بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حال گیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ده تا گل گرفتی دستت و رفتی جلوی اینه 11 تا گل قشنگ دیدی اصلا تعجب نکن این نشون میده هم کوری هم خنگی و هم دچار توهم شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن شيريني خيلي راحته، خواندن داستان شيرين خيلي راحته، اما پیدا کردن دوست شيرين خيلي سخته! خداي من، تو چطوري منو پيدا كردي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک حقيقت زندگي: هر چقدر به ديگران کمک کني چند برابر ش از جايي که فکرشو نمکني بهت کمک ميشه ميگي نه؟ شماره حساب منو يادداشت کن..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت سه دفعه بهت دروغ ميگه؟ اولين بار وقتي به دنيات مياره دومين بار وقتي عاشقت ميكنه سومين بار هم زندگي رو ازت ميگيره تا بفهمي همش خواب بود و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته که ببینی یه آهو اسیر پنجه های یه شیر شده!!! ولی تلخ تر از اون اینه که ببینی یه شیر اسیر چشمهای یه آهو شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهيد زندگي جديدي داشته باشيد با ما تماس بگيريد.. (سازمان بازیافت زباله)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سر راه تو دامی از عشق پهن کردم ولی تو به سرعت از کنار آن رد شدی و گفتی میگ میگ.. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني چرا من هيچوقت صدقه نمي دم؟؟؟ چون نمي خوام تو از من دور بشي.. آخه ميگن صدقه بلا رو از آدم دور مي کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم امشب که می خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی، ولی سعی کن بهش عادت نکنی. آخه من هر شب نمی تونم بیام تو خوابت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم امشب که می خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی، ولی سعی کن بهش عادت نکنی. آخه من هر شب نمی تونم بیام تو خوابت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر و می دانی که کویر بدون باران زنده است. پس برو بمیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه انسانها به به درختان مي رسند و با بی رحمی آن را قطع می کنند و آن درختان به درون رودخانه ی جاري و روان می افتد عجب شلپي ميكنه ها!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمکيه به دختره شماره ميده. دختره ميگه از کي تا حالا؟ نمکيه ميگه از وقتي ايرانسل اومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به نيت 124000 پيغمبر ، 124000 اس ام اس بفرستيد ، آخر ماه خبر خوشي از جانب مخابرات دريافت مي کنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم يه سنگ بردارم و روي اون بنويسم: دلم برات تنگ شده و اونو محکم بکوبونم توي سرت تا بفهمي که فراموش کردن من چقدر سخت و دردناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا قراره راس ساعت 4 خوشگلا رو بگيرن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! نري بيرونااااااااااااا........ چون تورو نميگيرن ضايع ميشي

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حال گیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ده تا گل گرفتی دستت و رفتی جلوی اینه 11 تا گل قشنگ دیدی اصلا تعجب نکن این نشون میده هم کوری هم خنگی و هم دچار توهم شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن شيريني خيلي راحته، خواندن داستان شيرين خيلي راحته، اما پیدا کردن دوست شيرين خيلي سخته! خداي من، تو چطوري منو پيدا كردي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک حقيقت زندگي: هر چقدر به ديگران کمک کني چند برابر ش از جايي که فکرشو نمکني بهت کمک ميشه ميگي نه؟ شماره حساب منو يادداشت کن..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت سه دفعه بهت دروغ ميگه؟ اولين بار وقتي به دنيات مياره دومين بار وقتي عاشقت ميكنه سومين بار هم زندگي رو ازت ميگيره تا بفهمي همش خواب بود و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته که ببینی یه آهو اسیر پنجه های یه شیر شده!!! ولی تلخ تر از اون اینه که ببینی یه شیر اسیر چشمهای یه آهو شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهيد زندگي جديدي داشته باشيد با ما تماس بگيريد.. (سازمان بازیافت زباله)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سر راه تو دامی از عشق پهن کردم ولی تو به سرعت از کنار آن رد شدی و گفتی میگ میگ.. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني چرا من هيچوقت صدقه نمي دم؟؟؟ چون نمي خوام تو از من دور بشي.. آخه ميگن صدقه بلا رو از آدم دور مي کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم امشب که می خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی، ولی سعی کن بهش عادت نکنی. آخه من هر شب نمی تونم بیام تو خوابت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم امشب که می خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی، ولی سعی کن بهش عادت نکنی. آخه من هر شب نمی تونم بیام تو خوابت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر و می دانی که کویر بدون باران زنده است. پس برو بمیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه انسانها به به درختان مي رسند و با بی رحمی آن را قطع می کنند و آن درختان به درون رودخانه ی جاري و روان می افتد عجب شلپي ميكنه ها!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمکيه به دختره شماره ميده. دختره ميگه از کي تا حالا؟ نمکيه ميگه از وقتي ايرانسل اومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به نيت 124000 پيغمبر ، 124000 اس ام اس بفرستيد ، آخر ماه خبر خوشي از جانب مخابرات دريافت مي کنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم يه سنگ بردارم و روي اون بنويسم: دلم برات تنگ شده و اونو محکم بکوبونم توي سرت تا بفهمي که فراموش کردن من چقدر سخت و دردناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا قراره راس ساعت 4 خوشگلا رو بگيرن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! نري بيرونااااااااااااا........ چون تورو نميگيرن ضايع ميشي