بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خاطرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هم می رسیم ۳ نفر می شیم من و تو و شادی از هم دور می شیم ۴ نفر می شیم تو و تنهایی ، من و خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس حواس تنهایی ام را با خاطرات باتو بودن پرت کرده ام بگو کسی حرفی نزند بگذار لحظه ای آرام بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانِ سربی می شود وقتی نیستی می ریزد بر سرم خاطراتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز که بیدار می شوم وحشت زده قاب خاطرات ذهنم را مرور میکنم هیچ بعید نیست تو از آنجا هم رفته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوار قلب خاطرات من پر از خط های صافی ست که بی نام تو جان ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم برگ می کشم اما نه سیگار برگ ! برگ برگ خاطرات سوخته ام را که داخل سیگارم ریخته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه های غرورم از گناه رفتنت آب شده تا قبل از سیل برگرد … سیل که بیاید همه را با خود می برد حتی خاطراتت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جور میکند خدا در و تخته را با هم آنطور که تو و مرا … تو خاطره ساز و من خاطره باز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای همیشه میروی و من چقدر کار روی سرم ریخته ! خاطرات زیادی برای فراموش کردن دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه خاطرات خنده دار ساده ترین بهانه برای گریستن میشوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است مرور کردن خاطراتی که روزی شیرین ترین بودند اما حالا آنقدر تلخ شده اند که هم دلت را به درد می آورند هم اشکت را در می آورند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه یکی باشد چه صدتا خوب که باشد دمار از روزگارت درمیاورد … خاطرات را میگویم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات تو همانند دکتریست که من بابت مریضی ام فقط به او سر میزنم ! جالب اینجاست که من هر روز مریضم و دکتر هم تسکین بلند مدّت نمیفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خیره میشدند به لحظه های شیرینمان که اینـــک فقط خاطره های خوش عذابم میدهد ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری خاطره بسازید که بعد از شما هم بتواند زندگی کند …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خاطرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هم می رسیم ۳ نفر می شیم من و تو و شادی از هم دور می شیم ۴ نفر می شیم تو و تنهایی ، من و خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس حواس تنهایی ام را با خاطرات باتو بودن پرت کرده ام بگو کسی حرفی نزند بگذار لحظه ای آرام بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانِ سربی می شود وقتی نیستی می ریزد بر سرم خاطراتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز که بیدار می شوم وحشت زده قاب خاطرات ذهنم را مرور میکنم هیچ بعید نیست تو از آنجا هم رفته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوار قلب خاطرات من پر از خط های صافی ست که بی نام تو جان ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم برگ می کشم اما نه سیگار برگ ! برگ برگ خاطرات سوخته ام را که داخل سیگارم ریخته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه های غرورم از گناه رفتنت آب شده تا قبل از سیل برگرد … سیل که بیاید همه را با خود می برد حتی خاطراتت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جور میکند خدا در و تخته را با هم آنطور که تو و مرا … تو خاطره ساز و من خاطره باز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای همیشه میروی و من چقدر کار روی سرم ریخته ! خاطرات زیادی برای فراموش کردن دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه خاطرات خنده دار ساده ترین بهانه برای گریستن میشوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است مرور کردن خاطراتی که روزی شیرین ترین بودند اما حالا آنقدر تلخ شده اند که هم دلت را به درد می آورند هم اشکت را در می آورند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه یکی باشد چه صدتا خوب که باشد دمار از روزگارت درمیاورد … خاطرات را میگویم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات تو همانند دکتریست که من بابت مریضی ام فقط به او سر میزنم ! جالب اینجاست که من هر روز مریضم و دکتر هم تسکین بلند مدّت نمیفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خیره میشدند به لحظه های شیرینمان که اینـــک فقط خاطره های خوش عذابم میدهد ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری خاطره بسازید که بعد از شما هم بتواند زندگی کند …