بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیم کارتم نشديم همراه "اول" کسی باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصغر دماغ بزرگی داشت و خیلی مهربان بود و باهوش و سختکوش و خوش برخورد و با جنبه و مؤدب و خوش لباس و متین و فروتن و خوش صحبت و باشخصیت و تمیز و مرتب. بچه های محل صداش می کردند اصغر دماغ. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیحت پند آموز! هرگز زرنگ باش پسر!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزیه چوپونی میر خواستکاری روش نمیشه بگه چوپونم میکه نمایشگای گوسفند دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی مجردی هرکی بهت میرسه میگه: تو که همه چی داری چرا ازدواج نمیکنی؟ وقتی ازدواج کردی هرکی بهت میرسه میپرسه: تو که همه چی داشتی واسه چی ازدواج کردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت کامیونا مینویسن عاقبتِ فرار از مدرسه پشت مسافر کشا عاقبت ادامه تحصیل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقت نمی‌کنه به خودش برسه اون وقت می‌گن آدم به آدم می‌رسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جایی که می بینی یکی ، 10، 15تا هندونه یجا می خره ، کتاب ریاضیه..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته راه میرفته... خسته میشه می دوِئه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده به غضنفر ميگه: داداش قربونت يه نيگا بنداز ببين راهنماي اون طرف ماشين کار مي کنه يا نه؟ غضنفر نيگا ميکنه و ميگه : حالا کار مي کنه حالا کار نمي کنه حالا کار مي کنه حالا کار نمي کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از حال میره ، از پذیرایی بیرون میاد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که نفهمیدیم دنیا دستِ کیه. ولی‌ دستِ هر کی‌ هست، خــُــــــــب لامصــــــّــــب دست به دست بچرخون که به دستِ همه برسه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داخل عروسي مي بينه همه موبايل دارند, يك كاغذ لوله ميكنه مي بنده به کمرش،یکی بهش میگه این چیه؟ نگاه میکنه میگه وای فکس اومده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه نفر میره فروشگاه کفش بخره میگه آقا این چنده؟ فروشنده میگه مفته. خریدار میگه تخفیف هم میدین؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یکی می پرسن قوی ترین جانور چیه؟ .. میگه مورچه!! .. می پرسن چرا؟ .. میگه آخه یه بار مورچه قورت داده بودم اونجا بود که فهمیدم چه قدر قدرتمند عطسه می کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر غضنفر به نامزدش : صبح كه پنجره مون واميشه ، شب كه پنجره مون واميشه ، واي كه چقدر پنجره مون واميشه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیم کارتم نشديم همراه "اول" کسی باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصغر دماغ بزرگی داشت و خیلی مهربان بود و باهوش و سختکوش و خوش برخورد و با جنبه و مؤدب و خوش لباس و متین و فروتن و خوش صحبت و باشخصیت و تمیز و مرتب. بچه های محل صداش می کردند اصغر دماغ. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیحت پند آموز! هرگز زرنگ باش پسر!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزیه چوپونی میر خواستکاری روش نمیشه بگه چوپونم میکه نمایشگای گوسفند دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی مجردی هرکی بهت میرسه میگه: تو که همه چی داری چرا ازدواج نمیکنی؟ وقتی ازدواج کردی هرکی بهت میرسه میپرسه: تو که همه چی داشتی واسه چی ازدواج کردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت کامیونا مینویسن عاقبتِ فرار از مدرسه پشت مسافر کشا عاقبت ادامه تحصیل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقت نمی‌کنه به خودش برسه اون وقت می‌گن آدم به آدم می‌رسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جایی که می بینی یکی ، 10، 15تا هندونه یجا می خره ، کتاب ریاضیه..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته راه میرفته... خسته میشه می دوِئه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده به غضنفر ميگه: داداش قربونت يه نيگا بنداز ببين راهنماي اون طرف ماشين کار مي کنه يا نه؟ غضنفر نيگا ميکنه و ميگه : حالا کار مي کنه حالا کار نمي کنه حالا کار مي کنه حالا کار نمي کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از حال میره ، از پذیرایی بیرون میاد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که نفهمیدیم دنیا دستِ کیه. ولی‌ دستِ هر کی‌ هست، خــُــــــــب لامصــــــّــــب دست به دست بچرخون که به دستِ همه برسه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داخل عروسي مي بينه همه موبايل دارند, يك كاغذ لوله ميكنه مي بنده به کمرش،یکی بهش میگه این چیه؟ نگاه میکنه میگه وای فکس اومده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه نفر میره فروشگاه کفش بخره میگه آقا این چنده؟ فروشنده میگه مفته. خریدار میگه تخفیف هم میدین؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یکی می پرسن قوی ترین جانور چیه؟ .. میگه مورچه!! .. می پرسن چرا؟ .. میگه آخه یه بار مورچه قورت داده بودم اونجا بود که فهمیدم چه قدر قدرتمند عطسه می کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر غضنفر به نامزدش : صبح كه پنجره مون واميشه ، شب كه پنجره مون واميشه ، واي كه چقدر پنجره مون واميشه!