بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا برای همسایه که نان مرا ربود،نان!!برای عزیزانی که قلب مرا شکستند،مهربانی!!برای کسانی که روح مرا آزردند،بخشش!!و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق می طلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا خـیـلی هـایـمـان فـقـیـریـم... در ایـمان در اخلاق در اعـتـقـادات در اراده در انـدیـشه در عـمـل... اللّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناكَ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خــدایـــــــا ... گـوسـفــنــــد زیــــــر کــــاردتــیـــم؛ خــــودت مــراقــبــمــون بـــــــــاش... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من همان خداییست که بدون هیچ انتظاری همه را دوست دارد   و وفادارترین معشوق هم اوست که انسان را پس از همه خطاها   و دل دادن به دنیا و اهل دنیا در آغوش عشق میپذیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا   زمانیکه هراس مرگ میدزد د سکوتت را   یکی همچون نسیم دشت میگوید   کنارت هستم ای تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! در دلِ دوستانِ تو ، نور عنایت پیداست   و جان ها در آرزوی وصال تو حیران و شیداست.   چون تو مولا که راست؟ و چون تو دوست کجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است   و شاید به رسم همین وفاداریست که دوستانم را به او میسپارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خدا خواستم تا روحم را رشد دهد   خدا گفت : نه تو خودت باید رشد کنی ولی من تو را می پیرایم تا میوه دهی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا   تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم   مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را   مبادا گم کنم اهداف زیبا را   مبادا جا بمانم  از قصار موهبت هایت   خداوندا مرا مگذار تنها لحظه ای حتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر روز کمی اندوه برام بفرست   زیرا در اندوه است که تو یاد میشوی و در خوشی از یاد میروی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا تا اندازه ی امیدوار باش که جرات گناه کردن پیدا نکنی   و از اون تا اندازه ی بترس که از رحمت اون ناامید نشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بزرگ و توانا تویی / رحیم و، رئوفی و یکتا تویی   پر از مهری و بخشش و مغفرت / که ما قطره هستیم و دریا تویی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را در دور دستها، در انتهای افق و یا در اوج آسمانها جستجو مکن   نگاهی به اعماق وجودت بیانداز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه دلت را به روزگار مسپار که دریایی از ناامیدی هست   دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خالقی که تنهاست ولی تنهایی را برای مخلوقاتش نمی پسندد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا مرحم تمام دردهاست  ، هر چه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشد   خدا برای پر کردن ان بیشتر در وجودت جای میگیرد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا برای همسایه که نان مرا ربود،نان!!برای عزیزانی که قلب مرا شکستند،مهربانی!!برای کسانی که روح مرا آزردند،بخشش!!و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق می طلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا خـیـلی هـایـمـان فـقـیـریـم... در ایـمان در اخلاق در اعـتـقـادات در اراده در انـدیـشه در عـمـل... اللّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناكَ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خــدایـــــــا ... گـوسـفــنــــد زیــــــر کــــاردتــیـــم؛ خــــودت مــراقــبــمــون بـــــــــاش... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من همان خداییست که بدون هیچ انتظاری همه را دوست دارد   و وفادارترین معشوق هم اوست که انسان را پس از همه خطاها   و دل دادن به دنیا و اهل دنیا در آغوش عشق میپذیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا   زمانیکه هراس مرگ میدزد د سکوتت را   یکی همچون نسیم دشت میگوید   کنارت هستم ای تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! در دلِ دوستانِ تو ، نور عنایت پیداست   و جان ها در آرزوی وصال تو حیران و شیداست.   چون تو مولا که راست؟ و چون تو دوست کجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است   و شاید به رسم همین وفاداریست که دوستانم را به او میسپارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خدا خواستم تا روحم را رشد دهد   خدا گفت : نه تو خودت باید رشد کنی ولی من تو را می پیرایم تا میوه دهی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا   تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم   مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را   مبادا گم کنم اهداف زیبا را   مبادا جا بمانم  از قصار موهبت هایت   خداوندا مرا مگذار تنها لحظه ای حتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر روز کمی اندوه برام بفرست   زیرا در اندوه است که تو یاد میشوی و در خوشی از یاد میروی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا تا اندازه ی امیدوار باش که جرات گناه کردن پیدا نکنی   و از اون تا اندازه ی بترس که از رحمت اون ناامید نشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بزرگ و توانا تویی / رحیم و، رئوفی و یکتا تویی   پر از مهری و بخشش و مغفرت / که ما قطره هستیم و دریا تویی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را در دور دستها، در انتهای افق و یا در اوج آسمانها جستجو مکن   نگاهی به اعماق وجودت بیانداز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه دلت را به روزگار مسپار که دریایی از ناامیدی هست   دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خالقی که تنهاست ولی تنهایی را برای مخلوقاتش نمی پسندد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا مرحم تمام دردهاست  ، هر چه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشد   خدا برای پر کردن ان بیشتر در وجودت جای میگیرد . . .