بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﯾﻦ دﺧﺘﺮای ﺧﺸﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﯽ از ﺧﻮدﺷﻮن ﻋﮑﺲ ﻣﯿﺰارن ﯾﻪ ﻋﺪﻩ ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪﻗﺸﻮن ﺑﺮن ﻣﯽ ﺧﺎم ﺑﺒﯿﻨﻢ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺸﮕﻠﯽ ﻧﺎزی ﺟﯿﮕﺮی !!ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯿﺸﻮن ﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﻬﻤﯽ ﺑﺎ ادﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﻮری ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: آنکه در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت..... خواهشی دارم که در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش بذار جونش دراد. با تشکر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین لحظه ی دنیا وقتیه که 4تا انگشت پات محکم بخوره تو یه جای تیز...اونجاست که دیگه نمیتونی نفس بکشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا کی قبول داره نون گرفتن دم إفطار از دیدنه تبلیغات کرم حلزونم سخت تره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی تو دفترم دوربین مدار بسته نصب کردم بدجور مراقب رفتارم هستم تا اونجایی که تو خونه هم بخوام دست بکنم تو مماغم اول به گوشه های سقف نگاه میکنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی از این کاربرا نمیدونم چی باس گفت: خو لامصب این ▒▓ ◌ϯ◌ ‡ℙǡℜįδǻ‡ ◌ϯ◌ ▒▓ چه اسمیه واسه خودت نوشتی.....مخم هنگ کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه: بابا نقاشیم قشنگه؟ پدر: آره پسرم، چی کشیدی؟ بچه: یه گاو که داره علف می خوره پدر: کو علف؟ بچه: گاو خورد پدر: کو گاو؟ بچه: علف خورد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه بودم يكي اومد گفت باد شكم روزه رو باطل ميكنه هيچي ديگه تا خود اذان داشتم بال بال ميزدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم رفاقـــــــــــت اینه که با رفیـــــق پیرشــــــــــــى نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیرشـــــــــــــى....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه به گذشته نگاه کنید و افسوس بخورید، به آینده نگاه کنید و مایوس شوید :| الان قشنگ به زندگی امیدوار شدین یا بیشتر توضیح بدم؟؟ :)))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدید ترین نعمت خدا در قرن 21: دوست دختر راستگو از نعمت های خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخی ! یادته اولین دیدارمون ؟ بازم بوی پهن اومد یاد این روز افتادم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که سر عقل آمدن سر عقد نیامدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت كردين همه پولداراي تو فيلماي ايراني،اولش درحد گداي سر خيابون فقير وندار بودن؛بعد رسيدن به اينجا؟! يعني ردخور نداره؛هيشكي رو پيدا نميكنين كه از روز اول زندگيش پولدار بوده باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎ ﺩﻣﺎﻍ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯿﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺍزﺩﻣﺎﻏﻤﻮﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺵ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ :)) خخخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا یه سوال شرعی لدفن جواب بدید اونایی که روزه سکوت میخان بگیرن , سحر بیدار میشن سر و صدا میکنن? :))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﯾﻦ دﺧﺘﺮای ﺧﺸﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﯽ از ﺧﻮدﺷﻮن ﻋﮑﺲ ﻣﯿﺰارن ﯾﻪ ﻋﺪﻩ ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪﻗﺸﻮن ﺑﺮن ﻣﯽ ﺧﺎم ﺑﺒﯿﻨﻢ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺸﮕﻠﯽ ﻧﺎزی ﺟﯿﮕﺮی !!ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯿﺸﻮن ﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﻬﻤﯽ ﺑﺎ ادﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﻮری ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: آنکه در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت..... خواهشی دارم که در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش بذار جونش دراد. با تشکر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین لحظه ی دنیا وقتیه که 4تا انگشت پات محکم بخوره تو یه جای تیز...اونجاست که دیگه نمیتونی نفس بکشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا کی قبول داره نون گرفتن دم إفطار از دیدنه تبلیغات کرم حلزونم سخت تره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی تو دفترم دوربین مدار بسته نصب کردم بدجور مراقب رفتارم هستم تا اونجایی که تو خونه هم بخوام دست بکنم تو مماغم اول به گوشه های سقف نگاه میکنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی از این کاربرا نمیدونم چی باس گفت: خو لامصب این ▒▓ ◌ϯ◌ ‡ℙǡℜįδǻ‡ ◌ϯ◌ ▒▓ چه اسمیه واسه خودت نوشتی.....مخم هنگ کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه: بابا نقاشیم قشنگه؟ پدر: آره پسرم، چی کشیدی؟ بچه: یه گاو که داره علف می خوره پدر: کو علف؟ بچه: گاو خورد پدر: کو گاو؟ بچه: علف خورد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه بودم يكي اومد گفت باد شكم روزه رو باطل ميكنه هيچي ديگه تا خود اذان داشتم بال بال ميزدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم رفاقـــــــــــت اینه که با رفیـــــق پیرشــــــــــــى نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیرشـــــــــــــى....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه به گذشته نگاه کنید و افسوس بخورید، به آینده نگاه کنید و مایوس شوید :| الان قشنگ به زندگی امیدوار شدین یا بیشتر توضیح بدم؟؟ :)))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدید ترین نعمت خدا در قرن 21: دوست دختر راستگو از نعمت های خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخی ! یادته اولین دیدارمون ؟ بازم بوی پهن اومد یاد این روز افتادم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که سر عقل آمدن سر عقد نیامدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت كردين همه پولداراي تو فيلماي ايراني،اولش درحد گداي سر خيابون فقير وندار بودن؛بعد رسيدن به اينجا؟! يعني ردخور نداره؛هيشكي رو پيدا نميكنين كه از روز اول زندگيش پولدار بوده باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎ ﺩﻣﺎﻍ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯿﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺍزﺩﻣﺎﻏﻤﻮﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺵ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ :)) خخخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا یه سوال شرعی لدفن جواب بدید اونایی که روزه سکوت میخان بگیرن , سحر بیدار میشن سر و صدا میکنن? :))