کن   تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! اگر زارم، در تو زاریدن خوش است   و گر نازم به تو نازیدن خوشست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من به عنوان بنده حاجتم را گفتم    امیدوارم اگر قرار به برآورده نشدنش هست   از حکمت تو باشد تا بی لیاقتی من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   در ۲ راهی زندگی ام   تابلوی راهت را محکم قرار بده   نکند که با نسیمی راهم را کج کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی   نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم   نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی   در اگر باز نگردد نروم باز به جایی   پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاره ی ما ساز که بی یاوریم / گر تو برانی به که روی آوریم؟   پیش تو گر بی سر و پا آمدیم / هم به امید تو ، خدا آمدیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش   بابت هر آنچه کردم و نباید   و هر آنچه نکردم و باید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تکراری ترین ” حضور ” روزگار منی   و من عجیب ؛ به آغوش تو   از آن سوی فاصله ها   خو گرفته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا   به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من خداییست که دست گیر است نه مچ گیر!   دستم را میگیرد همان طور که هستم!   بدون پیش شرط   همین و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدایا از بَرِ هر حکمتت ، حکمت درست   لیک , دل از بر تنها شدن حکمت نَجُست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آنکه طلبکار خدائی، به خودآ / از خود بطلب، کز تو، خدا نیست جدا   اول به خودآ، چون به خودآئی، به خدا / اقرار نمایی، به خدائی خدا . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خداوندا   تقدیر عزیزانم را زیبا بنویس تا من جز لبخند آنها چیزی نبینم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیست رفتار ما   خداوند می بیند و می پوشاند   مردم نمی بینند و فریاد می زنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   عجب از آدمی، که نشانه‌هایت را می‌بیند و انکارت می‌کند   و عجب از تو که انکارش را میبینی و مهربانی میکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا   دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست ، با لالایی مهربان خود ، آرام کن   تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! اگر زارم، در تو زاریدن خوش است   و گر نازم به تو نازیدن خوشست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من به عنوان بنده حاجتم را گفتم    امیدوارم اگر قرار به برآورده نشدنش هست   از حکمت تو باشد تا بی لیاقتی من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   در ۲ راهی زندگی ام   تابلوی راهت را محکم قرار بده   نکند که با نسیمی راهم را کج کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی   نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم   نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی   در اگر باز نگردد نروم باز به جایی   پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاره ی ما ساز که بی یاوریم / گر تو برانی به که روی آوریم؟   پیش تو گر بی سر و پا آمدیم / هم به امید تو ، خدا آمدیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش   بابت هر آنچه کردم و نباید   و هر آنچه نکردم و باید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تکراری ترین ” حضور ” روزگار منی   و من عجیب ؛ به آغوش تو   از آن سوی فاصله ها   خو گرفته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا   به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من خداییست که دست گیر است نه مچ گیر!   دستم را میگیرد همان طور که هستم!   بدون پیش شرط   همین و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدایا از بَرِ هر حکمتت ، حکمت درست   لیک , دل از بر تنها شدن حکمت نَجُست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آنکه طلبکار خدائی، به خودآ / از خود بطلب، کز تو، خدا نیست جدا   اول به خودآ، چون به خودآئی، به خدا / اقرار نمایی، به خدائی خدا . . .