بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حکیمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز لازم نیست از کوهی بالا بروی تا بفهمی بلند است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما اگه همین جوری پیش بریم دست فیس بوک و لاین و تانگو و........... رو از پشت میبندیم !  عاشقتیم فورجوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه وحشتناک است ارتفاع نیست ، بلکه افتادن از ارتفاع است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در مورد مردم قضاوت کنی دیگر وقتی برای دوست داشتن آن ها باقی نمی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بزرگ به خود سخت می گیرد و انسان کوچک به دیگران !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشنودی از آنچه که دارید بسیار خوب است اما هرگز از ان چه هستید خشنود نباشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به شادکامی همیشه امید بهترین را داشته باش و برای بدترین آماده باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به دنیا آمده ایم تا عشق و خلاقیت خداوند را ادامه دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر فرصت نباش بلکه فرصت را بیافرین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید می تواند سرچشمه آن گنجی باشد که به دنبالش می گشتید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه از تو انتقاد نکنند نه کاری کن نه حرفی بزن ، نه کسی باش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حکیمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز لازم نیست از کوهی بالا بروی تا بفهمی بلند است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما اگه همین جوری پیش بریم دست فیس بوک و لاین و تانگو و........... رو از پشت میبندیم !  عاشقتیم فورجوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه وحشتناک است ارتفاع نیست ، بلکه افتادن از ارتفاع است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در مورد مردم قضاوت کنی دیگر وقتی برای دوست داشتن آن ها باقی نمی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بزرگ به خود سخت می گیرد و انسان کوچک به دیگران !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشنودی از آنچه که دارید بسیار خوب است اما هرگز از ان چه هستید خشنود نباشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به شادکامی همیشه امید بهترین را داشته باش و برای بدترین آماده باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به دنیا آمده ایم تا عشق و خلاقیت خداوند را ادامه دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر فرصت نباش بلکه فرصت را بیافرین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید می تواند سرچشمه آن گنجی باشد که به دنبالش می گشتید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه از تو انتقاد نکنند نه کاری کن نه حرفی بزن ، نه کسی باش