بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حیوانات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ست هر كي رو گرفتيم جفتك انداخت! لامصب دست نيست كه آزمايش حيوون شناسيه. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طرف میپرسن قویترین حیوون دنیا چیه میگه مورچه میپرسن چرا میگه یبار رفت تو سوراخ پریز اومدم با میخ درش بیارم همچین لگدی زد که پرت شدم تو توالت خونه همسایه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـنـظـر مـن خـیـانـت از هـمـون کـشـتـی نــوح بــوده!! وگــرنــه ما شـتـرمـرغ نداشتـیم که!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یبار یه مورچه میفته تو گودال جای پای فیله داد میزنه میگه افتادم تو دام عاشقی نفهمیدم نفهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﺘﻢ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺗﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﻫﻤﻦ ! ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﺮﺍ ﺍﻭﻧﺎ ﭼﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻦ ! ﻧﻈﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ﺷﻤﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونين مورچه هاي نر و ماده رو چجوري از هم تشخيص ميدن؟ از رو كليپس ديگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خرچنگا هم یه طوری راه میرن انگار دستشونو با بتادین شستن همین الان میخوان وارد اتاق عمل بشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﻣﮕﺴﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻥ ﻫﺴﺖ ﺍﻧﻘﺪ ﻧﮑﺸﺘﯿﻤﺶ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﺵ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه نفر خرشو میبره دامپزشکی میگه دکترجون میشه دارو های خرمو تو دفترچه من بنویسی دکتره هم میگه خرت ماده است برو دفترچه زنتو بیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میازار موری که دانه کش است. برای مورچه های که دونه کش نیستن حکمی صادر نشده.پس بیا زار موری که دانه کش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺮﻩ ﺭﯾﻤﻞ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮﻭﻧﺎ ﻧﮕﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯿﻪ ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺁﻫﻮ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موشه میره داروخونه میگه مرگ من دارین؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى مي بينى اكثر ماشيناى آمريكایی و اروپایی بى سقفه؛ ينــــــى كفـتـراى اونجا شعور دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كبوترلب تنگ ماهي نشسته بود ، گفت:سقف قفست شكسته چرافرارنميكني؟ ماهي باچشمهای قشنگش نگاهی نافذ به كبوتركرد ومعصومانه گفت :واسه پدر مادرت متعسفم بااین بچه تربیت کردنشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف گفتن: یه پرنده نام ببر گفت: خر گفتن: خر که پرنده نیست! گفت: خره دیگه، یهو دیدی پرید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب پشه بهم مییخندید و میگفت : آخرش که چی یعنی تا صبح میخوای سرتو زیر پتو نگه داری!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حیوانات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ست هر كي رو گرفتيم جفتك انداخت! لامصب دست نيست كه آزمايش حيوون شناسيه. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طرف میپرسن قویترین حیوون دنیا چیه میگه مورچه میپرسن چرا میگه یبار رفت تو سوراخ پریز اومدم با میخ درش بیارم همچین لگدی زد که پرت شدم تو توالت خونه همسایه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـنـظـر مـن خـیـانـت از هـمـون کـشـتـی نــوح بــوده!! وگــرنــه ما شـتـرمـرغ نداشتـیم که!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یبار یه مورچه میفته تو گودال جای پای فیله داد میزنه میگه افتادم تو دام عاشقی نفهمیدم نفهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﺘﻢ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺗﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﻫﻤﻦ ! ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﺮﺍ ﺍﻭﻧﺎ ﭼﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻦ ! ﻧﻈﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ﺷﻤﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونين مورچه هاي نر و ماده رو چجوري از هم تشخيص ميدن؟ از رو كليپس ديگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خرچنگا هم یه طوری راه میرن انگار دستشونو با بتادین شستن همین الان میخوان وارد اتاق عمل بشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﻣﮕﺴﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻥ ﻫﺴﺖ ﺍﻧﻘﺪ ﻧﮑﺸﺘﯿﻤﺶ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﺵ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه نفر خرشو میبره دامپزشکی میگه دکترجون میشه دارو های خرمو تو دفترچه من بنویسی دکتره هم میگه خرت ماده است برو دفترچه زنتو بیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میازار موری که دانه کش است. برای مورچه های که دونه کش نیستن حکمی صادر نشده.پس بیا زار موری که دانه کش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺮﻩ ﺭﯾﻤﻞ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮﻭﻧﺎ ﻧﮕﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯿﻪ ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺁﻫﻮ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موشه میره داروخونه میگه مرگ من دارین؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى مي بينى اكثر ماشيناى آمريكایی و اروپایی بى سقفه؛ ينــــــى كفـتـراى اونجا شعور دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كبوترلب تنگ ماهي نشسته بود ، گفت:سقف قفست شكسته چرافرارنميكني؟ ماهي باچشمهای قشنگش نگاهی نافذ به كبوتركرد ومعصومانه گفت :واسه پدر مادرت متعسفم بااین بچه تربیت کردنشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف گفتن: یه پرنده نام ببر گفت: خر گفتن: خر که پرنده نیست! گفت: خره دیگه، یهو دیدی پرید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب پشه بهم مییخندید و میگفت : آخرش که چی یعنی تا صبح میخوای سرتو زیر پتو نگه داری!!!