بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خاله ام معلّم بود. می گفت یه بار تو امتحان جغرافیا سؤال دادم: "آیا می دانید طولانی ترین رود ایران چه نام دارد؟" یه شاگرد هم تو ورقه اش نوشته بود "بله". پ.ن: نمره شو داده بود به بچه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دختر عموم می گم تو مهد چی یاد گرفتین؟ می گه حدیث! می گم یکی شو بگو ببینم. می گه: النکاح سنتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ری زن بگیری می گن خونه داری؟ می ری مسکن مهر ثبت‌ نام کنی می گن زن داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ۲۰۶ صندوقدار ميگن چه احساسی داری؟ميگه احساس جنيفر لوپزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه ضرب المثل چيني مي گه: اگه از دوران مجردي لذت نمي بري، ازدواج کن ! اون وقت حتما از فکر کردن به دوران مجرديت لذت مي بري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسابقات "انجام حركات خركى" در شهر غضنفر خود "خر" در مرحله مقدماتى حذف شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاسم ساعتش خراب ميشه . باز ميکنه توشو ميبينه يه دونه مورچه مرده . با خودش ميگه : اي بابا ميگم آآآآآ راننده مرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميخواسته بره بهشت زهرا، ‌گل گيرش نمياد كمپوت مي‌بره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دچار کمبود محبت شدید میشه و میگه: نون هم نشدیم یکی از روی زمین ورداره بوسمون کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: بگو ببینم... اگه توی خیابون یه نفر یه خری رو گرفته و می زنه، و من برم جلو و از این کارش ممانعت کنم، به این کار چی می گن؟ شاگرد: آقا اجازه، حس برادری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داشته هلو میخورده به وسطش که رسید گفت ای ول گردو هم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا قسم اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهید، اونوخ چاییمو با کدوم دست بخورم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بلال حبشی میپرسن اسمت چیه؟ کلاس میذاره میگه ذرت مکزیکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاسم وجاسم دو تا دختر میبینن ، بهشون میگن اسمتون چیه؟ میگن قاصدک و شاپرک دخترا میگن اسم شما چیه؟ میگن قاسمک و جاسمک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن نصف دنبارو بهت ميديم ديگه فوضولي نكن ميگه باشه قبول فقط نصف ديگش رو به كي ميدين؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون همش لباس سياه مي پوشيد.دوستاش ميگن چرا مشكي ميپوشي؟ ميگه آ خه من ختم روزگارم!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خاله ام معلّم بود. می گفت یه بار تو امتحان جغرافیا سؤال دادم: "آیا می دانید طولانی ترین رود ایران چه نام دارد؟" یه شاگرد هم تو ورقه اش نوشته بود "بله". پ.ن: نمره شو داده بود به بچه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دختر عموم می گم تو مهد چی یاد گرفتین؟ می گه حدیث! می گم یکی شو بگو ببینم. می گه: النکاح سنتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ری زن بگیری می گن خونه داری؟ می ری مسکن مهر ثبت‌ نام کنی می گن زن داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ۲۰۶ صندوقدار ميگن چه احساسی داری؟ميگه احساس جنيفر لوپزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه ضرب المثل چيني مي گه: اگه از دوران مجردي لذت نمي بري، ازدواج کن ! اون وقت حتما از فکر کردن به دوران مجرديت لذت مي بري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسابقات "انجام حركات خركى" در شهر غضنفر خود "خر" در مرحله مقدماتى حذف شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاسم ساعتش خراب ميشه . باز ميکنه توشو ميبينه يه دونه مورچه مرده . با خودش ميگه : اي بابا ميگم آآآآآ راننده مرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميخواسته بره بهشت زهرا، ‌گل گيرش نمياد كمپوت مي‌بره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دچار کمبود محبت شدید میشه و میگه: نون هم نشدیم یکی از روی زمین ورداره بوسمون کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: بگو ببینم... اگه توی خیابون یه نفر یه خری رو گرفته و می زنه، و من برم جلو و از این کارش ممانعت کنم، به این کار چی می گن؟ شاگرد: آقا اجازه، حس برادری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داشته هلو میخورده به وسطش که رسید گفت ای ول گردو هم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا قسم اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهید، اونوخ چاییمو با کدوم دست بخورم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بلال حبشی میپرسن اسمت چیه؟ کلاس میذاره میگه ذرت مکزیکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاسم وجاسم دو تا دختر میبینن ، بهشون میگن اسمتون چیه؟ میگن قاصدک و شاپرک دخترا میگن اسم شما چیه؟ میگن قاسمک و جاسمک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن نصف دنبارو بهت ميديم ديگه فوضولي نكن ميگه باشه قبول فقط نصف ديگش رو به كي ميدين؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون همش لباس سياه مي پوشيد.دوستاش ميگن چرا مشكي ميپوشي؟ ميگه آ خه من ختم روزگارم!!