بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو تو جهنم بوده سرشو میکنه تو بهشت میگه آب جوش نمیخواین؟ میگن نه، میگه پس یه موز بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشت توالت میساخته اجر کم میاره (open) میسازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمر رفتیم سینما آخر هم نفهمیدیم دسته های صندلیش ماله خودمونه یا بل دستیمون - لعنت به این زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پسر داییم ميگم چرا درس ميخوني؟ ميگه درس ميخونم دكتر بشم، مطب بزنم ، پول در بيارم،نيسان بخرم كاركنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه اولی: کی اومدی؟ دیوانه دومی: پس فردا دیوانه اولی: پس فردا که هنوز نیومده دیوانه دومی: می دونم چون کار داشتم، زودتر اومدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره بیمارستان عیادت مریض میگه: هیچ بهتر نشدی الحمدلله!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر از فری خوشحال ميپرسه: اين همه قاشق تو شکم تو چيکار ميکنه؟!! ميگه: خودتون گفتين روزي يه قاشق بخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو با ماشينش ميزنه به يه مغازه ، به مامور پول ميده ميگه يه کاري کن مغازه مقصر باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم تیغ اصلاح داری؟ میگه نه برو بیرون بخر. نون هم بخر. یه سر برو تا اون داروخانه شبانه روزیه یه قرص معده بخر. میوه هم بگیر که عصر مهمون داریم. گفتم نه احساس میکنم یه ته ریش بهم میاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراحل چهارگانه تحقیق در ایران: Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+P

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولی: بگو ببینم، اگه توی خیابون یه نفر یه حیوانی رو گرفته و داره می زنه، و من برم جلو و از این کارش ممانعت کنم، به این کار چی می گن؟ دومی: حس برادری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه پسره به دختره می گه با من ازدواج می کنی؟ دختره می گه نه! و پسر یک عمر با خوبی و خوشی زندگی می کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خسیسه میپرسن: شیرین تر از عسل چی خوردی؟ میگه: ترشی مجانی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره تهران سوار تاكسى ميشه ميبينه هركى پياده ميشه يا ميگه گوشه كنار ، يابغل منو پياده كنيد! غضنفر هول ميشه ميگه همين كنار منو بغل كنيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر زنگ میزنن میگن پاشو بیا روستا بابت مرده.غضنفر می گه نه شما دروغ میگین حتما یک اتفاقی افتاده شما نمی خواین به من بگین!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو تو جهنم بوده سرشو میکنه تو بهشت میگه آب جوش نمیخواین؟ میگن نه، میگه پس یه موز بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشت توالت میساخته اجر کم میاره (open) میسازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمر رفتیم سینما آخر هم نفهمیدیم دسته های صندلیش ماله خودمونه یا بل دستیمون - لعنت به این زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پسر داییم ميگم چرا درس ميخوني؟ ميگه درس ميخونم دكتر بشم، مطب بزنم ، پول در بيارم،نيسان بخرم كاركنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه اولی: کی اومدی؟ دیوانه دومی: پس فردا دیوانه اولی: پس فردا که هنوز نیومده دیوانه دومی: می دونم چون کار داشتم، زودتر اومدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره بیمارستان عیادت مریض میگه: هیچ بهتر نشدی الحمدلله!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر از فری خوشحال ميپرسه: اين همه قاشق تو شکم تو چيکار ميکنه؟!! ميگه: خودتون گفتين روزي يه قاشق بخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو با ماشينش ميزنه به يه مغازه ، به مامور پول ميده ميگه يه کاري کن مغازه مقصر باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم تیغ اصلاح داری؟ میگه نه برو بیرون بخر. نون هم بخر. یه سر برو تا اون داروخانه شبانه روزیه یه قرص معده بخر. میوه هم بگیر که عصر مهمون داریم. گفتم نه احساس میکنم یه ته ریش بهم میاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراحل چهارگانه تحقیق در ایران: Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+P

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولی: بگو ببینم، اگه توی خیابون یه نفر یه حیوانی رو گرفته و داره می زنه، و من برم جلو و از این کارش ممانعت کنم، به این کار چی می گن؟ دومی: حس برادری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه پسره به دختره می گه با من ازدواج می کنی؟ دختره می گه نه! و پسر یک عمر با خوبی و خوشی زندگی می کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خسیسه میپرسن: شیرین تر از عسل چی خوردی؟ میگه: ترشی مجانی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره تهران سوار تاكسى ميشه ميبينه هركى پياده ميشه يا ميگه گوشه كنار ، يابغل منو پياده كنيد! غضنفر هول ميشه ميگه همين كنار منو بغل كنيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر زنگ میزنن میگن پاشو بیا روستا بابت مرده.غضنفر می گه نه شما دروغ میگین حتما یک اتفاقی افتاده شما نمی خواین به من بگین!!!