بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکته زندگیمان پر از غلط است ولی نگران نباش خودش گفته قبل از نمره دادن اگر پشیمان شوی غلط هایت را پاک میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! وقتی پشتم به تو گرم است برایم مهم نیست چه کسی رو به رویم ایستاده است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻋﺎ یعنی ﻣﯽ ﺷﻨﻮﺩ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ! ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯽ ﺍشک ها ﻫﺴﺘﻨﺪ بی ﺩﻟﯿﻞ ، بی ﺑﻬﺎﻧﻪ ، یک ﺩﻓﻌﻪ ای ، ﻧﺼﻒ ﺷﺒﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ می ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ، ﺳﻨﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خدا را در آسمانها میجوییم این را میتوان از دستهایمان هنگام دعا کردن فهمید … غافل از اینکه خداوند همینجاست ، در کنار ما و از رگ گردن به ما نزدیکتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقِ خدایی هستم که چه بخواهیم و چه نخواهیم ، دوستمان دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدرس خدا را بد داده اند ! خدا در مکه و مدینه نیست خدا در قلب تپنده آنانی است که مهر می ورزند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها را بستم و زیر باران رفتم ای جان ، بوی “خـــدا” می آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتید ؟ غمگینید ؟ احساس ناراحتى میکنید ؟ من فقط با شما به انداره ى یک دعا فاصله دارم ، با من حرف بزنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ که ﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ هیچگاه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯿﮕﺮﺩﻧﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز زندگی آرام این است : امروز در کنار خدا گام بردار و فردا را به او بسپار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که از فردا میدانم این است که خدا قبل از خورشید بیدار است از او میخواهم که قبل از همه در کنار تو باشد و راه را برایت هموار کند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدایا دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکته زندگیمان پر از غلط است ولی نگران نباش خودش گفته قبل از نمره دادن اگر پشیمان شوی غلط هایت را پاک میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! وقتی پشتم به تو گرم است برایم مهم نیست چه کسی رو به رویم ایستاده است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻋﺎ یعنی ﻣﯽ ﺷﻨﻮﺩ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ! ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯽ ﺍشک ها ﻫﺴﺘﻨﺪ بی ﺩﻟﯿﻞ ، بی ﺑﻬﺎﻧﻪ ، یک ﺩﻓﻌﻪ ای ، ﻧﺼﻒ ﺷﺒﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ می ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ، ﺳﻨﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خدا را در آسمانها میجوییم این را میتوان از دستهایمان هنگام دعا کردن فهمید … غافل از اینکه خداوند همینجاست ، در کنار ما و از رگ گردن به ما نزدیکتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقِ خدایی هستم که چه بخواهیم و چه نخواهیم ، دوستمان دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدرس خدا را بد داده اند ! خدا در مکه و مدینه نیست خدا در قلب تپنده آنانی است که مهر می ورزند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها را بستم و زیر باران رفتم ای جان ، بوی “خـــدا” می آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتید ؟ غمگینید ؟ احساس ناراحتى میکنید ؟ من فقط با شما به انداره ى یک دعا فاصله دارم ، با من حرف بزنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ که ﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ هیچگاه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯿﮕﺮﺩﻧﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز زندگی آرام این است : امروز در کنار خدا گام بردار و فردا را به او بسپار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که از فردا میدانم این است که خدا قبل از خورشید بیدار است از او میخواهم که قبل از همه در کنار تو باشد و راه را برایت هموار کند !