بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حیوانات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مگس با بچه هایش روی سر کچل یه مردی نشستند.پس از چند لحظه بچه مگس به پدرش گفت:بابا آب میخوام. پدرش گفت:آخه وسط این کویر آب از کجا بیارم عزیزم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خره ميپرسن: چى شد كه خر شدى؟  سرى تكون ميده و ميگه: امان از رفيق ناباب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوجه ای با مادرش دعوا میکنه میره روی دیوار و داد میزنه پیشی بیا منو بخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دايناسوره به دوست دخترش ميگه مياي بريم سينما …ميگه نه!… مياي بريم شام.. ميگه نه! ..مياي بريم خونمون… ميگه نه!….. دايناسوره ميگه … به درک خوب همين کارا رو کردي نسلمون منقرض شد ديگه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه قورباغه از یه گربه می پرسه: قورقورقوربانت بشم کلاس چندمی؟ گربه جواب می ده: پیش پیش پیش دانشگاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه خره داشته به اسبه با حسرت نگاه میکرده میگن چرا با حسرت نگاه میکنی میگه کاش تحصیلاتمو ادامه داده بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه خره یه اسب میبینه میگه:کاش درسمو ول نکرده بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتین یه نقطه ابی روی دیوار چیه یه مورچه هه که شلوار لی پوشیده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك گوسفند باپدر ومادرش دعواش ميشه ميره سر خيبابون ميگه دربست كشتارگاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مار افسردگی می گیره.چون سه سال بوده عاشق دختر همسایه بوده.دیروز فهمیده طرف شلنگ آب بوده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هاج"، زنبور عسل، مادرشو تو توی جستجوی گوگل پيدا كرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه دستش به گوشت نميرسيد ميگفت عيب ي نداره بجاش سويا ميخورم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک تهرانی : جیک جیک  گنجشک اصفهانی:جیک جیکسا  گنجشک عرب : الجیک الجییییک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قورباغه با یه زنبور ازدواج میکنه! قورباغه میگه قوقوقوقوقوقوربونت برم زنبور میگه وظ وظ وظ وظ وظ وظ وظیفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مورچه با یه فیل ازدواج میکنن فیله بعد از دو روز میمیره مورچه میگه ای بابا دو روز زندگی کردیم حالا یه عمر باید قبر بکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگسه نامزدش رو می گیره تو بغلش، میگه: عزیزم! من تو را با هیچ گهى عوض نمی کنم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حیوانات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مگس با بچه هایش روی سر کچل یه مردی نشستند.پس از چند لحظه بچه مگس به پدرش گفت:بابا آب میخوام. پدرش گفت:آخه وسط این کویر آب از کجا بیارم عزیزم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خره ميپرسن: چى شد كه خر شدى؟  سرى تكون ميده و ميگه: امان از رفيق ناباب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوجه ای با مادرش دعوا میکنه میره روی دیوار و داد میزنه پیشی بیا منو بخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دايناسوره به دوست دخترش ميگه مياي بريم سينما …ميگه نه!… مياي بريم شام.. ميگه نه! ..مياي بريم خونمون… ميگه نه!….. دايناسوره ميگه … به درک خوب همين کارا رو کردي نسلمون منقرض شد ديگه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه قورباغه از یه گربه می پرسه: قورقورقوربانت بشم کلاس چندمی؟ گربه جواب می ده: پیش پیش پیش دانشگاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه خره داشته به اسبه با حسرت نگاه میکرده میگن چرا با حسرت نگاه میکنی میگه کاش تحصیلاتمو ادامه داده بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه خره یه اسب میبینه میگه:کاش درسمو ول نکرده بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتین یه نقطه ابی روی دیوار چیه یه مورچه هه که شلوار لی پوشیده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك گوسفند باپدر ومادرش دعواش ميشه ميره سر خيبابون ميگه دربست كشتارگاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مار افسردگی می گیره.چون سه سال بوده عاشق دختر همسایه بوده.دیروز فهمیده طرف شلنگ آب بوده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هاج"، زنبور عسل، مادرشو تو توی جستجوی گوگل پيدا كرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه دستش به گوشت نميرسيد ميگفت عيب ي نداره بجاش سويا ميخورم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک تهرانی : جیک جیک  گنجشک اصفهانی:جیک جیکسا  گنجشک عرب : الجیک الجییییک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قورباغه با یه زنبور ازدواج میکنه! قورباغه میگه قوقوقوقوقوقوربونت برم زنبور میگه وظ وظ وظ وظ وظ وظ وظیفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مورچه با یه فیل ازدواج میکنن فیله بعد از دو روز میمیره مورچه میگه ای بابا دو روز زندگی کردیم حالا یه عمر باید قبر بکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگسه نامزدش رو می گیره تو بغلش، میگه: عزیزم! من تو را با هیچ گهى عوض نمی کنم!