بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم اینقدر به آدم میگن تو باید محکم باشی تو باید محکم باشی، که احساس میخ طویلگی به آدم دست میده:D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاده میاد دو ساعت تو کلاس بحث سیاسی میکنه.تهش باید انتگرال سه گانه امتحان بدیم.آخه چرا از همون مباحث که میگه امتحان نیس؟ اه اه. این استادا نیاز به یه کتک عمده دارنا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

10 سال با خودم کلنجار رفتم تونستم قضیه سیم کارت نهصد هزار تومانی رو هضمش کنم ولی هنوز تو فلسفه اون دوهزار تومانی که میدادیم اس ام اس سیکارتمون فعال بشه موندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز بابام بهم گفت نسل سوخته اونا هستن نه ما، بخدا دیگه میخام برم تو آب جوب خودمو غرق کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد: تو دبستان سر کلاس وقتی گچ تموم میشد، خدا خدا میکردیم معلم به ما بگه بریم از دفتر گچ بیاریم:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کافه چی گفتم همان همیشگی گفت : زر نزن مث آدم بگو ببینم چی میخوری D:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونقد روشنفکرم که بضی وختا شبا نورش نمیزاره خانواده راحت بخوابن !!! والا اصن یه وعضی:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از تفریحات دوران بیچگی ما دهه هفتادی ها بالا رفتن از رختخواب و فرار بعداز ریختن رختخوابا بود:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم میخواست یه مطلب قشنگ ایتالیای براتون بنویسم ولی حیف نه شما متوجه میشین نه خودم ! هیچی دیگه بیخیال شدم:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد، اون موقعها یکی میومد خونه مون و ما خونه نبودیم، رو در مینوشتن: آمدیم منزل، تشریف نداشتید!!:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد، سر صف پاهامونو ۱۸۰ درجه باز می‌کردیم تا واسه رفیق فابریکمون جا بگیریم:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد، با آب و مایع ظرفشویی کف درست میکردیم، تو لوله خالی خودکار بیک فوت میکردیم تا حباب درست بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد، تو راه مدرسه اگه یه قوطی پیدا میکردیم تا خود مدرسه شوتش میکردیم:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد، اون موقعها مچ دستمون رو گاز می‌گرفتیم، بعد با خودکار بیک روی جای گازمون ساعت می‌کشیدیم .. مامانمون هم واسه دلخوشیمون ازمون می‌پرسید ساعت چنده، ذوق مرگ می‌شدیم:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد، یک مدت مد شده بود دخترا از اون چکمه لاستیکی صورتیا می‌پوشیدن که دورش پشمالوهای سفید داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد اونوختا بجا شماره دل میدادن دل.. بزن لایکو :)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم اینقدر به آدم میگن تو باید محکم باشی تو باید محکم باشی، که احساس میخ طویلگی به آدم دست میده:D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاده میاد دو ساعت تو کلاس بحث سیاسی میکنه.تهش باید انتگرال سه گانه امتحان بدیم.آخه چرا از همون مباحث که میگه امتحان نیس؟ اه اه. این استادا نیاز به یه کتک عمده دارنا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

10 سال با خودم کلنجار رفتم تونستم قضیه سیم کارت نهصد هزار تومانی رو هضمش کنم ولی هنوز تو فلسفه اون دوهزار تومانی که میدادیم اس ام اس سیکارتمون فعال بشه موندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز بابام بهم گفت نسل سوخته اونا هستن نه ما، بخدا دیگه میخام برم تو آب جوب خودمو غرق کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد: تو دبستان سر کلاس وقتی گچ تموم میشد، خدا خدا میکردیم معلم به ما بگه بریم از دفتر گچ بیاریم:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کافه چی گفتم همان همیشگی گفت : زر نزن مث آدم بگو ببینم چی میخوری D:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونقد روشنفکرم که بضی وختا شبا نورش نمیزاره خانواده راحت بخوابن !!! والا اصن یه وعضی:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از تفریحات دوران بیچگی ما دهه هفتادی ها بالا رفتن از رختخواب و فرار بعداز ریختن رختخوابا بود:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم میخواست یه مطلب قشنگ ایتالیای براتون بنویسم ولی حیف نه شما متوجه میشین نه خودم ! هیچی دیگه بیخیال شدم:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد، اون موقعها یکی میومد خونه مون و ما خونه نبودیم، رو در مینوشتن: آمدیم منزل، تشریف نداشتید!!:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد، سر صف پاهامونو ۱۸۰ درجه باز می‌کردیم تا واسه رفیق فابریکمون جا بگیریم:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد، با آب و مایع ظرفشویی کف درست میکردیم، تو لوله خالی خودکار بیک فوت میکردیم تا حباب درست بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد، تو راه مدرسه اگه یه قوطی پیدا میکردیم تا خود مدرسه شوتش میکردیم:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد، اون موقعها مچ دستمون رو گاز می‌گرفتیم، بعد با خودکار بیک روی جای گازمون ساعت می‌کشیدیم .. مامانمون هم واسه دلخوشیمون ازمون می‌پرسید ساعت چنده، ذوق مرگ می‌شدیم:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد، یک مدت مد شده بود دخترا از اون چکمه لاستیکی صورتیا می‌پوشیدن که دورش پشمالوهای سفید داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد اونوختا بجا شماره دل میدادن دل.. بزن لایکو :)