بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حالگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم . این زندگی من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوست دارم ببینمت ولی حیف که بلیت باغ وحش گرونه !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیزم پلیس یک جسد میمون شبیه انسان پیدا کرده وقتی شنیدم خیلی نگران شدم اگه سالمی یک اس ام اس بده از نگرانی در بیام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو به جهنم، چون فقط تو هستي كه ميتوني جهنم رو بهشت كني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي تو خورشيد بشي و من زمين !! تا سالي 1 بار من دوره تو بگردم و توام سالي 365 بار دور من بگردي!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرا هر چقدر هم كه با هم فرق داشته باشن تو يه چيزي مشتركن....اونم اينه كه همشون ميگن كه با بقيه فرق دارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد از زنش مي پرسه از چيه من بيشتر خوشت مي آد؟ از صورت زيبا و يا هيکل متناسبم؟زنه يه نگاهي به سر تا پاي شوهرش مي ندازه و ميگه از اعتماد به نفست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک گونی عشق تقدیم تو باد... عشقش مال خودت، ولی یادت نره گونی شو پس بدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من و تو مانند ميخ طويله ست كه هيچ كره خري قادر به كندن آن نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد عاشق تا وقتي ازدواج نكرده نا تمام است وقتي كه ازدواج كرد كارش تمام است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه اندازه ي صداقت پينوكيو ,رفاقت تام وجري.زكاوت پت ومت دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزم از موقعي كه تو رفتي، خونه همش بوي تورو ميده لطفا برام يه بو گير بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به من بگو زشت! من به تو مي گم قشنگ! بذار جفتمون به هم دروغ گفته باشيم!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی یه سوسك دمرو افتاده داره دست و پا میزنه ... نترس باهات كاری نداره فقط داره به قیافت میخنده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قورباغه با یه اردک ازدواج می کنه ، می دونی بچه شون چی می شه ؟  بچه دار نمی شوند براشون دعا کن داره زندگی شون از هم می پاشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن اگه حالت تهوع دست بده چه كار ميكني ميگه: خوب من هم بهش دست ميدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس حالگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم . این زندگی من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوست دارم ببینمت ولی حیف که بلیت باغ وحش گرونه !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیزم پلیس یک جسد میمون شبیه انسان پیدا کرده وقتی شنیدم خیلی نگران شدم اگه سالمی یک اس ام اس بده از نگرانی در بیام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو به جهنم، چون فقط تو هستي كه ميتوني جهنم رو بهشت كني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي تو خورشيد بشي و من زمين !! تا سالي 1 بار من دوره تو بگردم و توام سالي 365 بار دور من بگردي!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرا هر چقدر هم كه با هم فرق داشته باشن تو يه چيزي مشتركن....اونم اينه كه همشون ميگن كه با بقيه فرق دارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد از زنش مي پرسه از چيه من بيشتر خوشت مي آد؟ از صورت زيبا و يا هيکل متناسبم؟زنه يه نگاهي به سر تا پاي شوهرش مي ندازه و ميگه از اعتماد به نفست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک گونی عشق تقدیم تو باد... عشقش مال خودت، ولی یادت نره گونی شو پس بدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من و تو مانند ميخ طويله ست كه هيچ كره خري قادر به كندن آن نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد عاشق تا وقتي ازدواج نكرده نا تمام است وقتي كه ازدواج كرد كارش تمام است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه اندازه ي صداقت پينوكيو ,رفاقت تام وجري.زكاوت پت ومت دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزم از موقعي كه تو رفتي، خونه همش بوي تورو ميده لطفا برام يه بو گير بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به من بگو زشت! من به تو مي گم قشنگ! بذار جفتمون به هم دروغ گفته باشيم!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی یه سوسك دمرو افتاده داره دست و پا میزنه ... نترس باهات كاری نداره فقط داره به قیافت میخنده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قورباغه با یه اردک ازدواج می کنه ، می دونی بچه شون چی می شه ؟  بچه دار نمی شوند براشون دعا کن داره زندگی شون از هم می پاشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن اگه حالت تهوع دست بده چه كار ميكني ميگه: خوب من هم بهش دست ميدم