بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیئت دولت به مردم توصیه کرد به هنگام سخنرانی آقای احمدی نژاد از خوردن پرتقال با چاقوی تیز جدا خودداری کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه مداح لر میگن برو تو مجلس اقلیت ها روضه بخون ولی اسمی از عمر و عثمان وی زید و معاویه نبری میگه پس بگم امام حسین با موتور تصادف کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگه ميره در خونه ي شنگول و منگول در ميزنه پينوكيو درو باز ميكنه ميگه از اينجا رفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یارو می‌پرسند پتروس کی بود؟ می‌گه یه دهقان فداکار بود که وقتی گرگ یوسفش را خورد، رفت زیر تانک و انگشتشو کرد تو چشم راننده قطار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني شباهت شهرداري با صداوسيما چيه؟! اولي آشغال جمع ميکنه و دومي آشغال پخش ميکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج دوم از مصادیق همت مضاعف است خصوصا که منجر به کار مضاعف نیز میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيطون اكس مي خوره همه رو براي نماز صبح بيدار مي كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه نی نی می پرسن عشق یعنی چی؟ میگه: عخش یعنی بزالی کسی که دوسس دالی از پفکت بوخله اما فقط توتا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو به شکمش میگه: تا کی من کار کنم تو بخوری شکمش جواب داد : میخوای من کار کنم تو بخوری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف نصف قرص خوابشو ميخوره شب يه چشمش باز ميمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز سه تا ديوونه رو مي اندازن تو يه اتاق دو تاشون مى رقصن، يکيشون هم ميگه: سبز - آبى - قرمز ازش مي پرسن چرا اين جورى مي گى؟ ميگه من رقص نورم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتاده به دختره متلك مي گه: چشاش بيشت تيپش بيشت دختره ميگه: گمشو آشغال معتاد. معتاده ميگه: انژباط شفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانه به بچه هه میگه میدونم شیطون گولت زد موهای خواهرتو کشیدی! بچه هه میگه آره ولی لگدی که زدم تو شیکمش ابتکار خودم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام نوشيدن آب سه تا بسم الله بگوييد زيرا در آب سه تا جن وجود دارد : دوتا هيدروجن و یک اکسی جن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو ميره جبهه ، نارنجک به خودش می بنده و ميره زير تانک خودی ! روی سنگ قبرش می نويسند : حسين نفهميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچه یه آخونده میپرسن بابات چیکارست روش نمیشده بگه آخونده میگه کمربند مشکی قرآن داره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیئت دولت به مردم توصیه کرد به هنگام سخنرانی آقای احمدی نژاد از خوردن پرتقال با چاقوی تیز جدا خودداری کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه مداح لر میگن برو تو مجلس اقلیت ها روضه بخون ولی اسمی از عمر و عثمان وی زید و معاویه نبری میگه پس بگم امام حسین با موتور تصادف کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگه ميره در خونه ي شنگول و منگول در ميزنه پينوكيو درو باز ميكنه ميگه از اينجا رفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یارو می‌پرسند پتروس کی بود؟ می‌گه یه دهقان فداکار بود که وقتی گرگ یوسفش را خورد، رفت زیر تانک و انگشتشو کرد تو چشم راننده قطار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني شباهت شهرداري با صداوسيما چيه؟! اولي آشغال جمع ميکنه و دومي آشغال پخش ميکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج دوم از مصادیق همت مضاعف است خصوصا که منجر به کار مضاعف نیز میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيطون اكس مي خوره همه رو براي نماز صبح بيدار مي كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه نی نی می پرسن عشق یعنی چی؟ میگه: عخش یعنی بزالی کسی که دوسس دالی از پفکت بوخله اما فقط توتا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو به شکمش میگه: تا کی من کار کنم تو بخوری شکمش جواب داد : میخوای من کار کنم تو بخوری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف نصف قرص خوابشو ميخوره شب يه چشمش باز ميمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز سه تا ديوونه رو مي اندازن تو يه اتاق دو تاشون مى رقصن، يکيشون هم ميگه: سبز - آبى - قرمز ازش مي پرسن چرا اين جورى مي گى؟ ميگه من رقص نورم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتاده به دختره متلك مي گه: چشاش بيشت تيپش بيشت دختره ميگه: گمشو آشغال معتاد. معتاده ميگه: انژباط شفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانه به بچه هه میگه میدونم شیطون گولت زد موهای خواهرتو کشیدی! بچه هه میگه آره ولی لگدی که زدم تو شیکمش ابتکار خودم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام نوشيدن آب سه تا بسم الله بگوييد زيرا در آب سه تا جن وجود دارد : دوتا هيدروجن و یک اکسی جن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو ميره جبهه ، نارنجک به خودش می بنده و ميره زير تانک خودی ! روی سنگ قبرش می نويسند : حسين نفهميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچه یه آخونده میپرسن بابات چیکارست روش نمیشده بگه آخونده میگه کمربند مشکی قرآن داره