بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازغضنفر می‌پرسن : شما كجای تهران می‌شینید ؟ می‌گه : هرجا كه خسته شم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن يه دکتر خسیس ميميره روي سنگ قبرش مينويسه:آرامگاه زري همسر دکتر رحيمي، متخصص اطفال،مطب خ جلفا ،کوچه سوم ساعت پذيرش8-2 291

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو به پسرش ميگه: پسرم هيچ مي دوني ناپلئون وقتي به سن تو بود، شاگرد اول كلاسش بود؟... پسر به پدر جواب داد: پدر جان هيچ مي دوني كه ناپلئون وقتي به سن تو بود، امپراتور بود؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بنده خدائی یه جسد می بره پزشكی قانونی. بهش میگن: چطور مرده؟ میگه: سم خورده. میگن: پس چرا زخمیه؟ میگه: آخه نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر : پسرم ، من دارم مي رم خريد يه وقت به كبريت دست نزني ها پسر : نه مامان جون من خودم فندك دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک ایرانی می تونه بازی که صبح دانلود کرده شبش به پایان برسونه بعدبشینه حذفش کنه دوتا فوشم به سازندش بده.. بله دانشمندان در شناخت ما موندن....?¿¿¿??¿¿ERROR128PLEAS TRY AGAIN

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خانوم شیرزاد تو ساختمون پزشکان . . . . . . . .وجود خارجی داشت باور کنید میرفتم میگرفتمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف 80 درصد پسرارو وقتی اینو بهانه میکنن باور نکنین: " درگیر درسام بودم " !!! اثبات شدس میگما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بالا مالاها یه جایی هست به نام عرش. . . . . . . . پرچمت اونجا داره باد میخوره نیک ای ام اس جونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* زن باس. وقتی آقاشون بهش اس میده نیشش تا بناگوش باز بشه * زن باس تو عکسای دونفره یواشکی شاخ بذاره برا آقاش !!! این جور یاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبکه چهار هم دوست داشت مث شبکه سه پر بیننده باشه ولی خسته س. میفهمی؟؟؟ خســــــــــــــته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومد به داداشم محبت کنم بعد سالها براش چای اوردم میگه اول خودت بخور شاید سمی کرده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییـــش هر وقـــت به چشـــمای ایـــن مامـــوته نیـــگاه میکنـــم یـــاد مراقـــب هــای امتـــحان خــرداد ماه میفتــم. لامصبــا دســت بــردار نبـــودن کـــه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم فردا پس فردا تو خط واحد یارو ازم بپرسه اهنگ جدید منو شنیدی و من بگم نه و شر درست بشه از بس که خواننده داریم تو این سرزمین هنرپرور :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عــزیــزانــی کــه تــوانــایــی یــا حــال لــایــکــ کــردن پـسـت هـا را نـدارنـد یــک "بــــَـــه بـــَـــه" ســـاده هــــم پـــذیــرفــتــه مــی شـــود با تــچــکــر ^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮ %80 ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯿﻤﻮﻭﻭﻭﻭﻧﻪ : )))))) :|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازغضنفر می‌پرسن : شما كجای تهران می‌شینید ؟ می‌گه : هرجا كه خسته شم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن يه دکتر خسیس ميميره روي سنگ قبرش مينويسه:آرامگاه زري همسر دکتر رحيمي، متخصص اطفال،مطب خ جلفا ،کوچه سوم ساعت پذيرش8-2 291

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو به پسرش ميگه: پسرم هيچ مي دوني ناپلئون وقتي به سن تو بود، شاگرد اول كلاسش بود؟... پسر به پدر جواب داد: پدر جان هيچ مي دوني كه ناپلئون وقتي به سن تو بود، امپراتور بود؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بنده خدائی یه جسد می بره پزشكی قانونی. بهش میگن: چطور مرده؟ میگه: سم خورده. میگن: پس چرا زخمیه؟ میگه: آخه نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر : پسرم ، من دارم مي رم خريد يه وقت به كبريت دست نزني ها پسر : نه مامان جون من خودم فندك دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک ایرانی می تونه بازی که صبح دانلود کرده شبش به پایان برسونه بعدبشینه حذفش کنه دوتا فوشم به سازندش بده.. بله دانشمندان در شناخت ما موندن....?¿¿¿??¿¿ERROR128PLEAS TRY AGAIN

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خانوم شیرزاد تو ساختمون پزشکان . . . . . . . .وجود خارجی داشت باور کنید میرفتم میگرفتمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف 80 درصد پسرارو وقتی اینو بهانه میکنن باور نکنین: " درگیر درسام بودم " !!! اثبات شدس میگما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بالا مالاها یه جایی هست به نام عرش. . . . . . . . پرچمت اونجا داره باد میخوره نیک ای ام اس جونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* زن باس. وقتی آقاشون بهش اس میده نیشش تا بناگوش باز بشه * زن باس تو عکسای دونفره یواشکی شاخ بذاره برا آقاش !!! این جور یاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبکه چهار هم دوست داشت مث شبکه سه پر بیننده باشه ولی خسته س. میفهمی؟؟؟ خســــــــــــــته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومد به داداشم محبت کنم بعد سالها براش چای اوردم میگه اول خودت بخور شاید سمی کرده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییـــش هر وقـــت به چشـــمای ایـــن مامـــوته نیـــگاه میکنـــم یـــاد مراقـــب هــای امتـــحان خــرداد ماه میفتــم. لامصبــا دســت بــردار نبـــودن کـــه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم فردا پس فردا تو خط واحد یارو ازم بپرسه اهنگ جدید منو شنیدی و من بگم نه و شر درست بشه از بس که خواننده داریم تو این سرزمین هنرپرور :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عــزیــزانــی کــه تــوانــایــی یــا حــال لــایــکــ کــردن پـسـت هـا را نـدارنـد یــک "بــــَـــه بـــَـــه" ســـاده هــــم پـــذیــرفــتــه مــی شـــود با تــچــکــر ^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮ %80 ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯿﻤﻮﻭﻭﻭﻭﻧﻪ : )))))) :|