بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

: یکی بهم پیام داد: سلام جیگر!! . . . . گفتم:سلام سیرابی!! دیگه پیام نداد.. آیا تبعیض بین اندامهای بدن کار خوبی است؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای دختری که عشقت رو ول کردی و الان تو فکر اینی که جاشو با یه غریبه پر کنی . . . . . . . سلام با من دوس میشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم از دوست داشتن هان های امروزی داره بهم میخوره . . . . . . چیه اومدی پایین مگه استفراغ هم دیدن داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش کن لایک در نگاه تو باشد،نه در پستی که بدان مینگری... . . . . انجمن حمایت از لایک نخور ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا که پنهون نیست . . . ولی خدا رو صدهزار مرتبه شکر که از شما پنهونه !!! وگرنه میذاشتین تو وایبر و اینستاگرام الان کل ایران میدونستن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بار اومدیم به در بگیم دیوار بشنوه چوب لباسی بهش برخورد ^_^ آخه چه وضعشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال امتحان تاریخ ساله 3393: سرنوشت قوم اهواز چه شد؟ قومی بودند متعلق به قریب 2000ساله پیش که در زیر خاک مدفون شدند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* توجه توجه * تست جدید برای ازدواج : قبل از ازدواج ی بار طرفو بنداز تو اسخر . . . اگه رو اب موند.........شک نکن که کلا پروتزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری از آدمها هم هستن هرچی هم بهشون نگاه کنی سیر نمیشی . . . چیه فکر میکنی جذبه دارن؟ نخیر چون شما گشنه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی سنگ قبرم بنویسید . . . . . . تا آخرین نفس پست گذاشت ولی نیمه ی گور به گور شدشو پیدا نکرد.. مرض نخند پستم غمگینه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر زنی رفت داروخانه برای درد مفاصلش دارو بخره اقا بهش گفت خوشکل خانم امر بفرمایید پیرزنه فوری عصاشو پرت کرد کمرشو راست کرد گفت رژ لب میخواستم عزیزم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نگاه شتر يه حسرتي هست . انگار ١ تست بيشتر ميزد صنعتي شريف قبول ميشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯿﮑنم.. ﺑﻐﺾ گلویم را میسوزاند.. . . . عهههه لباسم و برعکس پوشیدم که!! فکر کردم عاشق شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بد یعنی : . . . . . . فیلم رقصیدن ۱۰ سال پیشتو توی جمع ببینی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــــــنکه سر کلاس شیمی اهنگ گوش میدم یه چیز عادیه^_____^ . . . اینکه وسطش اهنگ غمگین میاد گریم میگیره خودمو کشته^_______^:D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبارت «خاك برسرت» تو اهواز، ديگه فحش محسوب نميشه... يه جور گزارش وضع هواست:/ خدايا اينجا بارون اومد شكرت... بيزحمت اين ابرا رو فوت كن جنوب كشور:|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

: یکی بهم پیام داد: سلام جیگر!! . . . . گفتم:سلام سیرابی!! دیگه پیام نداد.. آیا تبعیض بین اندامهای بدن کار خوبی است؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای دختری که عشقت رو ول کردی و الان تو فکر اینی که جاشو با یه غریبه پر کنی . . . . . . . سلام با من دوس میشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم از دوست داشتن هان های امروزی داره بهم میخوره . . . . . . چیه اومدی پایین مگه استفراغ هم دیدن داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش کن لایک در نگاه تو باشد،نه در پستی که بدان مینگری... . . . . انجمن حمایت از لایک نخور ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا که پنهون نیست . . . ولی خدا رو صدهزار مرتبه شکر که از شما پنهونه !!! وگرنه میذاشتین تو وایبر و اینستاگرام الان کل ایران میدونستن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بار اومدیم به در بگیم دیوار بشنوه چوب لباسی بهش برخورد ^_^ آخه چه وضعشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال امتحان تاریخ ساله 3393: سرنوشت قوم اهواز چه شد؟ قومی بودند متعلق به قریب 2000ساله پیش که در زیر خاک مدفون شدند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* توجه توجه * تست جدید برای ازدواج : قبل از ازدواج ی بار طرفو بنداز تو اسخر . . . اگه رو اب موند.........شک نکن که کلا پروتزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری از آدمها هم هستن هرچی هم بهشون نگاه کنی سیر نمیشی . . . چیه فکر میکنی جذبه دارن؟ نخیر چون شما گشنه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی سنگ قبرم بنویسید . . . . . . تا آخرین نفس پست گذاشت ولی نیمه ی گور به گور شدشو پیدا نکرد.. مرض نخند پستم غمگینه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر زنی رفت داروخانه برای درد مفاصلش دارو بخره اقا بهش گفت خوشکل خانم امر بفرمایید پیرزنه فوری عصاشو پرت کرد کمرشو راست کرد گفت رژ لب میخواستم عزیزم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نگاه شتر يه حسرتي هست . انگار ١ تست بيشتر ميزد صنعتي شريف قبول ميشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯿﮑنم.. ﺑﻐﺾ گلویم را میسوزاند.. . . . عهههه لباسم و برعکس پوشیدم که!! فکر کردم عاشق شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بد یعنی : . . . . . . فیلم رقصیدن ۱۰ سال پیشتو توی جمع ببینی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــــــنکه سر کلاس شیمی اهنگ گوش میدم یه چیز عادیه^_____^ . . . اینکه وسطش اهنگ غمگین میاد گریم میگیره خودمو کشته^_______^:D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبارت «خاك برسرت» تو اهواز، ديگه فحش محسوب نميشه... يه جور گزارش وضع هواست:/ خدايا اينجا بارون اومد شكرت... بيزحمت اين ابرا رو فوت كن جنوب كشور:|