بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حال گیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي خواي بدوني بچگي هات چه شكلي بودي از 1 تا 10 يك عدد انتخاب كن برام بفرست 1.قشنگ 2.شكمو 3.سوسول 4.جيشو 5.هميشه دست تو بيني 6.افاده اي 7.بازي گوش 8.تميز 9.شيتون 10. خل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداتو ميخوام نه براي لطافتش ، براي اينكه پشت وانت داد بزني نمكيه !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان هر وقت دلش مي گرفت با خرش حرف ميزد ، كجايي دلم گرفته !!! من هم دلم گرفته کجایی باهات حرف بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را می خواهم برای عبور ، جاده باریک است ماه را می خواهم برای نور ، راه تاریک است تورا میخاهم برای نظافت ، عید نزدیک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

%^*)(_+_++_[]**&؛؛^،^آ«،؛،،%$^&^*&)  ((()__&^^%%$$#&)(_+_+)**&&% $#$ #@%&,آ)ـ[__+_*&^%%$$ِ,()_[()&&*^^ .  . این رو فرستادم تا مشغول باشی و دست تو دماغت نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......... ......... ......... ......... ......... .........  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .   الهی قربون چشات بشم که دنبال اس ام اس میگردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هاهاهاااااااااااا...  گول وخوردي من اس ام اس نبيدم.  وجدان خبيث موبايلت بيدم که خاستم از خواب نازبيدارت وکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي دو چيز به من آموخت ... .. .... ..... .... .... .... که هيچکدومش به تو ربطي نداره  !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين يکي ميخواست از خواب بيدارت کنه من نذاشتم  کار خوبي کردم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فردا دخترايي که مانتوي تنگ.شلوار کوتاه.موي بلند.روي سياه.ناخن دراز.واه واه واه واه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي خواستم يه چيز مهم رو بگم  پاهات از زير لحاف اومده بيرون . يه وقت سرما نخوري!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم تا کدامين طلوع خواهم ماند و در کدامين غروب خواهم رفت.اما اميدوارم تا اخرين لحظه اي که در اين دنيا هستم تو را سر کار بگذارم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان را ستاره زيبا مي كند، باغچه را گل، عشق را محبت، بيابان را چمن، چشم را اشك، و تو را عمل كردن دماغ زيبا مي كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قيمت ميوه در ميادين تره بار به شدت افزايش يافت. قدر خودتو بدون هلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سريع ترين دوربين جهان اختراع شد . اين دوربين مي تونه از خانوم ها در لحظه اي كه دهانشون بسته است عكس بگيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين عزيز دلم پاشو...........  اگه پا نشی قهر ميکنما.............  خب دلم برات تنگ شده............  جون من پاشو............  پاشدی.............  افرين عزيزم......حالا که پاشدی ماچم کن بگير بخواب!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حال گیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي خواي بدوني بچگي هات چه شكلي بودي از 1 تا 10 يك عدد انتخاب كن برام بفرست 1.قشنگ 2.شكمو 3.سوسول 4.جيشو 5.هميشه دست تو بيني 6.افاده اي 7.بازي گوش 8.تميز 9.شيتون 10. خل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداتو ميخوام نه براي لطافتش ، براي اينكه پشت وانت داد بزني نمكيه !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان هر وقت دلش مي گرفت با خرش حرف ميزد ، كجايي دلم گرفته !!! من هم دلم گرفته کجایی باهات حرف بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را می خواهم برای عبور ، جاده باریک است ماه را می خواهم برای نور ، راه تاریک است تورا میخاهم برای نظافت ، عید نزدیک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

%^*)(_+_++_[]**&؛؛^،^آ«،؛،،%$^&^*&)  ((()__&^^%%$$#&)(_+_+)**&&% $#$ #@%&,آ)ـ[__+_*&^%%$$ِ,()_[()&&*^^ .  . این رو فرستادم تا مشغول باشی و دست تو دماغت نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......... ......... ......... ......... ......... .........  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .   الهی قربون چشات بشم که دنبال اس ام اس میگردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هاهاهاااااااااااا...  گول وخوردي من اس ام اس نبيدم.  وجدان خبيث موبايلت بيدم که خاستم از خواب نازبيدارت وکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي دو چيز به من آموخت ... .. .... ..... .... .... .... که هيچکدومش به تو ربطي نداره  !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين يکي ميخواست از خواب بيدارت کنه من نذاشتم  کار خوبي کردم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فردا دخترايي که مانتوي تنگ.شلوار کوتاه.موي بلند.روي سياه.ناخن دراز.واه واه واه واه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي خواستم يه چيز مهم رو بگم  پاهات از زير لحاف اومده بيرون . يه وقت سرما نخوري!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم تا کدامين طلوع خواهم ماند و در کدامين غروب خواهم رفت.اما اميدوارم تا اخرين لحظه اي که در اين دنيا هستم تو را سر کار بگذارم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان را ستاره زيبا مي كند، باغچه را گل، عشق را محبت، بيابان را چمن، چشم را اشك، و تو را عمل كردن دماغ زيبا مي كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قيمت ميوه در ميادين تره بار به شدت افزايش يافت. قدر خودتو بدون هلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سريع ترين دوربين جهان اختراع شد . اين دوربين مي تونه از خانوم ها در لحظه اي كه دهانشون بسته است عكس بگيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين عزيز دلم پاشو...........  اگه پا نشی قهر ميکنما.............  خب دلم برات تنگ شده............  جون من پاشو............  پاشدی.............  افرين عزيزم......حالا که پاشدی ماچم کن بگير بخواب!