بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلگرمی یک دوست آنقدر معجزه میکند که انگار خدا در زمین کنار توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستنت… آروم بکش کنار … غم انگیز است اگر تو را نخواهد مسخره است اگر نفهمی احمقانه است اگر اصرار کنی . . . ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاطره ها را می سازیم و خاطره ها ما را ویران می کنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها که یادم بماند که یادم نماند این روزها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خاطره های خوب می مانند پس آسوده خاطرباش که همیشه در خاطرم می مانی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلگرمی یک دوست آنقدر معجزه میکند که انگار خدا در زمین کنار توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستنت… آروم بکش کنار … غم انگیز است اگر تو را نخواهد مسخره است اگر نفهمی احمقانه است اگر اصرار کنی . . . ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاطره ها را می سازیم و خاطره ها ما را ویران می کنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها که یادم بماند که یادم نماند این روزها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خاطره های خوب می مانند پس آسوده خاطرباش که همیشه در خاطرم می مانی !