بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خاطرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من تویی درد دنیا که غمی نیست من ازت خاطره دارم خاطره درد کمی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دفتری از خاطره هاست! یک نفر در دل شب یک نفر در دل خاک یک نفر همدم خوشبختی هاست! یک نفر همسفر سختی ها! چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد! اما همه همسفر و رهگذریم! انچه باقیست فقط خوبی هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام می آیم همانجای همیشگی سر همان ساعت همیشگی با همان شوق که می شناسیش با خودم حرف می زنم، برای خودم خاطره تعریف می کنم و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاطره ها را می سازیم و خاطره ها ما را ویران می کنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دوی ما یک نفر را تنها گذاشتیم اول تو مرا و سپس من خودم را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى حالت خوب نیست خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه غم منی تو غم دنیا که غمی نیست من ازت خاطره دارم خاطره درد کمی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنا دارم از آسمان که اگر حتی قطره ای خوشبختی بارید بر روی گونه تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی خاطراتت ضعیف گیر آورده اند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خاطرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من تویی درد دنیا که غمی نیست من ازت خاطره دارم خاطره درد کمی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دفتری از خاطره هاست! یک نفر در دل شب یک نفر در دل خاک یک نفر همدم خوشبختی هاست! یک نفر همسفر سختی ها! چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد! اما همه همسفر و رهگذریم! انچه باقیست فقط خوبی هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام می آیم همانجای همیشگی سر همان ساعت همیشگی با همان شوق که می شناسیش با خودم حرف می زنم، برای خودم خاطره تعریف می کنم و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاطره ها را می سازیم و خاطره ها ما را ویران می کنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دوی ما یک نفر را تنها گذاشتیم اول تو مرا و سپس من خودم را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى حالت خوب نیست خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه غم منی تو غم دنیا که غمی نیست من ازت خاطره دارم خاطره درد کمی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنا دارم از آسمان که اگر حتی قطره ای خوشبختی بارید بر روی گونه تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی خاطراتت ضعیف گیر آورده اند . . .