بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خاطرات گذشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

4 یا 5 سالم بود  شبایی که خوابم نمیبرد یا نصف شب بیدار میشدم میدیم داداش کوچولوم زیر پتو خوابیده و پاها یا دستش بیرون از پتو فک میکردم ادم فضاییهاخوردنش بعد پاهاشو بیرون از پتو گذاشتن تا ماشک نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من غلط بکنم ارشد شرکت کنم"  دیالوگ ماندگار شب های امتحان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور :  کاشکی شعور هم مدرک داشت تا بعضیا به هوای مدرکش هم که شده میرفتن یادش میگرفتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهاب حسینی : جهنم اون وقتیه که صبح از خواب بیدارشی ،  به ساعت و تقویمت نگاه کنی تا مطمئن شی یک روز دیگه از  زندگیت گذشت ولی هر چی فکر کنی ، هر چی به این مخت  فشار بیاری یادت نیاد برای چی زنده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها هنگامی که خاطره ات را می بوسم در می یابم دیری است که مرده ام ! چرا که لبان خود را از پیشانی خاطره تو سردتر می یابم . . . از پیشانی خاطره تو ای یار ! ای شاخه جدامانده من ! شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزها حسابی دورم شلوغ است دیگر تنها نیستم وقتی یادت هست خاطراتت هست غمت هست غصه ات هست فقط نمیدانم چرا گریه میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو از خاطره ها سرشارم با تو تا آخر شب بیدارم عشق من ! دست تو یعنی خورشید گرمی دست تو را کم دارم یغما گلرویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهرام رادان : یه روزی که فکر کردی یه چیزی رو از ته دل دوست داری هیچ وقت ولش نکن ، ممکنه دوباره تکرار نشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز که بیدار می شوم وحشت زده قاب خاطرات ذهنم را مرور میکنم . . . هیچ بعید نیست تو از آنجا هم رفته باشی !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات هرچه شیرین تر باشند بعدها از تلخی گلویت را بیشتر می سوزانند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای همیشه میروی و من چقدر کار روی سرم ریخته ! خاطرات زیادی برای فراموش کردن دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاسد بـــودن فقط به تن فروشی نیست ! گاهی وقت ها به فروختن خاطرات قدیمی به بهای ورود یک تازه وارد است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا خاطره ها را می سازیم . . . خاطره ها ما را ویران می کنند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنید که فراموشش کرده ام . . . اما نمی دانم چرا بعضی وقت ها همین که اسمش را می شنوم . بی اختیار خاطره از چشمم فرو می ریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آنکه رفت خاطره اش را می بُرد فرهاد سنگ نمی سُفت ! مجنون آشفته نمی خُفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم یادت را طلاق دهم ولی چکار کنم که از عهده مهریه سنگین خاطراتت بر نمی آیم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خاطرات گذشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

4 یا 5 سالم بود  شبایی که خوابم نمیبرد یا نصف شب بیدار میشدم میدیم داداش کوچولوم زیر پتو خوابیده و پاها یا دستش بیرون از پتو فک میکردم ادم فضاییهاخوردنش بعد پاهاشو بیرون از پتو گذاشتن تا ماشک نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من غلط بکنم ارشد شرکت کنم"  دیالوگ ماندگار شب های امتحان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور :  کاشکی شعور هم مدرک داشت تا بعضیا به هوای مدرکش هم که شده میرفتن یادش میگرفتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهاب حسینی : جهنم اون وقتیه که صبح از خواب بیدارشی ،  به ساعت و تقویمت نگاه کنی تا مطمئن شی یک روز دیگه از  زندگیت گذشت ولی هر چی فکر کنی ، هر چی به این مخت  فشار بیاری یادت نیاد برای چی زنده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها هنگامی که خاطره ات را می بوسم در می یابم دیری است که مرده ام ! چرا که لبان خود را از پیشانی خاطره تو سردتر می یابم . . . از پیشانی خاطره تو ای یار ! ای شاخه جدامانده من ! شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزها حسابی دورم شلوغ است دیگر تنها نیستم وقتی یادت هست خاطراتت هست غمت هست غصه ات هست فقط نمیدانم چرا گریه میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو از خاطره ها سرشارم با تو تا آخر شب بیدارم عشق من ! دست تو یعنی خورشید گرمی دست تو را کم دارم یغما گلرویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهرام رادان : یه روزی که فکر کردی یه چیزی رو از ته دل دوست داری هیچ وقت ولش نکن ، ممکنه دوباره تکرار نشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز که بیدار می شوم وحشت زده قاب خاطرات ذهنم را مرور میکنم . . . هیچ بعید نیست تو از آنجا هم رفته باشی !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات هرچه شیرین تر باشند بعدها از تلخی گلویت را بیشتر می سوزانند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای همیشه میروی و من چقدر کار روی سرم ریخته ! خاطرات زیادی برای فراموش کردن دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاسد بـــودن فقط به تن فروشی نیست ! گاهی وقت ها به فروختن خاطرات قدیمی به بهای ورود یک تازه وارد است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا خاطره ها را می سازیم . . . خاطره ها ما را ویران می کنند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنید که فراموشش کرده ام . . . اما نمی دانم چرا بعضی وقت ها همین که اسمش را می شنوم . بی اختیار خاطره از چشمم فرو می ریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آنکه رفت خاطره اش را می بُرد فرهاد سنگ نمی سُفت ! مجنون آشفته نمی خُفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم یادت را طلاق دهم ولی چکار کنم که از عهده مهریه سنگین خاطراتت بر نمی آیم !