بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حقیقت تلخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما مثل چمن می مونن ، نباید بذاری خیلی بزرگ شن … اینجاست که مجبوری قیچی شون کنی چون دیگه “هرز شدن” …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عکس فلش ها که هر روز کوچکتر میشوند و پر ظرفیت تر آدم ها بزرگتر میشوند و کم ظرفیت تر ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش چادرش رازمانی فهمیدم…!!! که راننده تاکسی… اوراخانم صدازد…!!! ودیگری راخانومی…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــردی که پـــول ندارد آدم شنــاخته نمیشـــود… ایـــن تلـــخ تـــریـن واقعیـــت زندگیــــست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــــــــادگــــــی جــــــــــــــــــرم اســتـــــــــــــــــــــــ! ومـــــــــــــــن مجـــــــــــــــــرم سابقــــــــــــه دار…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوینــــد عشــــق آن است که به او نرســـی و من می دانــــم چــــرا زیرا در روزگـــــار من کسی نیست که زنـــــانه عاشـــــق شود و مردانـــــه بایستـــــد…………….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خااص بود… اما چه فایده خاصیت نداشت….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺭﻓﻴﻘﻤﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻢ ؛ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻡ : الاااااغ … ۶ ،۷ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ |: این آمار واسه کشورمون فاجعس!!:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جامعه ای زندگى میکنم که : بسیاری از مردمانش با یک ” استخاره ” هدف تعیین میکنند ! و با یک ” عطسه ” از هدف خود دست میکشند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیربرگهانیست؛آدم ها همین اندنفس میدهی له ات میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حقایقو اونطوری ک هست ببینی میفهمی جز آشنا تو صف دشمن کسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که انیشتن از آن میترسید ، فرا رسید! از روزی میترسم که تکنولوژی از تعاملات ما انسان ها سبقت بگیرد . . . دنیا نسلی از ابلهان خواهد داشت . . . آلبرت انیشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عجیبیست این روزها بعضی ها راه می روند تا غذایشان هضم شود و عده ای می دوند تا گرسنه نمانند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حقیقت تلخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما مثل چمن می مونن ، نباید بذاری خیلی بزرگ شن … اینجاست که مجبوری قیچی شون کنی چون دیگه “هرز شدن” …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عکس فلش ها که هر روز کوچکتر میشوند و پر ظرفیت تر آدم ها بزرگتر میشوند و کم ظرفیت تر ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش چادرش رازمانی فهمیدم…!!! که راننده تاکسی… اوراخانم صدازد…!!! ودیگری راخانومی…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــردی که پـــول ندارد آدم شنــاخته نمیشـــود… ایـــن تلـــخ تـــریـن واقعیـــت زندگیــــست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــــــــادگــــــی جــــــــــــــــــرم اســتـــــــــــــــــــــــ! ومـــــــــــــــن مجـــــــــــــــــرم سابقــــــــــــه دار…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوینــــد عشــــق آن است که به او نرســـی و من می دانــــم چــــرا زیرا در روزگـــــار من کسی نیست که زنـــــانه عاشـــــق شود و مردانـــــه بایستـــــد…………….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خااص بود… اما چه فایده خاصیت نداشت….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺭﻓﻴﻘﻤﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻢ ؛ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻡ : الاااااغ … ۶ ،۷ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ |: این آمار واسه کشورمون فاجعس!!:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جامعه ای زندگى میکنم که : بسیاری از مردمانش با یک ” استخاره ” هدف تعیین میکنند ! و با یک ” عطسه ” از هدف خود دست میکشند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیربرگهانیست؛آدم ها همین اندنفس میدهی له ات میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حقایقو اونطوری ک هست ببینی میفهمی جز آشنا تو صف دشمن کسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که انیشتن از آن میترسید ، فرا رسید! از روزی میترسم که تکنولوژی از تعاملات ما انسان ها سبقت بگیرد . . . دنیا نسلی از ابلهان خواهد داشت . . . آلبرت انیشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عجیبیست این روزها بعضی ها راه می روند تا غذایشان هضم شود و عده ای می دوند تا گرسنه نمانند