بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ كنند ولی به یكدیگر می گویند تا در حفظ آن شریك باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فری خوشحال پرسیدن با کدوم عبادت حال میکنی؟  گفت: نماز میت. پرسیدن چرا؟  گفت: وضو که نمیخواد, رکوع وسجده نداره , کفشاتم در نمیاری , تازه آخرش هم ناهار میدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طی یک مسابقه دو در شهر حیف نون به دلیل منحرف شدن دوندگان  از مسیر مسابقه مسولان بعد از 6 ماه توانستند دوندگان را در نیم کره شمالی زمین  به ضرب گلوله از پای در آورند و به آغوش گرم خانواده برگردانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امریکا: به ایران گندم نمیدهیم. حیف نون : به درک نون خالی میخوریم ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون براى عاشورا نمیدونست پشت ماشینش چى بنویسه ؟ نوشت یزید ازت انتظار نداشتم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تو عروسیش گم میشه دنبالش میگردن میبینن رفته تو مینی بوس جابگیره !! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره پیش خدامیگه: چرامنو آفریدی ؟  خدا میزنه تو سر جبرییل میگه : مگه نگفتم اگه خاک اضافه اومد مسخره بازی در نیارین!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یکی میرسن ساعت چنده ؟  طرف هم بلد نبود ساعت بخونه. گفت : بدو بدو دیرت شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مخترع لر با مهندسی معکوس موفق به تولید نوعی سرنشین بدون هواپیما شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکا تصمیم میگیرن فارسی حرف بزنن! ! صبح یکیشون میره اون یکیو بیدار کنه میگه پاشو! ! اونیکی میگه نمی پاشم! میگه احمق نباید بگی نمی پاشم که, باید بگی پاشیده نمیشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ترک میگن چرا ریشو سیبیل نداری میگه به مادررم رفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تهرانیه تو حج ,پرده کعبه رو گرفته بود می گفت خدایا توبه دیگه برای ترکا جک نمی سازم یه ترکه زد رو شونش گفت داداش قبله کدوم وره؟ تهرانیه داد میزنه خدایا خاطره که می تونم تعریف کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیقات نشون داده اصفهانیها فقط در 22 روز سال رشد می کنند: دهه اول محرم + 12روز اول عید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فرغون میره بالای ساختمون میگه : تا به من نگید پژو پایین نمیام...!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو توی مراسم حج آنقدر دقیق و محکم به ستون شیطون سنگ میزد که شیطون توی بلندگو اعلام میکنه:  قدمعلی ، یواشتر وحشی!!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسره به مربی بدنسازیشون میگه: از کدوم دستگاه بیشتر استفاده کنم که هیکلم دختر کش بشه؟؟؟ مربی میگه: دستگاه خودپرداز کنار بانک ! 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ كنند ولی به یكدیگر می گویند تا در حفظ آن شریك باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فری خوشحال پرسیدن با کدوم عبادت حال میکنی؟  گفت: نماز میت. پرسیدن چرا؟  گفت: وضو که نمیخواد, رکوع وسجده نداره , کفشاتم در نمیاری , تازه آخرش هم ناهار میدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طی یک مسابقه دو در شهر حیف نون به دلیل منحرف شدن دوندگان  از مسیر مسابقه مسولان بعد از 6 ماه توانستند دوندگان را در نیم کره شمالی زمین  به ضرب گلوله از پای در آورند و به آغوش گرم خانواده برگردانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امریکا: به ایران گندم نمیدهیم. حیف نون : به درک نون خالی میخوریم ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون براى عاشورا نمیدونست پشت ماشینش چى بنویسه ؟ نوشت یزید ازت انتظار نداشتم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تو عروسیش گم میشه دنبالش میگردن میبینن رفته تو مینی بوس جابگیره !! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره پیش خدامیگه: چرامنو آفریدی ؟  خدا میزنه تو سر جبرییل میگه : مگه نگفتم اگه خاک اضافه اومد مسخره بازی در نیارین!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یکی میرسن ساعت چنده ؟  طرف هم بلد نبود ساعت بخونه. گفت : بدو بدو دیرت شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مخترع لر با مهندسی معکوس موفق به تولید نوعی سرنشین بدون هواپیما شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکا تصمیم میگیرن فارسی حرف بزنن! ! صبح یکیشون میره اون یکیو بیدار کنه میگه پاشو! ! اونیکی میگه نمی پاشم! میگه احمق نباید بگی نمی پاشم که, باید بگی پاشیده نمیشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ترک میگن چرا ریشو سیبیل نداری میگه به مادررم رفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تهرانیه تو حج ,پرده کعبه رو گرفته بود می گفت خدایا توبه دیگه برای ترکا جک نمی سازم یه ترکه زد رو شونش گفت داداش قبله کدوم وره؟ تهرانیه داد میزنه خدایا خاطره که می تونم تعریف کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیقات نشون داده اصفهانیها فقط در 22 روز سال رشد می کنند: دهه اول محرم + 12روز اول عید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فرغون میره بالای ساختمون میگه : تا به من نگید پژو پایین نمیام...!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو توی مراسم حج آنقدر دقیق و محکم به ستون شیطون سنگ میزد که شیطون توی بلندگو اعلام میکنه:  قدمعلی ، یواشتر وحشی!!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسره به مربی بدنسازیشون میگه: از کدوم دستگاه بیشتر استفاده کنم که هیکلم دختر کش بشه؟؟؟ مربی میگه: دستگاه خودپرداز کنار بانک !