بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حیوانات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻃــﺎﻭﻭﺱ ﭘــﺮﻫـــﺎﻱ ﻗـﺸـﻨـﮕــﺶ ﺭﻭ ﺑــﺎﺯ ﻛــﺮﺩﻩ ﺑــﻮﺩ ﻻﻙ ﭘــﺸــﺖ ﺑـﻬــﺶ ﮔـﻔــﺖ ﺧــﻮﺍﻫــﺮﻡ ﺣـﺠــﺎﺑــﺖ... ﻃــﺎﻭﻭﺱ ﮔــﻔــﺖ: ﻣــﻦ ﻧــﺮ ﻫــﺴـﺘــﻢ ﺑـﺮﺍﺩﺭ ﺩﻗـﺖ ﻛــﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﺭﺍﻓﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟؟؟ . . . . . . ﺗﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﺵ ﺑﺮﺳﻪ ﺗﺎﺭﯾخش ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق قیافه شتر مرغم !!! یه جوری سریع بالا و چپ و راسشو نگاه میکنه انگار هافک وسط بارسلوناست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوالی ذهنمو درگیر کرده!!!!!!!!!!!!! . . . .چقدر طول میکشه که یه زرافه بالا بیاره!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو زنگ زده مطب، میگه: الو متخصص پوست؟ منشى ميگه: بله، یارو میگه: پوست بز چند میخرید...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال برام پیش اومده این پشه کوره هایی که دور لامپ میچرخن ... قبل از اینکه ادیسون لامپ رو اختراع کنه دقیقا چیکار میکردن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﯾﺠﻮﺭﯼ ﺁﺩم رو ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻫﻤﻪ چی رو ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ و ﺍﻻﻥ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻥ ﺑﻪ بقیه ﺑﮕﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا ب راه رفتن مارمولک دقت کردین؟؟؟ دوقدم میره وایمیسه.... باز چهار قدم میره وایمیسه... دوباره یکم میره وایمیسه... همش فک میکنه ی چیزی جا گذاشته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حیوانات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻃــﺎﻭﻭﺱ ﭘــﺮﻫـــﺎﻱ ﻗـﺸـﻨـﮕــﺶ ﺭﻭ ﺑــﺎﺯ ﻛــﺮﺩﻩ ﺑــﻮﺩ ﻻﻙ ﭘــﺸــﺖ ﺑـﻬــﺶ ﮔـﻔــﺖ ﺧــﻮﺍﻫــﺮﻡ ﺣـﺠــﺎﺑــﺖ... ﻃــﺎﻭﻭﺱ ﮔــﻔــﺖ: ﻣــﻦ ﻧــﺮ ﻫــﺴـﺘــﻢ ﺑـﺮﺍﺩﺭ ﺩﻗـﺖ ﻛــﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﺭﺍﻓﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟؟؟ . . . . . . ﺗﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﺵ ﺑﺮﺳﻪ ﺗﺎﺭﯾخش ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق قیافه شتر مرغم !!! یه جوری سریع بالا و چپ و راسشو نگاه میکنه انگار هافک وسط بارسلوناست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوالی ذهنمو درگیر کرده!!!!!!!!!!!!! . . . .چقدر طول میکشه که یه زرافه بالا بیاره!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو زنگ زده مطب، میگه: الو متخصص پوست؟ منشى ميگه: بله، یارو میگه: پوست بز چند میخرید...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال برام پیش اومده این پشه کوره هایی که دور لامپ میچرخن ... قبل از اینکه ادیسون لامپ رو اختراع کنه دقیقا چیکار میکردن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﯾﺠﻮﺭﯼ ﺁﺩم رو ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻫﻤﻪ چی رو ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ و ﺍﻻﻥ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻥ ﺑﻪ بقیه ﺑﮕﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا ب راه رفتن مارمولک دقت کردین؟؟؟ دوقدم میره وایمیسه.... باز چهار قدم میره وایمیسه... دوباره یکم میره وایمیسه... همش فک میکنه ی چیزی جا گذاشته