بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی قطع رابطه با کشور انگلستان کلیه دروس زبان انگلیسی از نظام آموزشی  حذف گردیده و بجای آن زبان شیرین چینی تدریس خواهد شد !!!!!!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر جلسه امتحان از دختر کنار دستم می پرسم: لاک داری؟  میگه: چه رنگی؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تدریس استاد : 1+1 تمرین کتاب : 12x+11y سوال امتحان: :36x+x45y+12z+159+47z+xy+15x+12y

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به این نتیجه رسیدم که هر وقت میرم کارواش همه پرنده ها اسهال میگیرن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتسمشس (Eztesmeshes) یعنی چه؟!  واژه ای که یک مکانیک اصفهانی هنگام اشکال پیدا کردن تسمه اتومبیل به کار می برد! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که: …قلقلک دادن فرد مبتلا به اسهال مانند شوخی با اسلحه در حالت رگبار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیقات دانشمندان نشون داده جمله ” تا۵ دقیقه دیگه آماده ام.” خانوما و جمله ” تا ۵ دقیقه خونه ام.” آقایون یه معنی رو میده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دولت برای کاهش قیمت تخم مرغ به خروس های ولگرد وام ازدواج میدهد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یارو با خدا قهر می کنه، صبح که از خونش میاد بیرون میگه: به امید بعضی ها‎!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان می ره استادیوم جای اینکه فوتبال نگاه کنه مرتب بالا سرشو با تعجب نگاه می کرده.  بهش می گن چرا فوتبال نگاه نمی کنی؟ می گه: دنبال کلمه زنده می گردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه:مامان اون آقاروببین کچله!!!! مامان: هیس...میفهمه بچه: اه...مگه تا حالا نفهمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر می گن یه اگهی تبلیغاتی در مورد خمیر دندان پونه بگو  میگه: خمیر دندونه پونه چشمو نمی سوزونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو زنگ میزنه پیتزا فروشی میگه یه پیتزا می خواستم. فروشنده میگه . به نام ... ؟  یارو میگه . آخ آخ . ببخشید .به نام خدا , یه پیتزا می خواستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان می‌میره می‌ره اون دنیا، ازش می‌پرسن چی شد مردی؟  میگه داشتم شیر می‌خوردم ! میگن: شیرش فاسد بود؟  میگه نه بابا، گاوه یهو نشست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن: دخترتو به کی دادی؟ میگه: غریبه نیست. دامادمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: بگو ببینم، تیمور لنگ چه طور به حکومت رسید؟  دانش آموز: آقا اجازه، لنگ لنگان!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی قطع رابطه با کشور انگلستان کلیه دروس زبان انگلیسی از نظام آموزشی  حذف گردیده و بجای آن زبان شیرین چینی تدریس خواهد شد !!!!!!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر جلسه امتحان از دختر کنار دستم می پرسم: لاک داری؟  میگه: چه رنگی؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تدریس استاد : 1+1 تمرین کتاب : 12x+11y سوال امتحان: :36x+x45y+12z+159+47z+xy+15x+12y

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به این نتیجه رسیدم که هر وقت میرم کارواش همه پرنده ها اسهال میگیرن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتسمشس (Eztesmeshes) یعنی چه؟!  واژه ای که یک مکانیک اصفهانی هنگام اشکال پیدا کردن تسمه اتومبیل به کار می برد! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که: …قلقلک دادن فرد مبتلا به اسهال مانند شوخی با اسلحه در حالت رگبار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیقات دانشمندان نشون داده جمله ” تا۵ دقیقه دیگه آماده ام.” خانوما و جمله ” تا ۵ دقیقه خونه ام.” آقایون یه معنی رو میده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دولت برای کاهش قیمت تخم مرغ به خروس های ولگرد وام ازدواج میدهد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یارو با خدا قهر می کنه، صبح که از خونش میاد بیرون میگه: به امید بعضی ها‎!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان می ره استادیوم جای اینکه فوتبال نگاه کنه مرتب بالا سرشو با تعجب نگاه می کرده.  بهش می گن چرا فوتبال نگاه نمی کنی؟ می گه: دنبال کلمه زنده می گردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه:مامان اون آقاروببین کچله!!!! مامان: هیس...میفهمه بچه: اه...مگه تا حالا نفهمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر می گن یه اگهی تبلیغاتی در مورد خمیر دندان پونه بگو  میگه: خمیر دندونه پونه چشمو نمی سوزونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو زنگ میزنه پیتزا فروشی میگه یه پیتزا می خواستم. فروشنده میگه . به نام ... ؟  یارو میگه . آخ آخ . ببخشید .به نام خدا , یه پیتزا می خواستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان می‌میره می‌ره اون دنیا، ازش می‌پرسن چی شد مردی؟  میگه داشتم شیر می‌خوردم ! میگن: شیرش فاسد بود؟  میگه نه بابا، گاوه یهو نشست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن: دخترتو به کی دادی؟ میگه: غریبه نیست. دامادمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: بگو ببینم، تیمور لنگ چه طور به حکومت رسید؟  دانش آموز: آقا اجازه، لنگ لنگان!!!