بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حالگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصی گفتند: زود باش زود باش جشن عروسی شروع شده. گفت: به من چه؟ به او گفتند: عروسی پسر خودت است. طرف به یارو گفت: پس به تو چه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردو خاک تنهایی دلم را با جذبه ی نگاهت زدودی و خانه ی قلبم را از غم ها شستی حالا که داری زحمت می کشی روی اون میزم هم یه دسمال بکش !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی راه هاي زيادی براي رسيدن به آزادی وجود دارد. فقط بايد بهاي آن را پرداخت، اگه از رسالت بری تا آزادی 500 تومان و از انقلاب 300 تومان ... ( صنف مسافر کش )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمات وقتي زيباست كه مال اشك باشه. اشك وقتي زيباست كه مال عشق باشه. عشق وقتي زيباست كه مال تو باشه. تو وقتي زيبايي كه دستت تو  دماغت باشه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بذار رو یه طرف صورتت ……. گذاشتی !؟ خوب به این پدیده میگن ماه گرفتگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

/????????\ _ “-00——0–” . . پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت . حالا اگه تو اس ام اس از این جوادتر داری بفرست!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توصیه ای از یک داغ دیده: هر گز به رنگ قرمز و آبی شیر دستشویی اعتماد نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس مثله فاتحه ميمونه واسه هرکي ميفرستيش روحش شاد ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم اسمتو بذارم گل گفتم مي پلاسي! بذارم خورشيد گفتم غروب مي کني! بذارم ماه روزا تنها مي مونم! گذاشتم دماغ تا هميشه رو صورتم باشي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه‌های دیروز آرزو داشتند خلبان بشن ‌ بچه‌های امروز شب‌ها کابوس خلبان شدن می‌بینن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر کارت عابر خودشو میندازه تو ضریح  امام رضا میگه یا امام رضا حاجتمو بده تا  رمزشو بگم !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حالگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصی گفتند: زود باش زود باش جشن عروسی شروع شده. گفت: به من چه؟ به او گفتند: عروسی پسر خودت است. طرف به یارو گفت: پس به تو چه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردو خاک تنهایی دلم را با جذبه ی نگاهت زدودی و خانه ی قلبم را از غم ها شستی حالا که داری زحمت می کشی روی اون میزم هم یه دسمال بکش !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی راه هاي زيادی براي رسيدن به آزادی وجود دارد. فقط بايد بهاي آن را پرداخت، اگه از رسالت بری تا آزادی 500 تومان و از انقلاب 300 تومان ... ( صنف مسافر کش )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمات وقتي زيباست كه مال اشك باشه. اشك وقتي زيباست كه مال عشق باشه. عشق وقتي زيباست كه مال تو باشه. تو وقتي زيبايي كه دستت تو  دماغت باشه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بذار رو یه طرف صورتت ……. گذاشتی !؟ خوب به این پدیده میگن ماه گرفتگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

/????????\ _ “-00——0–” . . پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت . حالا اگه تو اس ام اس از این جوادتر داری بفرست!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توصیه ای از یک داغ دیده: هر گز به رنگ قرمز و آبی شیر دستشویی اعتماد نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس مثله فاتحه ميمونه واسه هرکي ميفرستيش روحش شاد ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم اسمتو بذارم گل گفتم مي پلاسي! بذارم خورشيد گفتم غروب مي کني! بذارم ماه روزا تنها مي مونم! گذاشتم دماغ تا هميشه رو صورتم باشي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه‌های دیروز آرزو داشتند خلبان بشن ‌ بچه‌های امروز شب‌ها کابوس خلبان شدن می‌بینن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر کارت عابر خودشو میندازه تو ضریح  امام رضا میگه یا امام رضا حاجتمو بده تا  رمزشو بگم !!!