بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا کمکم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند از پشت دست هایش را روی چشمانم گذاشت از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از صبرت همین بس که داری مرا تحمل می‌کنی از بخششت همین بس که به من ناسپاس هم روزی می‌دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب گناه جمله جهان را به ما ببخش ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش هر چند ما نه ایم سزاوار رحمتت ما را بدانچه نیست سزاوار ما ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران زیبا ترین ترانه ی  خداست که طنینش زندگی را برای ما زیبا تر می کند نکند فقط به گل آلوده ی کفش هایمان بیندیشیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابیدرانات تاگور : خدایا آنان که همه چیز دارند مگر تو را به سخره می گیرند آنانی را که هیچ ندارند مگر تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای خوب من مسیر زندگی به سختی اش می ارزد اگر تو در انتهای هر قصه ایستاده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در شتاب زندگی گوشه ای بایست و بگو خدایا می دانم که هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت هرکجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بدان کلید گنج ها سعادت و خوشبختی در همت تو و توکل به خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دیگه و صبح زیبا رسید خدایا شکرت که نمی گذاری بترسم از شروع دوباره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا کمکم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند از پشت دست هایش را روی چشمانم گذاشت از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از صبرت همین بس که داری مرا تحمل می‌کنی از بخششت همین بس که به من ناسپاس هم روزی می‌دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب گناه جمله جهان را به ما ببخش ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش هر چند ما نه ایم سزاوار رحمتت ما را بدانچه نیست سزاوار ما ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران زیبا ترین ترانه ی  خداست که طنینش زندگی را برای ما زیبا تر می کند نکند فقط به گل آلوده ی کفش هایمان بیندیشیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابیدرانات تاگور : خدایا آنان که همه چیز دارند مگر تو را به سخره می گیرند آنانی را که هیچ ندارند مگر تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای خوب من مسیر زندگی به سختی اش می ارزد اگر تو در انتهای هر قصه ایستاده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در شتاب زندگی گوشه ای بایست و بگو خدایا می دانم که هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت هرکجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بدان کلید گنج ها سعادت و خوشبختی در همت تو و توکل به خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دیگه و صبح زیبا رسید خدایا شکرت که نمی گذاری بترسم از شروع دوباره