بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حیوانات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــشــه هــه داشــتــه عــوق مـیـزده، بـهـش مـیـگـن؟ چـــــــــیــــــــــــــشده؟؟؟؟))) مـیـگـه: داشـتـم .... مـیـخـوردم، تــوش مـــــــــو بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنیا برعکس بود وقتی حیوونا به هم دشنام می دادند میگفتن: .. . . ادم اهلی انسان یکم حیوون باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺮﻩ ﺭﯾﻤﻞ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮﻭﻧﺎ ﻧﮕﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯿﻪ ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺁﻫﻮ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ؟ ﺑﯿﻤﺰﻩ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﯿﺪ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى مي بينى اكثر ماشيناى آمريكایی و اروپایی بى سقفه؛ ينــــــى كفـتـراى اونجا شعور دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف گفتن: یه پرنده نام ببر گفت: خر گفتن: خر که پرنده نیست! گفت: خره دیگه، یهو دیدی پرید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب پشه بهم مییخندید و میگفت : آخرش که چی یعنی تا صبح میخوای سرتو زیر پتو نگه داری!!! کثافطططططط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میمونه دوپینگ میکنه میشه تارزان :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیله کنار رودخونه داشته آبتنی میکرده که یه مورچه با عصبانیت میاد سرش داد میزنه. پاشو ببینم پاشو. فیله میگه چیزی شده ؟مورچه میگه پاشو ببینم لباسامو تو برداشتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا پشه های خونمون قابلیت عبور از پتو رو هم بدست اوردن در حد کریس آنجل! یکیشون اومد در گوشم گفت..: ماااااااااااااااااااایند فرییییییییییک...:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یبار یه مورچه میفته تو گودال جای پای فیله داد میزنه میگه افتادم تو دام عاشقی نفهمیدم نفهمیدم :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم ، ترم اول دانشگاه مادرش رفته از استاد وضعیت تحصیلی بچه اش رو سوال کنه ، برای بعضی از استادها هم مربا و ترشی و شور خونگی برده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترداييم خواست توجمع خانوادگي ضايعم كنه گف واي سعيدخواب ديدم ازدواج كرديم اه حالم بهم خورد ازخوابم .ديدم خيلي گستاخي كردگفتم اوه پس بايدنمازايات بخونم تا بلارفع شه . . .يعني جمع متلاشي شدرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﺘﻢ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺗﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﻫﻤﻦ ! ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﺮﺍ ﺍﻭﻧﺎ ﭼﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻦ ! ﻧﻈﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ﺷﻤﺎ اگه دارین لایک کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونين مورچه هاي نر و ماده رو چجوري از هم تشخيص ميدن؟ از رو كليپس ديگه:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﻣﮕﺴﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻥ ﻫﺴﺖ ﺍﻧﻘﺪ ﻧﮑﺸﺘﯿﻤﺶ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﺵ : (((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه نفر خرشو میبره دامپزشکی میگه دکترجون میشه دارو های خرمو تو دفترچه من بنویسی دکتره هم میگه خرت ماده است برو دفترچه زنتو بیار :|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حیوانات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــشــه هــه داشــتــه عــوق مـیـزده، بـهـش مـیـگـن؟ چـــــــــیــــــــــــــشده؟؟؟؟))) مـیـگـه: داشـتـم .... مـیـخـوردم، تــوش مـــــــــو بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنیا برعکس بود وقتی حیوونا به هم دشنام می دادند میگفتن: .. . . ادم اهلی انسان یکم حیوون باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺮﻩ ﺭﯾﻤﻞ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮﻭﻧﺎ ﻧﮕﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯿﻪ ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺁﻫﻮ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ؟ ﺑﯿﻤﺰﻩ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﯿﺪ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى مي بينى اكثر ماشيناى آمريكایی و اروپایی بى سقفه؛ ينــــــى كفـتـراى اونجا شعور دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف گفتن: یه پرنده نام ببر گفت: خر گفتن: خر که پرنده نیست! گفت: خره دیگه، یهو دیدی پرید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب پشه بهم مییخندید و میگفت : آخرش که چی یعنی تا صبح میخوای سرتو زیر پتو نگه داری!!! کثافطططططط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میمونه دوپینگ میکنه میشه تارزان :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیله کنار رودخونه داشته آبتنی میکرده که یه مورچه با عصبانیت میاد سرش داد میزنه. پاشو ببینم پاشو. فیله میگه چیزی شده ؟مورچه میگه پاشو ببینم لباسامو تو برداشتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا پشه های خونمون قابلیت عبور از پتو رو هم بدست اوردن در حد کریس آنجل! یکیشون اومد در گوشم گفت..: ماااااااااااااااااااایند فرییییییییییک...:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یبار یه مورچه میفته تو گودال جای پای فیله داد میزنه میگه افتادم تو دام عاشقی نفهمیدم نفهمیدم :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم ، ترم اول دانشگاه مادرش رفته از استاد وضعیت تحصیلی بچه اش رو سوال کنه ، برای بعضی از استادها هم مربا و ترشی و شور خونگی برده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترداييم خواست توجمع خانوادگي ضايعم كنه گف واي سعيدخواب ديدم ازدواج كرديم اه حالم بهم خورد ازخوابم .ديدم خيلي گستاخي كردگفتم اوه پس بايدنمازايات بخونم تا بلارفع شه . . .يعني جمع متلاشي شدرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﺘﻢ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺗﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﻫﻤﻦ ! ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﺮﺍ ﺍﻭﻧﺎ ﭼﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻦ ! ﻧﻈﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ﺷﻤﺎ اگه دارین لایک کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونين مورچه هاي نر و ماده رو چجوري از هم تشخيص ميدن؟ از رو كليپس ديگه:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﻣﮕﺴﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻥ ﻫﺴﺖ ﺍﻧﻘﺪ ﻧﮑﺸﺘﯿﻤﺶ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﺵ : (((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه نفر خرشو میبره دامپزشکی میگه دکترجون میشه دارو های خرمو تو دفترچه من بنویسی دکتره هم میگه خرت ماده است برو دفترچه زنتو بیار :|