بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حکیمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرج (بهرام رادان) : زندگی مث یه کشتی میمونه که ما باید دو نفری عرششو دست بگیریم. شکوه (لیلا حاتمی) : سکانو، عرشه که عرشست ! بی پولی- حمید نعمت الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی به یک ویلن زن معروف گفت: حاضر بودم تمام زندگی ام را بدهم تا بتوانم مثل شما ویلن بزنم ، ویلن زن لبخندی زد و گفت من هم همین کار را کردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیزی نیست که احساس می کنید بلکه چیزی است که عمل می کنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه از تو انتقاد نکنند نه کاری کن نه حرفی بزن ، نه کسی باش – آلبرت هوبارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید می تواند سرچشمه آن گنجی باشد که به دنبالش می گشتید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نخواهید که به خوک ها آواز خواندن یاد بدهید هم وقتتان را تلف می کنید و هم خوک را ناراحت می کنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نابینا به خاطر آینه ای که به او می دهید از شما تشکر نمی کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از سایه ها نترسید معنای سایه این است که نوری در نزدیکی می درخشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاری که از ریل خارج شده ممکن است آزاد باشد اما راه به جایی نخواهد برد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه کرم ابریشم آن را پایان دنیا می پندارد در نظر پروانه آغاز زندگی است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خوردن لگدی از پشت برداشتن قدمی به پیش است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جهان فقط باید از یک چیز بترسی آن هم ترس است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شمایید که به مردم می آموزید چگونه با شما رفتار کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه از عمر را که به خاطر رفتار ناگوار دیگران در خشم ، اندوه و آزردگی و نا امیدی بگذرانیم لحظه ای است که عنان زندگی خود را از دست داده و به دست آن ها داده ایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیگران بتوانند شما را به خشم درآورند می توانند بر شما تسلط یابند چرا باید به دیگران چنین قدرتی بدهید که در زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خم نشوید کسی نمی تواند سوارتان بشود !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حکیمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرج (بهرام رادان) : زندگی مث یه کشتی میمونه که ما باید دو نفری عرششو دست بگیریم. شکوه (لیلا حاتمی) : سکانو، عرشه که عرشست ! بی پولی- حمید نعمت الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی به یک ویلن زن معروف گفت: حاضر بودم تمام زندگی ام را بدهم تا بتوانم مثل شما ویلن بزنم ، ویلن زن لبخندی زد و گفت من هم همین کار را کردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیزی نیست که احساس می کنید بلکه چیزی است که عمل می کنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه از تو انتقاد نکنند نه کاری کن نه حرفی بزن ، نه کسی باش – آلبرت هوبارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید می تواند سرچشمه آن گنجی باشد که به دنبالش می گشتید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نخواهید که به خوک ها آواز خواندن یاد بدهید هم وقتتان را تلف می کنید و هم خوک را ناراحت می کنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نابینا به خاطر آینه ای که به او می دهید از شما تشکر نمی کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از سایه ها نترسید معنای سایه این است که نوری در نزدیکی می درخشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاری که از ریل خارج شده ممکن است آزاد باشد اما راه به جایی نخواهد برد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه کرم ابریشم آن را پایان دنیا می پندارد در نظر پروانه آغاز زندگی است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خوردن لگدی از پشت برداشتن قدمی به پیش است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جهان فقط باید از یک چیز بترسی آن هم ترس است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شمایید که به مردم می آموزید چگونه با شما رفتار کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه از عمر را که به خاطر رفتار ناگوار دیگران در خشم ، اندوه و آزردگی و نا امیدی بگذرانیم لحظه ای است که عنان زندگی خود را از دست داده و به دست آن ها داده ایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیگران بتوانند شما را به خشم درآورند می توانند بر شما تسلط یابند چرا باید به دیگران چنین قدرتی بدهید که در زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خم نشوید کسی نمی تواند سوارتان بشود !