بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره بالای پل عابر پیاده داد می زنه حالا من خر،من نفهم، آخه شما اینجا رودخانه می بینید که اومدین روش پل زدین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حاجیه میگن سفر حج چطور بود؟ میگه خیابوناش تمیز ، برجاش بلند ، ماشیناش آخرین مدل. البته یه جای زیارتی هم داشت که شلوغ بود نرفتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن از قفل فرمونت راضی هستی میگه آره فقط سر پیچ اذیت می کنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصيتنامه غضنفر رو باز مكنن. نوشته بوده نماز قضا ندارم ولي 20 سال برام وضو بگيريد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميخواسته آتش نشان بشه توي آزمون استخدامي ازش ميپرسند اگر جنگل آتش بگيره و اون اطراف آب نباشه چه كار ميكني؟ غضنفر ميگه: هيچي تيمّم مي كنيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشت آب جوش ميريخته توي باغچه! بهش ميگن: چرا آب جوش ميريزی تو باغچه؟؟ ميگه: آخه چاي كاشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر غضنفر میمیره. شب اول قبر ۶۲ تا فرشته میان سراغش. ۲تاشون سوال می کردن... ۶۰ تاشون حالیش می کردن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلداری غضنفر به عیالش: مهم نیست که قشنگ نیستی ! قشنگ اینه که مهم نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورت بگردم چیست؟ دایره ای فرضی ست که تا اطلاع ثانوی از فرد مورد نظر حمایت می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی فرق هنرعشق وهنرشمشیرچیست؟ شمشیر یکی رادوتا میکند ولی عشق دوتارا یکی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام خوبی؟داری ۵۰۰ هزارتومان بهم قرض بدی زودپسش میدم.جوابم روبده.????????????????????گفتگوی غضنفر با دستگاه خودپرداز!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو نذر ميکنه دانشگاه قبول بشه مادرش رو پاي پياده بفرسته کربلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره بنگاه، می گن یه خونه داریم کنار راه آهنه. سر و صدا زیاده ولی بعد از یک هفته عادی می شه. حیف نون می گه: اشکالی نداره، این یک هفته رو می رم پیش داداشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره ماشینش رو بیمه کنه، آقاهه بهش می گه: خدا کنه هیچ وقت از این بیمه استفاده نکنی. حیف نون می گه: الهی تو هم از این پول خیر نبینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفرخبر میدن بابا شدی میگه پس به زنم نگین میخوام سوپرایزش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با هواپيما مياد تهران، تو فرودگاه به رفيقش ميگه: اگه مي دونستم اينقدر نزديكه با ماشين ميومدم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره بالای پل عابر پیاده داد می زنه حالا من خر،من نفهم، آخه شما اینجا رودخانه می بینید که اومدین روش پل زدین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حاجیه میگن سفر حج چطور بود؟ میگه خیابوناش تمیز ، برجاش بلند ، ماشیناش آخرین مدل. البته یه جای زیارتی هم داشت که شلوغ بود نرفتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن از قفل فرمونت راضی هستی میگه آره فقط سر پیچ اذیت می کنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصيتنامه غضنفر رو باز مكنن. نوشته بوده نماز قضا ندارم ولي 20 سال برام وضو بگيريد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميخواسته آتش نشان بشه توي آزمون استخدامي ازش ميپرسند اگر جنگل آتش بگيره و اون اطراف آب نباشه چه كار ميكني؟ غضنفر ميگه: هيچي تيمّم مي كنيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشت آب جوش ميريخته توي باغچه! بهش ميگن: چرا آب جوش ميريزی تو باغچه؟؟ ميگه: آخه چاي كاشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر غضنفر میمیره. شب اول قبر ۶۲ تا فرشته میان سراغش. ۲تاشون سوال می کردن... ۶۰ تاشون حالیش می کردن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلداری غضنفر به عیالش: مهم نیست که قشنگ نیستی ! قشنگ اینه که مهم نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورت بگردم چیست؟ دایره ای فرضی ست که تا اطلاع ثانوی از فرد مورد نظر حمایت می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی فرق هنرعشق وهنرشمشیرچیست؟ شمشیر یکی رادوتا میکند ولی عشق دوتارا یکی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام خوبی؟داری ۵۰۰ هزارتومان بهم قرض بدی زودپسش میدم.جوابم روبده.????????????????????گفتگوی غضنفر با دستگاه خودپرداز!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو نذر ميکنه دانشگاه قبول بشه مادرش رو پاي پياده بفرسته کربلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره بنگاه، می گن یه خونه داریم کنار راه آهنه. سر و صدا زیاده ولی بعد از یک هفته عادی می شه. حیف نون می گه: اشکالی نداره، این یک هفته رو می رم پیش داداشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره ماشینش رو بیمه کنه، آقاهه بهش می گه: خدا کنه هیچ وقت از این بیمه استفاده نکنی. حیف نون می گه: الهی تو هم از این پول خیر نبینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفرخبر میدن بابا شدی میگه پس به زنم نگین میخوام سوپرایزش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با هواپيما مياد تهران، تو فرودگاه به رفيقش ميگه: اگه مي دونستم اينقدر نزديكه با ماشين ميومدم!