بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن این شعر از کیه؟  “سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز”  می گه نمی دونم یه راهنمایی بکنید  می گن اسم شاعر توی خود شعر هست  می گه: آهان فهمیدم، جواد نکونام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر عینکش را دور دستش می چرخونه بعد میزنه چشش، سرش گیج میره میخوره زمین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا غضنفر ميشنن با هم شطرنج بازي بكنن ...  بعد 10 دقيقه جفت شاهاشون دق مرگ ميشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه بچه می‌پرسند: اسم بابات چیه؟ میگه: گاو!  می‌پرسند: چرا گاو؟ میگه: آخه همش به من میگه گوساله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا:پسرم امتحانت چطور شد؟ پسر:خوب شد بابا:پس قبول میشی... پسر: نه دیگه اونقدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون قهرمان شنا می شه، ازش می پرسند: از کجا شروع کردی؟ می گه: از زمین خاکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون از کنار جن رد می شه جن می گه بسم الله این چی بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون خوابیده بوده، میان بیدارش کنن می بینن پین کد (Pin Code) می خواد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن نظرت راجع به زلزله چیه؟  می گه طرح خوبیه، تکان دهنده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون اول محرم پشت ماشینش می نویسه: "خیلی از دستت دلخورم یزید!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون منچ بازی می کنه، مار نیشش می زنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از تاکسی پیاده میشه راننده بهش میگه:داداش دستت لای در گیر نکنه . غضنفر میگه : قربونت سرت لای در گیر نکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پرگار رو جو میگیره مربع میکشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره دزدی، صاحب‌خونه پا میشه میگه کیه اون جا؟ غضنفر میگه: هیشکی، گربه‌ست، بعععععع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثبت اندیشی یعنی اگه گنجشکی روی سرت خراب کاری کرده، بگی:خدا را شکر که گاو پرواز نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر یخچال میخره. زنش میگه: پس آنتنش کو؟ پسرش میگه: مگه کوحیف نون که آنتن داشته باشه!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن این شعر از کیه؟  “سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز”  می گه نمی دونم یه راهنمایی بکنید  می گن اسم شاعر توی خود شعر هست  می گه: آهان فهمیدم، جواد نکونام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر عینکش را دور دستش می چرخونه بعد میزنه چشش، سرش گیج میره میخوره زمین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا غضنفر ميشنن با هم شطرنج بازي بكنن ...  بعد 10 دقيقه جفت شاهاشون دق مرگ ميشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه بچه می‌پرسند: اسم بابات چیه؟ میگه: گاو!  می‌پرسند: چرا گاو؟ میگه: آخه همش به من میگه گوساله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا:پسرم امتحانت چطور شد؟ پسر:خوب شد بابا:پس قبول میشی... پسر: نه دیگه اونقدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون قهرمان شنا می شه، ازش می پرسند: از کجا شروع کردی؟ می گه: از زمین خاکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون از کنار جن رد می شه جن می گه بسم الله این چی بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون خوابیده بوده، میان بیدارش کنن می بینن پین کد (Pin Code) می خواد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن نظرت راجع به زلزله چیه؟  می گه طرح خوبیه، تکان دهنده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون اول محرم پشت ماشینش می نویسه: "خیلی از دستت دلخورم یزید!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون منچ بازی می کنه، مار نیشش می زنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از تاکسی پیاده میشه راننده بهش میگه:داداش دستت لای در گیر نکنه . غضنفر میگه : قربونت سرت لای در گیر نکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پرگار رو جو میگیره مربع میکشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره دزدی، صاحب‌خونه پا میشه میگه کیه اون جا؟ غضنفر میگه: هیشکی، گربه‌ست، بعععععع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثبت اندیشی یعنی اگه گنجشکی روی سرت خراب کاری کرده، بگی:خدا را شکر که گاو پرواز نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر یخچال میخره. زنش میگه: پس آنتنش کو؟ پسرش میگه: مگه کوحیف نون که آنتن داشته باشه!!!