بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون ميپرسن تو شما آدم مشهور هم هست ميگه آره .... سوفيا لُره ! ، اليزابت تاي لُر ، لُر و هاردی .... يه ماده شيميائی هم هست که اختراع خودمونه بهش ميگن کلُر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه به رفیقش میگه : جعفر آخر هفته ماشینت و میدی بهم با خانوم بچه هام برم بیرون شهر ؟ رفیقش میگه: نه!! خسیسه میگه : تعارف میکنی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر مي ره استاديوم جاي اينکه فوتبال نگاه کنه مرتب بالا سرشو با تعجب نگاه ميکرده. بهش مي گن چرا فوتبال نگاه نمي کني؟ مي گه: دنبال کلمه زنده مي گردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون دوست دخترشو میبره تو یه کوچه خلوت و بهش میگه بیا کار بد بکنیم.دختره هم که دل تو دلش نبوده با ناز میگه:مثلا چیکار؟ حیف نون میگه بیا زنگ بزنیم و فرار کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارجیه میاد ایران ازغضنفر میپرسه: Where Is Hospital؟ غضنفر میگه : من که نمیدونم چی میگی ! ولی محض اطمینان ، باباته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه ای از نامه عاشقانه غضنفر رفتم گلستان كه با عشق برات يه دامن گل بچينم ولی ديدم که شلوار پامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو با قايقش وسط دریا بوده، غضنفر رو در حال غرق شدن میبینه بهش نزديك میشه، میپرسه: داري غرق ميشي؟ غضنفر بزور سرشو از آب درمیاره میگه: آره، چطور مگه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شهر حیف نون برای اولین بار چرخ فلک نصب میکنن. حیف نون به شهرداری زنگ میزنه میگه دستتون درد نکنه، از وقتی پنکه بزرگه رو نصب کردین هوا خیلی خنک شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن سفر حج چطور بود میگه : خیابونا تمیز ، برجاش بلند ، ماشینا آخرین مدل. البته یه جای زیارتی هم داشت که شلوغ بود نرفتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته يكي رو بدجور ميزده و هي داد ميزده كمك كمك! بهش ميگن بابا تو كه داري اينو مي زني، تو چرا كمك مي‌خواي؟ ميگه آخه اين گفته اگه بلند شم لهت مي كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دستش قطع ميشه خيلي افسرده ميشه . يکي رو ميبينه دو تا دست نداره و داره قر ميده ! ميگه : عجب روحيه اي داري ؟! طرف ميگه: روحيه چيه پشتم مي خواره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه آبادانيه وسط خيابون ايستاده بوده يه هو مي بينه سيل داره همه جا رو مي گيره . عينک ريبونشو در مي آره مي زاره رو دمپايي ابريش هل مي ده رو آب مي گه تو خودته نجات بده مو يه خاکي تو سروم مي کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادانیه میره تهرون سوار اتوبوس میشه ، به راننده بلیط میده. راننده میگه آقا این بلیط ماله آبادانه ! آبادانیه میگه : کوکا چیشتو خوب باز کن ! روش نوشته آبادان و حومه!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه تهرانیه و آبادانیه رو داشتن اعدام میگردن تهرانیه مثل بید میلرزید... آبادانیه با خونسردیه تمام نگاهی کرد به تهرانیه و گفت: کا مگه بار اولته!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون دکتر ميشه بعد واسه مريضش دو تا قرص مينويسه و ميگه : يکيشو يه ربع قبل از خواب بخور يکی ديگشو قبل از اينکه بيدار بشی بخور !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرنگار از یه آبادانی میپرسه ، جمعیت آبادان چقدر هست؟ آبادانی در جواب میپرسه با حومه یا بدون حومه؟ خبرنگار میگه با حومه آبادانی میگه با حومه میشه هفتاد میلیون

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون ميپرسن تو شما آدم مشهور هم هست ميگه آره .... سوفيا لُره ! ، اليزابت تاي لُر ، لُر و هاردی .... يه ماده شيميائی هم هست که اختراع خودمونه بهش ميگن کلُر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه به رفیقش میگه : جعفر آخر هفته ماشینت و میدی بهم با خانوم بچه هام برم بیرون شهر ؟ رفیقش میگه: نه!! خسیسه میگه : تعارف میکنی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر مي ره استاديوم جاي اينکه فوتبال نگاه کنه مرتب بالا سرشو با تعجب نگاه ميکرده. بهش مي گن چرا فوتبال نگاه نمي کني؟ مي گه: دنبال کلمه زنده مي گردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون دوست دخترشو میبره تو یه کوچه خلوت و بهش میگه بیا کار بد بکنیم.دختره هم که دل تو دلش نبوده با ناز میگه:مثلا چیکار؟ حیف نون میگه بیا زنگ بزنیم و فرار کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارجیه میاد ایران ازغضنفر میپرسه: Where Is Hospital؟ غضنفر میگه : من که نمیدونم چی میگی ! ولی محض اطمینان ، باباته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه ای از نامه عاشقانه غضنفر رفتم گلستان كه با عشق برات يه دامن گل بچينم ولی ديدم که شلوار پامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو با قايقش وسط دریا بوده، غضنفر رو در حال غرق شدن میبینه بهش نزديك میشه، میپرسه: داري غرق ميشي؟ غضنفر بزور سرشو از آب درمیاره میگه: آره، چطور مگه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شهر حیف نون برای اولین بار چرخ فلک نصب میکنن. حیف نون به شهرداری زنگ میزنه میگه دستتون درد نکنه، از وقتی پنکه بزرگه رو نصب کردین هوا خیلی خنک شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن سفر حج چطور بود میگه : خیابونا تمیز ، برجاش بلند ، ماشینا آخرین مدل. البته یه جای زیارتی هم داشت که شلوغ بود نرفتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته يكي رو بدجور ميزده و هي داد ميزده كمك كمك! بهش ميگن بابا تو كه داري اينو مي زني، تو چرا كمك مي‌خواي؟ ميگه آخه اين گفته اگه بلند شم لهت مي كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دستش قطع ميشه خيلي افسرده ميشه . يکي رو ميبينه دو تا دست نداره و داره قر ميده ! ميگه : عجب روحيه اي داري ؟! طرف ميگه: روحيه چيه پشتم مي خواره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه آبادانيه وسط خيابون ايستاده بوده يه هو مي بينه سيل داره همه جا رو مي گيره . عينک ريبونشو در مي آره مي زاره رو دمپايي ابريش هل مي ده رو آب مي گه تو خودته نجات بده مو يه خاکي تو سروم مي کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادانیه میره تهرون سوار اتوبوس میشه ، به راننده بلیط میده. راننده میگه آقا این بلیط ماله آبادانه ! آبادانیه میگه : کوکا چیشتو خوب باز کن ! روش نوشته آبادان و حومه!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه تهرانیه و آبادانیه رو داشتن اعدام میگردن تهرانیه مثل بید میلرزید... آبادانیه با خونسردیه تمام نگاهی کرد به تهرانیه و گفت: کا مگه بار اولته!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون دکتر ميشه بعد واسه مريضش دو تا قرص مينويسه و ميگه : يکيشو يه ربع قبل از خواب بخور يکی ديگشو قبل از اينکه بيدار بشی بخور !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرنگار از یه آبادانی میپرسه ، جمعیت آبادان چقدر هست؟ آبادانی در جواب میپرسه با حومه یا بدون حومه؟ خبرنگار میگه با حومه آبادانی میگه با حومه میشه هفتاد میلیون