بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف دیسك كمر داشته، بچش با كیفیت به دنیا میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو اسکلت با هم شوخی می کردند ؛ اسکلت اولی ، دومی را قلقلک می داد و می گفت: دیگه قلقلکم نده ، گوشت بدنم آب می شه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر یکی از دانش آموزان : آقای معلم ، لطفا خوب به من نگاه کنید ، من گاوم؟ معلم : خیر قربان ، این چه حرفی است می زنید؟ پدر دانش آموز: پس چرا به بچه ی من گفته اید گوساله؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعید به دوستش محسن : برادرت که به خارج رفته ، از چه راهی امرار معاش می کند؟ محسن : از راه نویسندگی. سعید : چه می نویسد؟ محسن : هر ماه به پدرم نامه می نویسد تا برایش پول بفرستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الو آقای پلیس لطفا کمک کنید یه غریبه وارد خونه ی ما شده. پلیس : شما مطمئن هستید؟ صاحبخانه : می خواهید گوشی را بدهم با خودش حرف بزنید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر می پرسن این علامت جمجمه و استخوان که دزدای دریایی دارن یعنی چی؟ غضنفر یه کم فکر می کنه میگه یعنی خوردن کله پاچه در کشتی ممنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها به جهنم و حیوانات به بهشت بروند. غضنفر راه افتاد طرف بهشت ، گفتند : تو که آدمی کجا میری؟ میگه : تو دنیا که خر بودیم قیامت که شد آدم شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته میمرده به پسرش میگه بعد از مرگ من به همه بگو بابام ایدز داشت ،پسرش میگه : واسه چی ؟ میگه : هم مریضیه باکلاسیه هم کسی سراغ مادرت نمیاد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیجیه می ره عروسک فروشی به صاحب مغازه می گه آقا یه دونه از اون خواهرا بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موز و یه پسته با هم دعواشون می شه، موز به پسته میگه: که چرا همیشه نیشت بازه؟ پسته میگه: از تو که بهترم، بخاطر 200 تومن جلوی همه شلوارت رو می کشی پایین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قل مراد میره خواستگاری دختر رو می بینه ازش خوشش نمیاد میگه: ما می ریم یه دوری می زنیم بر می گردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن چرا سي ديت انقدر خش داره ميگه:آخه زير قسمتهاي مهمش خط كشيدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگند اگه دنيارو بهت بدند چه کار ميکني ميگه ميفروشم ميرم خارج !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه غضنفر که پولدار بوده بچشو ميبره مهدكودك لندن خارجى يادش بدن سال بعد ميره سراغ بچه اش نرسيده به مهد كودك بچه هاى لندنى داد زدن: ممتقى بوات اومــــــــــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه یارو میگن اینجا چی کار میکنی میگه پس کجا چی کار کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از ژاپن برمیگرده. بهش میگن اونجا مشکل زبان نداشتی؟ میگه: من نه، ولی ژاپنی ها چرا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف دیسك كمر داشته، بچش با كیفیت به دنیا میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو اسکلت با هم شوخی می کردند ؛ اسکلت اولی ، دومی را قلقلک می داد و می گفت: دیگه قلقلکم نده ، گوشت بدنم آب می شه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر یکی از دانش آموزان : آقای معلم ، لطفا خوب به من نگاه کنید ، من گاوم؟ معلم : خیر قربان ، این چه حرفی است می زنید؟ پدر دانش آموز: پس چرا به بچه ی من گفته اید گوساله؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعید به دوستش محسن : برادرت که به خارج رفته ، از چه راهی امرار معاش می کند؟ محسن : از راه نویسندگی. سعید : چه می نویسد؟ محسن : هر ماه به پدرم نامه می نویسد تا برایش پول بفرستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الو آقای پلیس لطفا کمک کنید یه غریبه وارد خونه ی ما شده. پلیس : شما مطمئن هستید؟ صاحبخانه : می خواهید گوشی را بدهم با خودش حرف بزنید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر می پرسن این علامت جمجمه و استخوان که دزدای دریایی دارن یعنی چی؟ غضنفر یه کم فکر می کنه میگه یعنی خوردن کله پاچه در کشتی ممنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها به جهنم و حیوانات به بهشت بروند. غضنفر راه افتاد طرف بهشت ، گفتند : تو که آدمی کجا میری؟ میگه : تو دنیا که خر بودیم قیامت که شد آدم شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته میمرده به پسرش میگه بعد از مرگ من به همه بگو بابام ایدز داشت ،پسرش میگه : واسه چی ؟ میگه : هم مریضیه باکلاسیه هم کسی سراغ مادرت نمیاد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیجیه می ره عروسک فروشی به صاحب مغازه می گه آقا یه دونه از اون خواهرا بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موز و یه پسته با هم دعواشون می شه، موز به پسته میگه: که چرا همیشه نیشت بازه؟ پسته میگه: از تو که بهترم، بخاطر 200 تومن جلوی همه شلوارت رو می کشی پایین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قل مراد میره خواستگاری دختر رو می بینه ازش خوشش نمیاد میگه: ما می ریم یه دوری می زنیم بر می گردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن چرا سي ديت انقدر خش داره ميگه:آخه زير قسمتهاي مهمش خط كشيدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگند اگه دنيارو بهت بدند چه کار ميکني ميگه ميفروشم ميرم خارج !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه غضنفر که پولدار بوده بچشو ميبره مهدكودك لندن خارجى يادش بدن سال بعد ميره سراغ بچه اش نرسيده به مهد كودك بچه هاى لندنى داد زدن: ممتقى بوات اومــــــــــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه یارو میگن اینجا چی کار میکنی میگه پس کجا چی کار کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از ژاپن برمیگرده. بهش میگن اونجا مشکل زبان نداشتی؟ میگه: من نه، ولی ژاپنی ها چرا