بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حقیقت تلخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی درد داره وقتیکه: حتی دیگه گریه آرومت نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که دوستت ندارد، مثل بغل کردن کاکتوس میمونه! هرچه قدر بیشتر بغلش کنی، بیش تر آسیب میبینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید، نمیفهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است، این مشابه زمانیست که بیشعور هستید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی از من که گذشت اما بدان تو تا آخر عمر درگیر من خواهی بود و تظاهر میکنی نیستی، مقایسه تو را از پا در خواهد آورد، من میدانم به کجای قلبت شلیک کرده ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثیف ترین چاپلوسی زمانی است که مردی به خاطر… طبیعی ترین نیازش به معصومی بگوید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی روز گار اینه که، خیلی چیزا رو میشه خواست اما نمیشه داشت!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا دیگه مثل قدیما نمیشه دله ادما زشته دیگه زیبا نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفم در کشوری زندگی میکنم که یک مرد لااوبالی زنی را بدبخت میکند وطلاقش میدهد, او براحتی دوباره ازدواج میکند….. ولی زن با اجتماعی از گرگها…. کاش این بار باران چشمانمان را بشوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی: ناخواسته به دنیا آمدن مخفیانه گریستن دیوانه وار عشق  ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد، مردن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چه جامعه ایست که اهل آن از دوربین بیشتر از نگاه خدا میترسند؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی چیست؟ چیزی که نه برامون آب میشه نه دون ولی با کیفیت HD مارو سرکار میذاره و بهمون میخنده. من متاسفم برای کسایی که بدون حقوق کارمیکنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻈﻠﻮﻡ ﮐﻴﺴﺖ؟؟؟ . . . ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮﺱ ﺗﻮﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﺨﺶ میشه ﻫﻤﻪ سرا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﻴﭽﺮﺧﻪ...! ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻮﺱ ﻛﻨﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــلـــت چیست؟ . . . مناســب تـــریــــن غــذا بـــرای حـــذف گوجـــه هـــای گـــندیده از یخــــچال ... رو در وایــــسی کــــه نـــداریـــم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلئوچاردیلینگا چست؟ . . . آیا نام جزیره ایست؟ آیا نام یک فرد چینی است؟ یا یک محصول جدید از تن تاک؟ یا اشتباه لفظییی چیزی؟ . . . خو بگید منم بدونم !!!! فهمیدین حتما در جریان بذارینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم. (حسین پناهی)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حقیقت تلخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی درد داره وقتیکه: حتی دیگه گریه آرومت نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که دوستت ندارد، مثل بغل کردن کاکتوس میمونه! هرچه قدر بیشتر بغلش کنی، بیش تر آسیب میبینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید، نمیفهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است، این مشابه زمانیست که بیشعور هستید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی از من که گذشت اما بدان تو تا آخر عمر درگیر من خواهی بود و تظاهر میکنی نیستی، مقایسه تو را از پا در خواهد آورد، من میدانم به کجای قلبت شلیک کرده ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثیف ترین چاپلوسی زمانی است که مردی به خاطر… طبیعی ترین نیازش به معصومی بگوید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی روز گار اینه که، خیلی چیزا رو میشه خواست اما نمیشه داشت!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا دیگه مثل قدیما نمیشه دله ادما زشته دیگه زیبا نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفم در کشوری زندگی میکنم که یک مرد لااوبالی زنی را بدبخت میکند وطلاقش میدهد, او براحتی دوباره ازدواج میکند….. ولی زن با اجتماعی از گرگها…. کاش این بار باران چشمانمان را بشوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی: ناخواسته به دنیا آمدن مخفیانه گریستن دیوانه وار عشق  ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد، مردن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چه جامعه ایست که اهل آن از دوربین بیشتر از نگاه خدا میترسند؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی چیست؟ چیزی که نه برامون آب میشه نه دون ولی با کیفیت HD مارو سرکار میذاره و بهمون میخنده. من متاسفم برای کسایی که بدون حقوق کارمیکنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻈﻠﻮﻡ ﮐﻴﺴﺖ؟؟؟ . . . ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮﺱ ﺗﻮﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﺨﺶ میشه ﻫﻤﻪ سرا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﻴﭽﺮﺧﻪ...! ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻮﺱ ﻛﻨﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــلـــت چیست؟ . . . مناســب تـــریــــن غــذا بـــرای حـــذف گوجـــه هـــای گـــندیده از یخــــچال ... رو در وایــــسی کــــه نـــداریـــم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلئوچاردیلینگا چست؟ . . . آیا نام جزیره ایست؟ آیا نام یک فرد چینی است؟ یا یک محصول جدید از تن تاک؟ یا اشتباه لفظییی چیزی؟ . . . خو بگید منم بدونم !!!! فهمیدین حتما در جریان بذارینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم. (حسین پناهی)