بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی احساس ترین آدم هایِ امروز بــا احساس ترین آدمای دیروزند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون چیه ماست میریزن توش بعدشم باهاش شلیک میکنن؟ خوب معلومه تفنگه دیگه. ماست هم نکته انحرافیش بود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربازی واسه پسرا مثه حاملگی واسه زناست. هر دو ظاهرتو خراب می کنه و هر کی میبیندمون میپرسه چند ماهته؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مجردها باید مالیات سنگینی مقرر شود چون این انصاف نیست که بعضیها شادتر از بقیه زندگی کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حرف های کینه توزانه با این جمله توجیه میشه : " به خاطر خودت میگم " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز سوار یه سیستم صوتی شدم طرف روش پراید بسته بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید جمله ی “اوکی … بازم دست درد نکنه” به چه معنیه ؟ همون مودبانه ی “خاک تو سرت … بازم به هیچ دردی نخوردیه”!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردى وقتى بچه بدنيا مياد همه ميگن چقدر مامانيه ، صورتش چقدرمامانيه ، لبخندش چقدرمامانيه... چه زماني ياد بابا مى کنند؟ وقتى پوشک بچه را بازمى کنند ميگن اى بابا این باز کارخرابی کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر نفهمیدیم منظور اینایی که میگن گوش کن ببین چی میگم چیه ؟ آخر گوش کنم ؟ یا ببینم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه ماشین نوشته بود: “به هرکی که دل بستم فرداش بهم گفت شارژ داری واسم بفرستی!!”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ لذتی بالاتر از این نیس که یه تیکه از سرعت گیر کنده شده باشه و آدم بتونه 2 تا چرخ ماشینشو از اونجا رد کنه خدایا این لذتارو از ما نگیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کرده بودین تام و جری تمام مدت لخت بودن اما وقتی میرفتن لب ساحل شورت پاشون می کردن !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اونی که سیگار میکشه میگن سیگاری، به اونی هم که تریاک میکشه میگن تریاکی . میخواستم بگم اون بنده خدایی که پیپ میکشه چه گناهی کرده آخه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرفه میگن مخترع هواپیما رو میشناسی ؟ میگه اره. میگن خوب اسمشوبگو! میگه اونجوری که نه اگه ببینمش می شناسم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرنود اسم بچه شو میزاره رستم و میترسه صداش کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــارو کلا دو ترم رفته کلاس زبان بعد وقتی داره حرف میزنه،وسط حرفش یهو قفل میکنه میگه: " آمممممم ..... فارسیشو یادم رفته "همچین بزنمش خون بالا بیاره هــــــــا ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی احساس ترین آدم هایِ امروز بــا احساس ترین آدمای دیروزند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون چیه ماست میریزن توش بعدشم باهاش شلیک میکنن؟ خوب معلومه تفنگه دیگه. ماست هم نکته انحرافیش بود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربازی واسه پسرا مثه حاملگی واسه زناست. هر دو ظاهرتو خراب می کنه و هر کی میبیندمون میپرسه چند ماهته؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مجردها باید مالیات سنگینی مقرر شود چون این انصاف نیست که بعضیها شادتر از بقیه زندگی کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حرف های کینه توزانه با این جمله توجیه میشه : " به خاطر خودت میگم " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز سوار یه سیستم صوتی شدم طرف روش پراید بسته بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید جمله ی “اوکی … بازم دست درد نکنه” به چه معنیه ؟ همون مودبانه ی “خاک تو سرت … بازم به هیچ دردی نخوردیه”!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردى وقتى بچه بدنيا مياد همه ميگن چقدر مامانيه ، صورتش چقدرمامانيه ، لبخندش چقدرمامانيه... چه زماني ياد بابا مى کنند؟ وقتى پوشک بچه را بازمى کنند ميگن اى بابا این باز کارخرابی کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر نفهمیدیم منظور اینایی که میگن گوش کن ببین چی میگم چیه ؟ آخر گوش کنم ؟ یا ببینم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه ماشین نوشته بود: “به هرکی که دل بستم فرداش بهم گفت شارژ داری واسم بفرستی!!”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ لذتی بالاتر از این نیس که یه تیکه از سرعت گیر کنده شده باشه و آدم بتونه 2 تا چرخ ماشینشو از اونجا رد کنه خدایا این لذتارو از ما نگیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کرده بودین تام و جری تمام مدت لخت بودن اما وقتی میرفتن لب ساحل شورت پاشون می کردن !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اونی که سیگار میکشه میگن سیگاری، به اونی هم که تریاک میکشه میگن تریاکی . میخواستم بگم اون بنده خدایی که پیپ میکشه چه گناهی کرده آخه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرفه میگن مخترع هواپیما رو میشناسی ؟ میگه اره. میگن خوب اسمشوبگو! میگه اونجوری که نه اگه ببینمش می شناسم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرنود اسم بچه شو میزاره رستم و میترسه صداش کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــارو کلا دو ترم رفته کلاس زبان بعد وقتی داره حرف میزنه،وسط حرفش یهو قفل میکنه میگه: " آمممممم ..... فارسیشو یادم رفته "همچین بزنمش خون بالا بیاره هــــــــا ....